Birli nedir Birli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kimya'daki anlamı: İngilizce'de Birli ne demek? Birli ingilizcesi nedir?: unary On birli : Dizeleri on bir heceli şiir. Bentleri on bir dizeden oluşan manzume....

 
 
 

Birli çekirdek açık önerme nedir ne demek

Birli çekirdek açık önerme nedir Birli çekirdek açık önerme; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Birli yüklem olan F gibi bir değişmez ile x gibi bir değişkenden oluşan Fx biçimindeki birli açık önerme. Öner : Yön. Sıra. Önde ge...

Birli eklem nedir ne demek

Birli eklem nedir Birli eklem; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir tek önermeden yeni bir önerme kurmaya yarayan yöneten deyim. Dizimsel türü: p/p. birli geçerlilik eklemi, birli çelişirlik eklemiş değilleme ...

Birli işlem nedir ne demek

Birli işlem nedir Birli işlem; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir kümeden kendisine bir dönüşüm. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane ...

Birli öznitelik nedir ne demek

Birli öznitelik nedir Birli öznitelik; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Özellik. Öznitelik : Bir bireyin nitel özelliği. Örneğin cinsiyet, bir özniteliktir. Özellik, sav ya da içlemsel bağıntı. Herhangi bir n-Ii y...

Birli yüklemler mantığı nedir ne demek

Birli yüklemler mantığı nedir Birli yüklemler mantığı; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Mantıksal olmayan değişmez türleri, yalnız ad ve birli yüklemleri kapsayan yüklemler mantığı bölümü. Yüklemler mantığı : [bkz: birinc...

Birlig nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Birlik. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II) Birlik : Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Konunun bir ana düşün...

Birliğe girmiş ülke nedir ne demek

Birliğe girmiş ülke nedir Teknik terim anlamı: Bern Sözleşmesi ile kurulan birliğe, bu sözleşmeyi imzalayarak giren ülke. Girmi : Yirmi Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II). Ülke : Bir devletin egemenl...

Birliiz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Birlik halindeyiz. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II) Birlik : Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Konunun bi...

Birli bağıntı nedir ne demek

Birli bağıntı nedir Birli bağıntı; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Küme ya da öbek. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri gelen şiş, ur Bağın : İksa. Bağıntı : Bir nesneyi başka bir nesne ...

Birli buçuklu nedir ne demek

Birli buçuklu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Taban tahtasının bir buçuk misli kalınlığındaki tahta. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II) Buçuk : Ve yarım. Buçuklu : Kesirli. Taban tahtası : (Mim...

Birli çelişirlik eklemi nedir ne demek

Birli çelişirlik eklemi nedir Birli çelişirlik eklemi; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Verilen bir önermeden Y değerinde bir önerme oluşturan birli doğrusal eklem.Doğruluk çizelgesi:. Çeli : Mısır sapı: Tarladan bu çelile...

Birli gösterici nedir ne demek

Birli gösterici nedir Birli gösterici; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Çeşitli boylardaki filmlerden yalnız birini oynatabilen gösterici. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu...

Birli kalbur nedir ne demek

Birli kalbur nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Leblebicilerin kullandıkları bir çeşit kalbur. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II) Kalbur : Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanıl...

Birli tümel evetleme nedir ne demek

Birli tümel evetleme nedir Birli tümel evetleme; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Anaeklemi tümel-evetleme eklemi olan bileşik önerme. Birli tümel-evetleme ile birli evetleme eşdeğer eklemlerdir. p = p olduğundan her ya...

Birli yüklemli yasal biçim nedir ne demek

Birli yüklemli yasal biçim nedir Birli yüklemli yasal biçim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Anabileşenleri birliyüklemli kurucu bileşenler olan n-li tikel-evetleme. Birli-yüklemli yasal biçimin tutarsızlığının gerekli-yeter...

Birliğe girmemiş ülkenin yazarları nedir ne demek

Birliğe girmemiş ülkenin yazarları nedir Teknik terim anlamı: Bern Birliği Sözleşmesini imzalamamış bir ülkenin uyruğu olan yazarlar. Ülken : “Senin yurdun, senin vatanın” anlamında kullanılan bir isim” Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bi...

Birliğe girmiş ülke yazarları nedir ne demek

Birliğe girmiş ülke yazarları nedir Teknik terim anlamı: Bern Birliğine girmiş ülkenin uyruğu olan yazarlar. Birliğe girmiş ülke : Bern Sözleşmesi ile kurulan birliğe, bu sözleşmeyi imzalayarak giren ülke Girmi : Yirmi. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde ...

Birlik nedir "Birlik" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Askeri birlik Küçük testi. Beraberlik Biyoloji'deki anlamı: Aynı ekolojik ortamı işgal eden aynı ya da farklı türdeki bitkilerden oluşan topluluk. Dil bilgisi olarak anlamı: (...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim