Birlikte nedir Birlikte; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Birlikte" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Birlikte, beraber Birlikte yaşama : Birlikte oturma, bir arada yaşama. Bununla birlikte : Bunun bö...

 
 
 

Birlikte çevirim nedir ne demek

Birlikte çevirim nedir Birlikte çevirim; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ses ile resmin aynı anda, aynı kuşak üzerine alınması. Ayrı çevirimin karşıtı. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde he...

Birlikte değerlendirme nedir ne demek

Birlikte değerlendirme nedir Birlikte değerlendirme; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir ya da birçok öğrencinin durumunun öğretmen ile birlikte öteki öğrenciler ya da ilgililerce birlikte değerlendirilmesi. Birli :...

Birlikte değişki katsayısı nedir ne demek

Birlikte değişki katsayısı nedir Birlikte değişki katsayısı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birlikte değişme gösteren bir dağılımda birbirini izleyen gözlem değerleri arasındaki karşılıklı ayrımların çarpımlarının k...

Birlikte değişmeler yaklaşımı nedir ne demek

Birlikte değişmeler yaklaşımı nedir Birlikte değişmeler yaklaşımı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belli bir biçimde değişen bir olguya bağlı olarak bir başka olgunun da belli bir biçimde değişmesi durumunda, birinin ned...

Birlikte gidişim çizgisi nedir ne demek

Birlikte gidişim çizgisi nedir Birlikte gidişim çizgisi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Birlikte gidişimin çizgesel anlatımı ya da gidişimin özelliğine göre bir doğru ya da bir eğri denklemi aracılığıyla saptanan v...

Birlikte gidişim katsayısı nedir ne demek

Birlikte gidişim katsayısı nedir Birlikte gidişim katsayısı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Değişkenlere ilişkin gözlemlerin gösterdiği birlikte gidişime en uygun düşen çizgisinin (birlikte gidişim çizgisinin) konum...

Birlikte nedenleme nedir ne demek

Birlikte nedenleme nedir Birlikte nedenleme; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: müterâfik kusûr. Nede : Nerede. Nerede? Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II). ...

Birlikte oturma nedir ne demek

Birlikte oturma nedir Birlikte oturma; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ev halkının, gelir düzeyinin düşüklüğü ve gelirine uygun konut sunumu bulunmaması yüzünden bir başka ev halkı ile birlikte aynı konutta yaş...

Birlikte anlamlı deyim nedir ne demek

Birlikte anlamlı deyim nedir Birlikte anlamlı deyim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tek başına anlamlı olmayıp, bir ya da birden çok yönetilen deyimle bir araya geldiğinde tek başına anlamlı bir deyimi oluşturan deyim;...

Birlikte borçlu nedir ne demek

Birlikte borçlu nedir Birlikte borçlu; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: müşterek borçlu. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II) Birlik : Tek, bir olma durum...

Birlikte çökme nedir ne demek

Birlikte çökme nedir Birlikte çökme; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Aslında çözünür olan türlerin, çökmekte olan katının yüzeyinde veya onun ile birlikte sürüklenerek taşınması. Birli : Bir parçadan oluşan, ken...

Birlikte değişki nedir ne demek

Birlikte değişki nedir Birlikte değişki; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İki değişken arasındaki bağıntıyı ölçmek üzere birlikte gidişim çizgisine başvurmadan, değişkenlere ilişkin gözlem değerleri arasında...

Birlikte değişmeler nedir ne demek

Birlikte değişmeler nedir Birlikte değişmeler; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İki olay arasında, birinin herhangi bir yönde gösterdiği değişmelerle birlikte ötekinin de aynı ya da ters yönde değişme göstermes...

Birlikte gidişim nedir ne demek

Birlikte gidişim nedir Birlikte gidişim; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Birden çok değişkene ilişkin gözlem değerlerinin gösterdiği birlikte değişmenin uygun düştüğü çizgesel ya da matematiksel biçe. bk. çi...

Birlikte gidişim çözümlemesi nedir ne demek

Birlikte gidişim çözümlemesi nedir Birlikte gidişim çözümlemesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Birlikte değişmenin uygun düştüğü matematiksel bağıllık ya da birlikte gidişim (doğru ya da eğri) eşitliğine başvurarak bi...

Birlikte iye nedir ne demek

Birlikte iye nedir Birlikte iye; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: müşterek mâlik, hissedâr (bk. paydaş). Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II) Birlik :...

Birlikte oluşum nedir ne demek

Birlikte oluşum nedir Birlikte oluşum; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Kayaçlarda ve filizlerde minerallerin belirli bir kuralla yan yana birlikte bulunmaları . Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhan...

Birlikte oyun nedir ne demek

Birlikte oyun nedir Birlikte oyun; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: İşbirliği yapmayı ve yarışmayı gerektiren oyun. Eğlendirici ve dinlendirici niteliği yanında toplum yaşamının gerektirdiği yardımlaşma, da...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim