Blow nedir English: Did I blow it? Turkish: Ben onu üfledim mi? English: Ali received a heavy blow on the head. Turkish: Ali kafasından ağır bir darbe aldı. English: Ali wasn't able to blow out all the candles on the cake. ...

 
 
 

Blow a raspberry nedir ne demek

Blow a raspberry nedir : Harcamak. Atmak (sigorta). Kahretmek. Yanmak. Kaçırmak (fırsat). Fışkırmak. Uçurmak. Uçmak. Esmek (rüzgar). Su fışkırtmak (balina). A : La (müzik terimi). Atom ağırlığı. Bir. (herhangi) bir. İngiliz alfabesinin birinci h...

Blow away nedir ne demek

Blow away nedir English: Strong winds can blow away unsecured items. Turkish: Güçlü rüzgarlar güvensiz öğeleri uçurabilir. : Körüklemek. Yanmak. Harcamak. Çiçeklenmek. Çarçur etmek (argo terim). Uçmak. Solumak. Soluk soluğa kalmak. K...

Blow by blow nedir ne demek

Blow by blow nedir : Körüklemek. Patlamak. Çalmak. Solumak. Çiçek açmak. Uçmak. Su fışkırtmak (balina). Uçurmak. Esmek. Sigorta atmak (elektrik). By : Geçecek biçimde. Yan. Geçip. Ek. Yakın. İkincil. Geçişli biçimde. Takma. Evde. Aşkına. [#A...

Blow down nedir ne demek

Blow down nedir : Çiçek açmak. Düşmek. Hava vermek. Darbe. Esmek (rüzgar). Çarçur etmek (argo terim). Uçurmak. Su fışkırtmak (balina). Kaçırmak (fırsat). Sigorta atmak (elektrik). Down : Yere yıkmak. Boyunca. Yıkmak. Yere sermek. Bozuk. D...

Blow dryer nedir ne demek

Blow dryer nedir English: I use a blow dryer to dry my hair. Turkish: Saçımı kurutmak için saç kurutma makinesi kullanırım. : Körüklemek. Sigorta atmak (elektrik). Kaçırmak (fırsat). Solumak. Çiçeklenmek. Yelpazelemek. Atmak (sigorta)...

Blow fly nedir : Yanmak. Üflemek. Uçmak. Kaçmak. Solumak. Kahretmek. Küfretmek. Harcamak. Yelpazelemek. Soluk soluğa kalmak. Fly : Sahnede bulunan dekoru palangalar yoluyla sahne yukarsına çekme eylemi. Havalanmak. Çiftekanatlılar takımı...

Blow great guns nedir ne demek

Blow great guns nedir : Kaçırmak (fırsat). Çiçek açmak. Uçmak. Küfretmek. Üflemek. Hava vermek. Solumak. Çiçeklenmek. Harcamak. Kahretmek. Great : Muhteşem. Ulu. Muazzam. Mükemmel. Hevesli. Müthiş. Asil. Nefis. Önemli. Kocaman. [#Guns : Ateş et...

Blow hole nedir ne demek

Blow hole nedir : Çarçur etmek (argo terim). Sigorta atmak (elektrik). Yanmak. Körüklemek. Küfretmek. Düşmek. Harcamak. Uçurmak. Su fışkırtmak (balina). Hava vermek. Hole : Kovuk. Coğrafya, fizik alanlarında kullanılır. Delmek. Delik. Deş...

Blow a fuse nedir ne demek

Blow a fuse nedir : Kaçırmak (fırsat). Yanmak. Esmek. Patlamak. Yelpazelemek. Hava vermek. Solumak. Körüklemek. Uçurmak. Kaçmak. A : Pek iyi. Miktar belirtir. Atom ağırlığı. Bir. Amperin simgesi. (herhangi) bir. Belirli bir tür veya nitelik...

Blow a kiss nedir ne demek

Blow a kiss nedir : Solumak. Esmek (rüzgar). Harcamak. Patlamak. Çiçeklenmek. Atmak (sigorta). Kaçırmak (fırsat). Hava vermek. Yanmak. Sigorta atmak (elektrik). A : La (müzik terimi). Pek iyi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. İngiliz alfabe...

Blow about nedir ne demek

Blow about nedir : Solumak. Yanmak. Üflemek. [#Atmak (sigorta). Düşmek. Küfretmek. Uçurmak. Harcamak. Sigorta atmak (elektrik). Patlamak. About : Devresinde. İlgili. Tahminen. Ötede beride. Muhiten. -den ne haber?. Takriben. Hakkında. Husu...

Blow away the cobwebs nedir ne demek

Blow away the cobwebs nedir : Üflemek. Hava vermek. Fışkırmak. Kaçmak. Çiçeklenmek. Esmek. Soluk soluğa kalmak. Çarçur etmek (argo terim). Harcamak. Yelpazelemek. Away : Bir yana. Yok. Uzağa. Deplasmanda oynanan. Devamlı. Uzakta. Deplasmanda. Uzak. D...

Blow cock nedir ne demek

Blow cock nedir : Çiçek açmak. Çiçeklenmek. Solumak. Hava vermek. Su fışkırtmak (balina). Üflemek. Kaçırmak (fırsat). Körüklemek. Soluk soluğa kalmak. Düşmek. Cock : Horoz. Tüfek horozunu çekmek. Zırva. Kullanma yerinde suyu açıp kapamakt...

Blow dry nedir English: I use a blow dryer to dry my hair. Turkish: Saçımı kurutmak için saç kurutma makinesi kullanırım. : Sigorta atmak (elektrik). Uçurmak. Darbe. Çalmak. Kaçmak. Uçmak. Fışkırmak. Su fışkırtmak (balina). Atmak (s...

Blow drying nedir ne demek

Blow drying nedir : Esmek (rüzgar). Sigorta atmak (elektrik). Solumak. Soluk soluğa kalmak. Düşmek. Harcamak. Körüklemek. Atmak (sigorta). Küfretmek. Çiçek açmak. Drying : Kurutucu. Kurutma. Kurulama. Kurutma işlemi. Sağmal bir inekte doğum...

Blow gently nedir ne demek

Blow gently nedir : Kaçmak. Kaçırmak (fırsat). Patlamak. Çiçeklenmek. Üflemek. Küfretmek. Solumak. Körüklemek. Hava vermek. Uçurmak. Gently : Yavaşça. Kibarca. Nazikçe. Usulca. Hafif hafif. Uysalca. Usul. Hafifçe (esen). Yumuşak bir şekilde...

Blow hard nedir ne demek

Blow hard nedir : Uçurmak. Atmak (sigorta). Körüklemek. Yanmak. Hava vermek. Esmek. Kaçmak. Küfretmek. Çalmak. Solumak. Hard : Dayanıklı. Şiddetli. Sağlam. Güç. Ekşimiş. Zor. Kireçli. Çetin. Zahmetli. Nasırlı. [#Blow a fuse : Deliye dönme...

Blow hot and cold nedir ne demek

Blow hot and cold nedir : Üflemek. Kaçırmak (fırsat). Patlamak. Solumak. Esmek. Harcamak. Darbe. Su fışkırtmak (balina). Çiçeklenmek. Sigorta atmak (elektrik). Hot : Sert. Şiddetli. Isınmak. Biberli. Şehvetli. Acı. Ateşli. Çalıntı. Kızgın. [#And ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim