Bold nedir English: It was a bold decision. Turkish: Bu cesur bir karardı. English: They should have bold ideas. Turkish: Onların cesu...

 

Bold italic nedir ne demek

Bold italic nedir Bold : Utanmaz. Kaim. Küstah. Cesaret isteyen. Cesaretli. (harf) siyah. Gözüpek. Göze çarpan. Dik. Cesur. Italic : Eğik. Eğik yazı. Y...

Bold on nedir Bold : Cesaretli. Dik. Cüretli. Cesur. Gözüpek. Cesaret isteyen. (harf) siyah. Koyu renk yazılmış. Utanmaz. Cüretkar. On : Açık. Giyi...

Bold upright nedir ne demek

Bold upright nedir Bold : Cüretli. Cesaretli. (harf) siyah. Koyu renk yazılmış. Cesaret isteyen. Arsız. Cüretkar. Dik. Küstah. Upright : Dimdik. Onat. D...

As bold as brass nedir ne demek

As bold as brass nedir As : Dahi. Kadar. -e rağmen. Diği gibi. Çünkü. Madem. İçin. İken. Olarak. Bold : (harf) siyah. Koyu renk yazılmış. Cüretli. Cüretkar....

Present a bold front nedir ne demek

Present a bold front nedir Present : Sahnede göstermek. Armağan. Tanıtmak. Şimdiki. Sunmak. Hukuk, gramer, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Şu anki. H...

The bold and the beautiful nedir ne demek

The bold and the beautiful nedir The : Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belirli veya spes...

Make bold nedir ne demek

Make bold nedir Make : Yapılış şekli. Olmak. Kapatmak (devreyi). Marka. Biçim. Zorlamak. Yaratmak. Meydana getirmek. Yapı. Çeşit. Bold : Kaim. Cesare...

Bolden nedir Embolden : Gaza getirmek. Teşvik etmek. Cesaret vermek. Yüreklendirmek. Emboldened : Yüreklendirilmiş. Teşvik edilmiş. Gaza getirilmi...

Boldest nedir Bolden : Cesaretli yapmak. Cesaret vermek. Cesaretli olmak. Bolder : Küstah. Daha cesur. Dik. Cüretli. Arsız. Gözüpek. Daha kalın. Ut...

Boldface type nedir ne demek

Boldface type nedir Boldface : Dolgun. Kalın stil. Koyu. Kalın yazıyüzü. Baskıda vurgu amacıyla kullanılan kalın yazı biçimi. Kalın. Siyah harf. Kalın ya...

Boldfaces nedir ne demek

Boldfaces nedir Boldface type : Kalın yazıtipi ailesi. Kalın yazıtipi. Boldface : Kalın yazıyüzü. Dolgun. Koyu. Kalın stil. Siyah harfler. Baskıda vu...

Boldly nedir English: Our mission is to boldly go where no woman has gone before. Turkish: Görevimiz daha önce hiçbir kadının gitmediği yere ...

Boldo nedir Bold face : Koyu renk yazılmış. Koyu yazı tonu. Siyah harflerle yazılmış. Koyu renk ile yazılmış. Bold faced : Yüzsüz. Küstah. Utanma...

Embolden nedir Emboldened : Cesaret vermek. Gaza getirilmiş. Teşvik etmek. Yüreklendirmek. Yüreklendirilmiş. Cesaret verilmiş. Teşvik edilmiş. Embol...

Emboldening nedir ne demek

Emboldening nedir Embolden : Gaza getirmek. Teşvik etmek. Cesaret vermek. Yüreklendirmek. Emboldened : Cesaret vermek. Cesaret verilmiş. Gaza getirilmi...

Granger newbold test nedir ne demek

Granger newbold test nedir Granger : Yetiştirici. Missouri eyaletinde yerleşim yeri. Çiftçi. (kuzeybatı abd'de kullanılan ifade). New york eyaletinde yerleşim y...

Kobolds nedir English: She claims to have seen kobolds. Turkish: Yeraltı cinlerini gördüğünü iddia ediyor. Kobold : Şeytan. Hazineleri ziyaret...

Bold face nedir ne demek

Bold face nedir Bold : Dik. Cesaretli. Cüretli. Cesaret isteyen. (harf) siyah. Koyu renk yazılmış. Atılgan. Göze çarpan. Cesur. Kaim. Face : Yüzey. U...

Bold faced nedir ne demek

Bold faced nedir Bold : Cüretli. Koyu. (harf) siyah. Cesur. Göze çarpan. Cesaret isteyen. Gözüpek. Utanmaz. Koyu renk yazılmış. Dik. Faced : Kaplı. Yü...

Bold off nedir Bold : Küstah. Koyu. Cesaret isteyen. Cesaretli. Kaim. Dik. Koyu renk yazılmış. Cüretli. Cesur. Gözüpek. Off : Yanılmak. Dışında. İnd...

Bold tags nedir ne demek

Bold tags nedir Bold : Küstah. Cüretli. (harf) siyah. Cesaretli. Cesur. Utanmaz. Koyu. Arsız. Dik. Cüretkar. Tags : Püskül. Perçem. Ceza makbuzu. Eti...

As bold as nedir ne demek

As bold as nedir As : Toplam sunum. Kadar. Ki. Bir ekonomide farklı fiyat düzeylerinde üretilip satılmak istenen reel gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyle...

In bold outline nedir ne demek

In bold outline nedir In : De. İç. Da. Tutulan. Dahili. İçine. Olarak. İçeri. İktidardaki. Mevsimi gelmiş. Bold : Cesaret isteyen. Cesaretli. Dik. Utanmaz....

Put a bold face on nedir ne demek

Put a bold face on nedir Put : Menetmek. İndirmek. Söylemek. Yatırma. Koymak. Sormak. Para koyma. Neşretmek. Yatırım yapmak. Bırakmak. A : İngiliz alfabesinin...

Extra bold nedir ne demek

Extra bold nedir Extra : İlave edilen. Fazladan. Ek olarak. Ekstra masraf. Bir oyunun kalabalık sahnelerini doldurmak için kullanılan, bazen birkaç sö...

Semi bold nedir ne demek

Semi bold nedir Semi : Yarım. Yarı. Yarı erekte. Tek duvarla bitişik müstakil ev. Tır. Kısmen. Tır kamyonu. Bold : Koyu. Cüretli. Göze çarpan. Gözüpe...

Bolder nedir English: Ali is getting bolder. Turkish: Ali daha cesur oluyor. Bolden : Cesaret vermek. Cesaretli olmak. Cesaretli yapmak. Bold...

Boldface nedir Boldface type : Kalın yazıtipi ailesi. Kalın yazıtipi. Boldfaced : Gözü pek. Siyah (harf). Korkusuz. Yılmaz. Cesur. Cesaretli. Boldfa...

Boldfaced nedir ne demek

Boldfaced nedir Boldface type : Kalın yazıtipi ailesi. Kalın yazıtipi. Boldface : Kalın siyah harfler. Koyu. Dolgun. Kalın stil. Baskıda vurgu amacıy...

Bolding nedir Bold face : Koyu renk ile yazılmış. Siyah harflerle yazılmış. Koyu yazı tonu. Koyu renk yazılmış. Bold faced : Küstah. Utanmaz. Arsız...

Boldness nedir English: He had the boldness to ignore the teacher's advice. Turkish: Onun öğretmenin tavsiyesini görmezden gelme cesareti vardı...

Diebold mariano test nedir ne demek

Diebold mariano test nedir Test : Sınama. Sınamak. Kişilerin türlü konulardaki yetenek, bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla oluşturulan bir araç ya da yöntem....

Emboldened nedir ne demek

Emboldened nedir Embolden : Teşvik etmek. Gaza getirmek. Cesaret vermek. Yüreklendirmek. Emboldening : Cesaret vermek. Cesaret verme. Teşvik etme. Yür...

Emboldens nedir ne demek

Emboldens nedir Embolden : Yüreklendirmek. Cesaret vermek. Teşvik etmek. Gaza getirmek. Emboldened : Cesaret vermek. Cesaret verilmiş. Teşvik edilmiş...

Kobold nedir English: She claims to have seen kobolds. Turkish: Yeraltı cinlerini gördüğünü iddia ediyor. Kobolds : Hazineleri ziyaret eden c...

Overbold nedir Overboard : Denize. Gemiden denize. Overbook : Fazladan rezervasyon almak. Fazla rezervasyon yapmak. Overbooked : Fazladan rezervasyo...

Sosyal Medya'da paylaş