Borç nedir "Borç" ile ilgili cümle örnekleri Hukuki terim anlamı: vecîbe. ~ ilişkisi: borç münâsebeti, ~ kapatma: itfâ (bk. söndürüm). ~yüklenme: borcun nakli. ~sözvermesi: borç va'di. ~ tanıması: borç ikrârı. İktisat alanındaki keli...

 
 
 

Borç belgesi nedir ne demek

Borç belgesi nedir Borç belgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bankadaki sayışımından para çeken kişi için düzenlenerek kendisine imza ettirilen belge. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim...

Borç belgiti iyesi nedir ne demek

Borç belgiti iyesi nedir Borç belgiti iyesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Borç belgitini taşıyan, satın alan, saklayan kişi. Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. Şiar Belgit : Senet. Bir...

Borç deflasyonu nedir ne demek

Borç deflasyonu nedir Borç deflasyonu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bireylerin ve firmaların çok fazla borçlanmaları nedeniyle harcamalarının düştüğü durum; fiyatlar genel düzeyindeki beklenmeyen düşmeye bağ...

Borç değiştirme nedir ne demek

Borç değiştirme nedir Borç değiştirme; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Borcun azaltılması, ertelenmesi ve yeniden finansmanını kapsayan, borcun miktarı, vade yapısı ve borçlanma koşullarını değiştiren tüm işlem...

Borç ertelemesi nedir ne demek

Borç ertelemesi nedir Borç ertelemesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Vadesi gelen borcun ödenememesi durumunda, borcun yeni bir ödeme planına bağlanması. Erte : Herhangi bir işde ilk başarı. Ertesi, gelecek, s...

Borç ikrarı nedir ne demek

Borç ikrarı nedir Borç ikrarı; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: borç tanıması. Borç : Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey. Birine karşı bir şeyi yerine getirme...

Borçka nedir Borçka; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Borçka (Lazca: Borçxa), Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Artvin iline bağlı bir ilçe ve ilçenin olan [#kasaba. Borçka ilçesi, Hopa, güneyi...

Borçlandırma nedir ne demek

Borçlandırma nedir Borç : Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe. Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey. Borçlandırmak : Borçlanmasına yol açmak, borçlu duruma getirmek. Borçlandırmak işi...

Borç aktarımı nedir ne demek

Borç aktarımı nedir Borç aktarımı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İki kişi arasındaki borcun, alacaklısının uyumu ile üçüncü bir kişiye aktarımı. Eski borç yerine yeni bir borç kabullenilmek yoluyla eskisinin ...

Borç artığı veren sayışım nedir ne demek

Borç artığı veren sayışım nedir Borç artığı veren sayışım; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Borç toplamları, alacak toplamından daha çok olan sayışım. Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve düzenlerle yaz...

Borç belgiti ayırcası nedir ne demek

Borç belgiti ayırcası nedir Borç belgiti ayırcası; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Borç belgiti satışlarından elde edilen paralardan oluşan birikim. Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. Şiar B...

Borç çorbası nedir ne demek

Borç çorbası nedir Borç çorbası, Slav özgü bir çorba. Rus ve [#Polonya [#önemli bir yer tutan borç çorbasının Ukrayna olduğu söylenir. [#Sıcak ya da soğuk içilebilen bu çorbanın sulu ve kıvamlı çeşitleri vardır. Ukrayna borç çorbası, sığır e...

Borç deflasyonu kanalı nedir ne demek

Borç deflasyonu kanalı nedir Borç deflasyonu kanalı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Borç deflasyonunda borç alanların tüketiminin azalmasının, borç verenlerinin tüketiminin artmasından daha fazla olması nedeniyle top...

Borç erteleme kulüpleri nedir ne demek

Borç erteleme kulüpleri nedir Borç erteleme kulüpleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Çok taraflı borç erteleme görüşmelerinin yapıldığı ve adlarını görüşmenin yapıldığı yerden alan ortamlar. karşılığı Paris Kulübü, Lo...

Borç harç nedir ne demek

Borç harç nedir "Borç harç" ile ilgili cümle örnekleri Borç harç etmek : Sürekli borç almak. Borç : Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe. Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey. Harç :...

Borç indirimi nedir ne demek

Borç indirimi nedir Borç indirimi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bankadan alınan para ile, borçlanılan ve ürem eklenmesiyle oluşan tutar arasındaki fark. İndiri : Değersiz Borç : Geri verilmek üzere alınan vey...

Borçlandırılmak nedir ne demek

Borçlandırılmak nedir Borç : Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe. Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey. Borçlanma : Borçlanmak işi, istikraz. Açılmak : Açma işine konu olmak. Kuruluşlar i...

Borçlandırmak nedir ne demek

Borçlandırmak nedir Borç : Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey. Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe. Borçlanma : Borçlanmak işi, istikraz. Açmak : Engeli kaldırmak. Bir toplantıyı, etk...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim