Born nedir English: Abraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky. Turkish: Amerika Birleşi...

 
 
 

Born blind nedir ne demek

Born blind nedir English: He was not born blind. Turkish: O kör doğmadı. English: Ali was born blind. Turkish: Ali doğuştan kördü. English: ...

Born deaf nedir ne demek

Born deaf nedir English: The poor child was born deaf and dumb. Turkish: Zavallı çocuk sağır ve dilsiz doğdu. : Kökenden. Mütevellit. Vuku bulma...

Born of nedir English: Jesus was born of Mary. Turkish: İsa, Meryem'in bir çocuğu olarak doğdu. : Doğuştan. Mütevellit. Kökenden. Tevellütlü. ...

Born out of wedlock nedir ne demek

Born out of wedlock nedir : Vuku bulmak. Tevellütlü. Doğmuş. Doğma. Doğuştan. Doğan. Doğum. Mütevellit. Kökenden. Out : Çıkış. Dışarı çıkarmak. Nakavt etmek. D...

Born under a lucky star nedir ne demek

Born under a lucky star nedir : Doğmuş. Doğan. Doğuştan. Mütevellit. Doğma. Doğum. Kökenden. Tevellütlü. Vuku bulmak. Under : Altta. Altından. Daha küçük. -in yöne...

Be born in the purple nedir ne demek

Be born in the purple nedir : Kalmak. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. Durmak. -dı. Bulunmak. -di. Var olmak. Olmak. Ma...

Be born under a lucky planet nedir ne demek

Be born under a lucky planet nedir : Berylliumb (berilyum). Olmak. Bulunmak. Anlamına gelmek. Var olmak. Kalmak. -dı. -di. Durmak. -dır. Born : Mütevellit. Vuku bulmak....

Children born out of wedlock nedir ne demek

Children born out of wedlock nedir : Döl döş. Çoluk çocuk. Çocuklar. Nesilden gelenler. Çocuk. Sübyan. Alttakiler. Çocukları. Yavrular. Born : Doğan. Doğum. Mütevellit....

Native born israeli nedir ne demek

Native born israeli nedir : Kültürel evrimin alt basamaklarında bulunan, doğaya büyük ölçüde bağlı olan, geleneklerle göreneklerin oluşturduğu bir düzen içinde...

A born nedir English: Kent is a born leader. Turkish: Kent doğuştan liderdir. English: Ali is a born leader. Turkish: Ali doğuştan lider...

Be born nedir English: Life would be infinitely happier if we could only be born at the age of eighty and gradually approach eighteen. Turkish...

Earth born nedir ne demek

Earth born nedir : Toprak. (bitki kökünü) toprakla örtmek. Güneş dizgesinde, güneş'e uzaklık sırasıyla üçüncü gezegen. Zemin. Üzerinde yaşadığımız, gü...

Foreign born nedir ne demek

Foreign born nedir : Yabancı. Ülke dışı. Dıştan gelme. Yabancı madde. Ecnebi. Dış. Yabancılık. Yurtdışı. Bir maddede kendisinden başka bulunan her türlü...

Late born nedir ne demek

Late born nedir : Merhum. Müteveffa. Geç. Geçen. Son zamanlardaki. Rahmetli. Gecikmiş. Tehirli. Ölü. Son. Born : Doğma. Doğuştan. Vuku bulmak. Doğan....

Rue the day one was born nedir ne demek

Rue the day one was born nedir : Dizini dövmek. Pişman olmak. Üzüntü duymak. Pişmanlık. Esef etmek. Sedef otu. Sedefotu. Esefle anmak. Üzülmek. The : Belli bir obje...

True born nedir ne demek

True born nedir : Gerçekten. Sadık. Düzeltmek. Doğru. Düzgün. Katışıksız. Hakiki. Halis. Som. Geçerli. Born : Kökenden. Doğan. Vuku bulmak. Tevellütl...

Well born nedir ne demek

Well born nedir : Yakşı. Yerinde. Şanslı. Yeraltı suyundan yararlanmak üzere insan eliyle açılmış, genellikle çember biçiminde, az çok derin çukur. A...

Borna hastalığı nedir ne demek

Borna hastalığı nedir Borna hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genç atlarda yutak felci, durgunluk, kas...

Borne nedir English: Is Borneo an island or a continent? Turkish: Borneo bir ada mı yoksa bir kıta mı? English: To all appearances, their ac...

Born again nedir ne demek

Born again nedir English: No one can see the kingdom of God unless he is born again. Turkish: Hiç kimse yeniden doğmadan Tanrı'nın krallığını gör...

Born and bred nedir ne demek

Born and bred nedir : Mütevellit. Tevellütlü. Doğuştan. Doğma. Vuku bulmak. Kökenden. Doğan. Doğum. Doğmuş. And : Ayrıca. -bundan dolayı. Ve. Üstelik. İl...

Born criminal nedir ne demek

Born criminal nedir : Doğuştan. Mütevellit. Tevellütlü. Doğma. Vuku bulmak. Doğmuş. Doğum. Doğan. Kökenden. Criminal : Cinai. Cezalı. Müthiş. Sabıkalı. C...

Born in the purple nedir ne demek

Born in the purple nedir : Doğum. Vuku bulmak. Doğma. Kökenden. Tevellütlü. Mütevellit. Doğan. Doğmuş. Doğuştan. In : İç. Mevsimi gelmiş. Tutulan. İçeriye. Ha...

Born of woman nedir ne demek

Born of woman nedir : Doğum. Kökenden. Doğmuş. Tevellütlü. Doğuştan. Doğan. Doğma. Mütevellit. Vuku bulmak. Of : -den övünerek bahsetmek. Li. Den. -dan. ...

Born to the purple nedir ne demek

Born to the purple nedir : Mütevellit. Tevellütlü. Vuku bulmak. Kökenden. Doğma. Doğan. Doğum. Doğmuş. Doğuştan. To : İla. Arasında. E. Karşı. -e kadar. Göre....

Born yesterday nedir ne demek

Born yesterday nedir English: I wasn't born yesterday. Turkish: Dünkü çocuk değilim. English: Do you think I was born yesterday? Turkish: Dün do...

Be born into a rich family nedir ne demek

Be born into a rich family nedir : Mal olmak. -dı. Olmak. Var olmak. Durmak. -dir. Anlamına gelmek. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal ...

Being a native born israeli nedir ne demek

Being a native born israeli nedir : Yaradılış. Vücut. Mevcudiyet. Yaratık. Mahluk. Yapı. Varlık. Varoluş. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. ...

Man is born unto trouble nedir ne demek

Man is born unto trouble nedir : Adam. İnsan. Görev yapmak. Adamla donatmak. Erkek. Belirli bir iş için yeterince insan olmak. Adam yerleştirmek. Adam vermek. Yeter...

Not born yesterday nedir ne demek

Not born yesterday nedir English: I was not born yesterday. Turkish: Dün doğmadım. : Emes. Gayri. Yoksa. Değil. Olmayan. Yok. Asla. Born : Kökenden. Doğm...

A star is born nedir ne demek

A star is born nedir : Bir. Atom ağırlığı. Pek iyi. Argonun simgesi. (herhangi) bir. Miktar belirtir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Herhangi bir. Amp...

Being born nedir ne demek

Being born nedir English: The man was ashamed of being born poor. Turkish: Adam fakir olarak doğmaktan utanıyordu. : Varoluş. İnsan. Bilinçten ba...

First born nedir ne demek

First born nedir : İlk. Önde gelen. Birinci. İlk kez. Önce. Başta gelen. İlk olarak. Başlangıç. Başta. Birincilik. Born : Vuku bulmak. Doğuştan. Doğmu...

Gently born nedir ne demek

Gently born nedir : Nazik bir şekilde. Yumuşak ve nazik bir şekilde. Kibarca. Usul. Tatlılıkla. Nazikçe. Hafif hafif. Usulca. Yavaşça. Yumuşak bir biçi...

Native born nedir ne demek

Native born nedir : İlkel. Katısız, saf ve kendine özgü özelliklerini kaybetmemiş olan. Kendi doğal alanında bulunma. Yerli. Bir maddenin normal yapısı...

Sea born nedir : Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı tuzlu su kütlesi. Yerkabuğunun çukur kesimlerini dolduran, bağlı ol...

Was born nedir English: Achille was born in Paris in 1908. Turkish: Achille 1908 yılında Paris'te doğdu. English: Abraham Lincoln, the 16th pre...

Borna disease nedir ne demek

Borna disease nedir : Maraz. Dert. İllet. Lyme hastalığı. Çeşitli dış faktörlerin etkisi sonucu vücudun bir bölümü veya tamamında normal fonksiyonun bozu...

Bornak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İki yaşında manda. Yaşın : Işık, parlaklık. Şimşek. Gizli Manda : Geviş getirenlerden, derisinin rengi siya...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim