Bovine nedir adenoviral infection : Buzağılarda ve besi sığırlarında, ateş, kanlı ishal, merme ve ağız mukozasında konjesyon, ön midelerde ve mayalıkta nekroz, ülser, pnömoenteritis ve keratokonjuktivitisle belirgin adenovirüs enfeksiy...

 
 
 

Bovine babesiosis nedir ne demek

Bovine babesiosis nedir : Hissiz. Sığırla ilgili. Büyükbaş. İnek gibi. Durgun. Sığıra ait. Hantal. Uyuşuk. Sıkıcı. Ağır. Babesiosis : Babeziyoz. Babeziya tek hücreli organizmasının neden olduğu hayvan hastalığı. Babesio cinsi parazitlerin meydana...

Bovine cutaneous angiomatosis nedir ne demek

Bovine cutaneous angiomatosis nedir : İnek gibi. Uyuşuk. Sığırla ilgili. Sığıra ait. Büyükbaş. Hantal. Sığır gibi. Ağır. Hissiz. Sıkıcı. Cutaneous : Derisel. Kütane. Kütanöz. Cildi. Deri. Kutanöz. Cilt. Deriye ait. Deriyle ilgili. Deri (ile ilgili). [#Angiom...

Bovine ephemeral fever nedir ne demek

Bovine ephemeral fever nedir : Hissiz. Durgun. Sığır gibi. Sığıra ait. Uyuşuk. İnek gibi. Sıkıcı. Sığırla ilgili. Ağır. Büyükbaş. Ephemeral : Çok kısa ömürlü. Süreksiz. Bir gün yaşayan. Efemeral. Sel deresi. Fani. Kısa ömürlü. Geçici. Gündelik. [#Feve...

Bovine erythropoietic porphyria nedir ne demek

Bovine erythropoietic porphyria nedir : İnek gibi. Hissiz. Sığır gibi. Sıkıcı. Durgun. Hantal. Ağır. Sığıra ait. Büyükbaş. Uyuşuk. Erythropoietic : Eritropoetik. Kırmızı kan hücresi üretimi. Alyuvarların oluşumuna ait olan. Eritropoietik. [#Porphyria : Porfiri...

Bovine farcy disease nedir ne demek

Bovine farcy disease nedir : Sığıra ait. Ağır. Sıkıcı. Uyuşuk. İnek gibi. Hantal. Büyükbaş. Durgun. Sığır gibi. Hissiz. Farcy : Atlarda çıkan çıban türü. Ruam hastalığının daha hafif ve kronik seyirli şekli. ruam hastalığında deride oluşan ülser vey...

Bovine generalized glycogenesis nedir ne demek

Bovine generalized glycogenesis nedir : Hantal. Sıkıcı. Sığıra ait. İnek gibi. Büyükbaş. Sığırla ilgili. Sığır gibi. Uyuşuk. Durgun. Ağır. Generalized : Generalize. Genellenmiş, yaygın, yaygınlaşmış. Genelleştirilmiş. Yaygın. Genel olarak uygulanmış. Genellenm...

Bovine hemophilus somnus infection nedir ne demek

Bovine hemophilus somnus infection nedir : Sıkıcı. Ağır. Hissiz. Büyükbaş. Hantal. Sığıra ait. İnek gibi. Sığırla ilgili. Durgun. Uyuşuk. Infection : Bozulma. Bakteri, virüs, mantar veya protozoonların bir organizmaya girmesi. enfeksiyon yapan organizmaların bir ...

Bovine herpes mammilitis nedir ne demek

Bovine herpes mammilitis nedir : Hissiz. Uyuşuk. Sığır gibi. Büyükbaş. İnek gibi. Sıkıcı. Hantal. Durgun. Sığırla ilgili. Ağır. Herpes : Herpes. Deri üzerinde yaygın küçük iltihabi veziküllerle belirgin durum, uçuk, kabarcık, kesecik, torbacık. Uçuk. [#...

Bovine adenoviral infection nedir ne demek

Bovine adenoviral infection nedir : İnek gibi. Sığırla ilgili. Büyükbaş. Sıkıcı. Uyuşuk. Durgun. Hissiz. Sığıra ait. Sığır gibi. Hantal. Infection : İltihap. Enfeksiyon. Hastalık. Sirayet. Bakteri, virüs, mantar ya da protozoonların bir organizmaya girmesi...

Bovine altitude disease nedir ne demek

Bovine altitude disease nedir : Hantal. Uyuşuk. Durgun. Sığırla ilgili. Hissiz. Sığır gibi. Ağır. Sığıra ait. İnek gibi. Sıkıcı. Altitude : İrtifa. Üstünlük. Kot. Karalar üzerinde herhangi bir nokta ile deniz yüzü arasındaki düşey uzaklık. Coğrafya, uz...

Bovine corona viral infection nedir ne demek

Bovine corona viral infection nedir : Ağır. Büyükbaş. Sığır gibi. İnek gibi. Hissiz. Uyuşuk. Sığıra ait. Hantal. Sıkıcı. Sığırla ilgili. Corona : Ağıl. Hale. Uzun puro. Ayla. Damlık. Doruk. Korona. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Taç. Belirli ...

Bovine dermatophytosis nedir ne demek

Bovine dermatophytosis nedir : Uyuşuk. Hissiz. Büyükbaş. Sığır gibi. Sığırla ilgili. Hantal. Durgun. Ağır. Sığıra ait. İnek gibi. Dermatophytosis : Dermatofit enfeksiyonu. Deri mantarı. Cilt mantarı. Dermatofitoz. [#Bovine adenoviral infection : Sığır...

Bovine epizootic abortus nedir ne demek

Bovine epizootic abortus nedir : Hantal. İnek gibi. Hissiz. Ağır. Büyükbaş. Sığıra ait. Durgun. Uyuşuk. Sığırla ilgili. Sığır gibi. Epizootic : Salgın hastalık. Aynı anda birçok hayvanda görülen, hayvanlar arasında bulaşıcı nitelik gösteren belli bir ha...

Bovine familial ataxia and convulsions nedir ne demek

Bovine familial ataxia and convulsions nedir : Sığır gibi. Uyuşuk. Büyükbaş. Sığıra ait. Sığırla ilgili. Sıkıcı. Hissiz. Hantal. Ağır. Durgun. Familial : Kodağa değişli. Bir aileye ilişkin. Kodak. Ailenin içerisinde olan veya ailenin karakterstiği. Aileye ait. Ailese...

Bovine gangrenous coryza nedir ne demek

Bovine gangrenous coryza nedir : Büyükbaş. İnek gibi. Durgun. Hissiz. Sıkıcı. Sığırla ilgili. Hantal. Uyuşuk. Ağır. Sığıra ait. Gangrenous : Kangren. Kangrenle ilgili olan. kangren gösteren, kangrenli. Kangrenli. Kangrenöz. [#Coryza : Burun akması. Buru...

Bovine granulocytopathy syndrome nedir ne demek

Bovine granulocytopathy syndrome nedir : Hantal. Sığıra ait. Uyuşuk. Durgun. Büyükbaş. Sığırla ilgili. İnek gibi. Hissiz. Sıkıcı. Sığır gibi. Granulocytopathy : Granülosit serisindeki hücrelerin herhangi bir bozuluğu. Granülositopati. [#Syndrome : Biyoloji, vet...

Bovine hemorrhagic septicemia nedir ne demek

Bovine hemorrhagic septicemia nedir : Sığıra ait. Uyuşuk. Ağır. Hantal. Büyükbaş. Sığırla ilgili. Sıkıcı. İnek gibi. Sığır gibi. Durgun. Hemorrhagic : Kanamayla ilgili, kanama gösteren. Kanamaya ilişkin. Kanamayla ilişkili olan, kanamalı. Hemoraji (kanama) i...

Bovine herpes virus 4 infection nedir ne demek

Bovine herpes virus 4 infection nedir : Büyükbaş. Sığıra ait. Hantal. Durgun. Uyuşuk. Sığır gibi. Hissiz. İnek gibi. Ağır. Sıkıcı. Herpes : Deri üzerinde yaygın küçük iltihabi veziküllerle belirgin durum, uçuk, kabarcık, kesecik, torbacık. Herpes. Uçuk. [#Viru...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim