Breach nedir English: We have a security breach. Turkish: Bir güvenlik ihlâlimiz var. of contract : Kontratı bozma. Sözleşmenin ihlali. Kontrat ihlali. Sözleşme ihlali. Akdin ihlali. Sözleşmeye uymama. Sözleşme riayetsizliği. Yasa...

 
 
 

Breach of etiquette nedir ne demek

Breach of etiquette nedir : Yarmak. Karşı gelmek. Kırmak. Uymama. Yarık. Gedik. Dalgaların sahile vurup kırılması. Güvenliği kırmak. Bozmak. Bozulma. Of : Karşı. İle ilgili. -li. -den övünerek bahsetmek. Yüzünden. Nin. -nin. -in. Hakkında. -nın. [#...

Breach of order nedir ne demek

Breach of order nedir : Yarmak. Yarık. Dalgaların sahile vurup kırılması. Gedik açmak. Güvenliği kırmak. Karşı gelmek. Kırmak. Çiğneme. Uymama. Bozmak. Of : Hakkında. Den. In. -den övünerek bahsetmek. -dan. -nın. Li. -li. Karşı. -nin. [#Order :...

Breach of privilege nedir ne demek

Breach of privilege nedir : Gedik açmak. Bozma (anlaşmayı). Gedik. Çiğneme. Güvenliği kırmak. İhlal. Uymama. Bozulma. Bozmak. Karşı gelmek. Of : Nin. Hakkında. -nın. Den. Li. Karşı. -den. -nin. In. -li. [#Privilege : Rüçhan hakkı. Müsaade. İmtiyaz ...

Breach of promise to marry nedir ne demek

Breach of promise to marry nedir : Yarık. Bozmak. Kırmak. Bozma (anlaşmayı). Güvenliği kırmak. Çiğneme. Uymama. Bozulma. Gedik. Karşı gelmek. Of : Li. -nın. Yüzünden. -den övünerek bahsetmek. Den. Karşı. Hakkında. Nin. İle ilgili. -dan. [#Promise : Belirl...

Breach of the law nedir ne demek

Breach of the law nedir : İhlal. Gedik açmak. Kırmak. Karşı gelmek. Gedik. Çiğneme. Dalgaların sahile vurup kırılması. Bozulma. Uymama. Yarmak. Of : Hakkında. İle ilgili. -nın. -den övünerek bahsetmek. Den. -den. Li. -nin. In. Karşı. [#The : Beli...

Breach of trust nedir ne demek

Breach of trust nedir : Uymama. Kırmak. İhlal. Güvenliği kırmak. Gedik açmak. Karşı gelmek. Yarmak. Dalgaların sahile vurup kırılması. Bozulma. Bozma (anlaşmayı). Of : -nin. -den. -li. -nın. Yüzünden. Nin. Li. -dan. In. İle ilgili. [#Trust : İn...

Breached nedir : Bozulma. Uymama. Bozma (anlaşmayı). Çiğneme. Yarık. Dalgaların sahile vurup kırılması. Gedik. İhlal. Breach of contract : Akdin ihlali. Sözleşmenin ihlali. Kontratı bozma. Sözleşmeye uyulmaması. Sözleşmenin yerine getiri...

Breaching nedir ne demek

Breaching nedir of contract : Sözleşmeye uymama. Kontratı bozma. Akdin ihlali. Sözleşmenin ihlali. Sözleşme riayetsizliği. Sözleşme ihlali. Sözleşmenin yerine getirilmemesi. Sözleşmeye uyulmaması. Yasal bir anlaşmanın ihlali. Kontrat ihla...

Breach of contract nedir ne demek

Breach of contract nedir : Kırmak. Uymama. Bozulma. Gedik açmak. İhlal. Yarmak. Çiğneme. Gedik. Dalgaların sahile vurup kırılması. Karşı gelmek. Of : Nin. In. -nin. Karşı. Hakkında. İle ilgili. Den. -li. -in. -dan. [#Contract : Sözleşme yapmak. Bu...

Breach of duty nedir ne demek

Breach of duty nedir : Bozmak. Güvenliği kırmak. Karşı gelmek. Bozma (anlaşmayı). Yarık. Dalgaların sahile vurup kırılması. Bozulma. İhlal. Yarmak. Çiğneme. Of : -in. -den övünerek bahsetmek. Nin. Den. Yüzünden. Hakkında. Li. -den. Karşı. -dan...

Breach of faith nedir ne demek

Breach of faith nedir : Yarmak. Kırmak. Yarık. İhlal. Güvenliği kırmak. Çiğneme. Gedik açmak. Bozulma. Bozmak. Bozma (anlaşmayı). Of : -nin. -den. Yüzünden. -nın. Nin. -dan. -li. -in. In. -den övünerek bahsetmek. [#Faith : İnan. İtikat. İnanış....

Breach of prison nedir ne demek

Breach of prison nedir : Bozma (anlaşmayı). Yarık. Yarmak. Uymama. Bozulma. Kırmak. İhlal. Güvenliği kırmak. Gedik. Bozmak. Of : -nın. İle ilgili. Li. -dan. Den. -nin. -den övünerek bahsetmek. Yüzünden. -in. -den. [#Prison : Hapis. Tutukevi. Tev...

Breach of promise nedir ne demek

Breach of promise nedir : İhlal. Bozmak. Yarmak. Güvenliği kırmak. Karşı gelmek. Yarık. Çiğneme. Bozulma. Kırmak. Dalgaların sahile vurup kırılması. Of : İle ilgili. Yüzünden. In. -dan. Nin. -li. Li. -in. -nın. Karşı. [#Promise : Belirli bir duru...

Breach of terms nedir ne demek

Breach of terms nedir : Yarmak. Yarık. Kırmak. Gedik. Gedik açmak. İhlal. Çiğneme. Uymama. Bozulma. Bozmak. Of : -den. In. Nin. Hakkında. Den. Karşı. -li. -nın. Yüzünden. -dan. [#Terms : Ara. Fiyat. Samimiyet. Şartlar. Şartlar (kontrata ait). Ü...

Breach of the peace nedir ne demek

Breach of the peace nedir : Uymama. Bozma (anlaşmayı). Kırmak. Yarık. Güvenliği kırmak. Yarmak. Bozmak. Karşı gelmek. Gedik. İhlal. Of : -in. Hakkında. In. Karşı. Nin. -li. -nin. -den. Li. -dan. [#The : Belgili tanımlık. Belirli veya spesifik bir k...

Breach of warranty nedir ne demek

Breach of warranty nedir : Bozma (anlaşmayı). Bozulma. Gedik açmak. Bozmak. Kırmak. Dalgaların sahile vurup kırılması. Yarık. Gedik. Çiğneme. İhlal. Of : -den. Den. İle ilgili. -dan. -li. Li. -in. -nın. Yüzünden. -den övünerek bahsetmek. [#Warrant...

Breaches nedir : Gedikli. Breach of contract : Sözleşmeye uyulmaması. Sözleşme riayetsizliği. Sözleşmenin yerine getirilmemesi. Sözleşmenin ihlali. Kontratı bozma. Sözleşmeye uymama. Sözleşme ihlali. Kontrat ihlali. Yasal bir anlaşmanın ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim