Bridle nedir at : Birisine kızmak. Bridle joint : Boyunduruk geçme. path : Atlı yolu. Atlılara mahsus yol. Bridle up : Sinirlenmek. İçerlemek. bridle : Borina patası. Bridled : Gem vurmak. Karşı gelmek. Frenlemek. Başkaldırmak. Dizginl...

 
 
 

Bridle path nedir ne demek

Bridle path nedir : Zaptetmek. Yular. Başını hafifçe kaldırarak öfkesini veya beğenmediğini belli etmek. Karşı gelmek. Frenlemek. Dizgin. Gem. Başkaldırmak. Ata başlık takmak. Kızmak. Path : İzlek. Pist. Yörünge. Keçi yolu. Yolak. Devinen b...

Bridled nedir : Dizginsiz. Gem vurulmamış. Önüne geçilemeyen. Küstah. Aşırı. Kontrolsüz. Azgın. Dizginlenemez. Önüne geçilmez. Dizgin vurulmamış (at). Unbridled attack : Durdurulamaz saldırı. Dizginlenemez taarruz. Kontrol edilemez sald...

Bridler nedir : Ata dizgin takan kimse. Atı dizginleyen kimse. Bridle at : Birisine kızmak. [#Bridle joint : Boyunduruk geçme. Bridle path : Atlı yolu. Atlılara mahsus yol. up : Sinirlenmek. İçerlemek. Bridles : Gemileri iskele, rıhtım ...

Bridles nedir hole : Geminin baş ve kıç kısımlarında bulunan palamar halatlarının geçtiği delik. Palamar gözü. Bridles length : Palamar boyu. Deniz milinin onda biri, 120 kulaç. : Gemini çıkarmak. Dizginini çıkarmak. Bridle at : Birisin...

Bridles length nedir ne demek

Bridles length nedir : Başkaldırmak. Üçlük. Trol ağlarında makaradan vince kadar uzanan ve genellikle üç kat kurşun yakadan oluşan toplayıcı halatlar. Yular. Kızmak. Başını hafifçe kaldırarak öfkesini veya beğenmediğini belli etmek. Palamar. D...

Bridle at nedir ne demek

Bridle at nedir : Kızmak. Dizgin. Gem. Yular takmak. Yular. Başını hafifçe kaldırarak öfkesini veya beğenmediğini belli etmek. Ata başlık takmak. Başkaldırmak. Gem vurmak. Zaptetmek. At : Yanında. Ya. Bir hareketin hedefini gösterir. Bir ...

Bridle joint nedir ne demek

Bridle joint nedir : Frenlemek. Karşı gelmek. Yular. Zaptetmek. Başını hafifçe kaldırarak öfkesini veya beğenmediğini belli etmek. Gem vurmak. Gem. Dizgin. Başkaldırmak. Yular takmak. Joint : Birleşme yeri. Birlikte. Eklem. Müşterek. Ek veya...

Bridle up nedir ne demek

Bridle up nedir : [#Kızmak. Karşı gelmek. Dizgin. Ata başlık takmak. Başını hafifçe kaldırarak öfkesini veya beğenmediğini belli etmek. Gem vurmak. Yular. Zaptetmek. Gem. Yular takmak. Bridle at : Birisine kızmak. joint : Boyunduruk geçme...

Bridlepath nedir ne demek

Bridlepath nedir at : Birisine kızmak. Bridle joint : Boyunduruk geçme. path : Atlılara mahsus yol. Atlı yolu. Bridle up : Sinirlenmek. İçerlemek. bridle : Borina patası. Bridleways : At binmek veya atları sürmek için uygun yol veya iz. At...

Bridlers nedir : Ata dizgin takan kimse. Atı dizginleyen kimse. Bridle at : Birisine kızmak. [#Bridle joint : Boyunduruk geçme. Bridle path : Atlı yolu. Atlılara mahsus yol. up : Sinirlenmek. İçerlemek. Bridle : Yular takmak. Zaptetmek. ...

Bridles hole nedir ne demek

Bridles hole nedir : Ata başlık takmak. Karşı gelmek. Gem vurmak. Trol ağlarında makaradan vince kadar uzanan ve genellikle üç kat kurşun yakadan oluşan toplayıcı halatlar. Dizgin. Yular takmak. Kızmak. Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıra...

Bridleways nedir ne demek

Bridleways nedir at : Birisine kızmak. Bridle joint : Boyunduruk geçme. path : Atlılara mahsus yol. Atlı yolu. Bridle up : İçerlemek. Sinirlenmek. bridle : Borina patası. Bridles length : Deniz milinin onda biri, 120 kulaç. Palamar boyu. h...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim