Bromür nedir Bromür; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Fransızca'da Bromür ne demek?: bromure de Brom : Atom numarası 35...

 
 
 

Berilyum bromür nedir ne demek

Berilyum bromür nedir Berilyum bromür; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü BeBr2, mol kütlesi 168,94 g, e.n. 601 °C, n...

Gümüş bromür nedir ne demek

Gümüş bromür nedir Gümüş bromür; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Duyarkatın temel gereci olan, jela...

Kadmiyum bromür nedir ne demek

Kadmiyum bromür nedir Kadmiyum bromür; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü CdBr2 olan , fotografçılıkta, hat sanatı ve ...

Ksilil bromür nedir ne demek

Ksilil bromür nedir Ksilil bromür; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü CH3C6H4CH2Br, yoğunluğu 1,4 g/mL, k.n. 210-22...

Metil bromür nedir ne demek

Metil bromür nedir Metil bromür; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formlü CH3Br olan, buz dolaplarında ve antiseptik olar...

Trimetilen bromür nedir ne demek

Trimetilen bromür nedir Trimetilen bromür; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü CH2BrCH2CH2Br, yoğunluğu (20/4 °C) 1,979 ...

Valetamat bromür nedir ne demek

Valetamat bromür nedir Valetamat bromür; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dış salgı bezlerini etkilemeyen, spazm ...

Bromürlü nedir ne demek

Bromürlü nedir Bromürlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Bromürlü" ile ilgili cümle örnekleri Bromür : Bromhidrik asidin tu...

Hiyosin n azometilbromür nedir ne demek

Hiyosin n azometilbromür nedir Hiyosin n azometilbromür; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Skopalaminin kuvaterner türevi v...

Bromür iyonu nedir ne demek

Bromür iyonu nedir Bromür iyonu; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bromun bir elektron kazanmasıyla oluşan 1 yüklü brom ...

Aluminyum bromür nedir ne demek

Aluminyum bromür nedir Aluminyum bromür; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü AlBr3.6H2O, mol kütlesi 374,8 g , e.n. 97 °...

Çinko bromür nedir ne demek

Çinko bromür nedir Çinko bromür; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü ZnBr2, kütlesi: 225 g, yoğunluğu 4,219 g/mL, e....

İtriyum bromür nedir ne demek

İtriyum bromür nedir İtriyum bromür; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü YBr3.9H2O, susuz halinin e.n. 904 °C olan, su...

Klidinyum bromür nedir ne demek

Klidinyum bromür nedir Klidinyum bromür; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kuvarterner amin türevi olan parasempat...

Mangan 2 bromür nedir ne demek

Mangan 2 bromür nedir Mangan 2 bromür; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü MnBr2.4H2O olan, suda çözünen, nem çekici, ...

Neostigmin bromür nedir ne demek

Neostigmin bromür nedir Neostigmin bromür; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü C12H19O2N2Br mol kütlesi 303,22g olan 167...

Tropensilin bromür nedir ne demek

Tropensilin bromür nedir Tropensilin bromür; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sindirim sisteminin motilite ve tonusu...

Veküronyum bromür nedir ne demek

Veküronyum bromür nedir Veküronyum bromür; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aminosteroit yapılı depolarizasyonsuz b...

Benzilbromür nedir ne demek

Benzilbromür nedir Benzilbromür; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü C6H5-CH2Br, mol kütlesi 171,06 g, k.n. 198,5 °...

Tribromür nedir ne demek

Tribromür nedir Tribromür; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Molekülünde üç Br atomu bulunan bileşik. Molekül : Elemen...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim