Bulaşıcı nedir ne demek

Bulaşıcı nedir Bulaşıcı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Doğrudan veya temas yoluyla b...

 
 
 

Bulaşıcı burun akıntısı nedir ne demek

Bulaşıcı burun akıntısı nedir Bulaşıcı burun akıntısı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanatlı nezlesi. Burun akıntısı ...

Bulaşıcı ektima nedir ne demek

Bulaşıcı ektima nedir Bulaşıcı ektima; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Koyun ve keçilerin dil, diş eti, damak, ...

Bulaşıcı epitelyom nedir ne demek

Bulaşıcı epitelyom nedir Bulaşıcı epitelyom; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanatlı çiçeği. Epit : Araba tekerleğ...

Bulaşıcı hastalık nedir ne demek

Bulaşıcı hastalık nedir Bulaşıcı hastalık; bir tıp terimidir. Veterinerlik alanındaki anlamları: Enfeksiyöz bir etken veya onun ürünlerinin konak vücudunda b...

Bulaşıcı keçi plöropnömonisi nedir ne demek

Bulaşıcı keçi plöropnömonisi nedir Bulaşıcı keçi plöropnömonisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Keçi ciğer ağrısı. Plöropnö...

Bulaşıcı kısrak metritisi nedir ne demek

Bulaşıcı kısrak metritisi nedir Bulaşıcı kısrak metritisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Enfekte aygırla çiftleşmeyi tak...

Bulaşıcı miksomatozis nedir ne demek

Bulaşıcı miksomatozis nedir Bulaşıcı miksomatozis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tavşanların oldukça ölümcül, çok h...

Bulaşıcı protein parçacığı nedir ne demek

Bulaşıcı protein parçacığı nedir Bulaşıcı protein parçacığı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Prion. Parç : Şişman adam. To...

Bulaşıcı püstüler stomatitis nedir ne demek

Bulaşıcı püstüler stomatitis nedir Bulaşıcı püstüler stomatitis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Küçük geviş getirenlerin ve...

Bulaşıcı süngerimsi beyin hastalıkları nedir ne demek

Bulaşıcı süngerimsi beyin hastalıkları nedir Bulaşıcı süngerimsi beyin hastalıkları; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Beyinde astositozi...

Bulaşıcı viral kursak yangısı nedir ne demek

Bulaşıcı viral kursak yangısı nedir Bulaşıcı viral kursak yangısı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Etçi tavuk ırklarında klini...

Atların bulaşıcı bronşiti nedir ne demek

Atların bulaşıcı bronşiti nedir Atların bulaşıcı bronşiti; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: At gribi. Bronş : Soluk borusun...

Baykuşların bulaşıcı hepatosplenitisi nedir ne demek

Baykuşların bulaşıcı hepatosplenitisi nedir Baykuşların bulaşıcı hepatosplenitisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Baykuşların Herpes...

Domuzların bulaşıcı poliartritisi nedir ne demek

Domuzların bulaşıcı poliartritisi nedir Domuzların bulaşıcı poliartritisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Domuzların poliseroziti...

Kedilerin bulaşıcı enteritisi nedir ne demek

Kedilerin bulaşıcı enteritisi nedir Kedilerin bulaşıcı enteritisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kedi panlökopenisi. Bulaşı...

Kedilerin bulaşıcı vaskulitisi nedir ne demek

Kedilerin bulaşıcı vaskulitisi nedir Kedilerin bulaşıcı vaskulitisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kedilerin bulaşıcı perito...

Köpeklerin bulaşıcı karaciğer yangısı nedir ne demek

Köpeklerin bulaşıcı karaciğer yangısı nedir Köpeklerin bulaşıcı karaciğer yangısı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Köpekgillerde kusm...

Sığırların bulaşıcı keratokonjunktivitisi nedir ne demek

Sığırların bulaşıcı keratokonjunktivitisi nedir Sığırların bulaşıcı keratokonjunktivitisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dünyanın her y...

Sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi nedir ne demek

Sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi nedir Sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Herpesvirida...

Bulaşıcı agalaksi nedir ne demek

Bulaşıcı agalaksi nedir Bulaşıcı agalaksi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Süt kesen hastalığı. Agala : Kil yerin...

Bulaşıcı bodurluk sendomu nedir ne demek

Bulaşıcı bodurluk sendomu nedir Bulaşıcı bodurluk sendomu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Et tavukçuluğu endüstrisinde ö...

Bulaşıcı çiftleşme tümörü nedir ne demek

Bulaşıcı çiftleşme tümörü nedir Bulaşıcı çiftleşme tümörü; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Erkek ve dişi köpeklerde görüle...

Bulaşıcı enteritis nedir ne demek

Bulaşıcı enteritis nedir Bulaşıcı enteritis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hindilerin koronavirüs enteritisi. En...

Bulaşıcı gastroenteritis nedir ne demek

Bulaşıcı gastroenteritis nedir Bulaşıcı gastroenteritis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Domuzların bulaşıcı gastroenteri...

Bulaşıcı keçi ciğer ağrısı nedir ne demek

Bulaşıcı keçi ciğer ağrısı nedir Bulaşıcı keçi ciğer ağrısı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Keçi ciğer ağrısı. Keçi ciğer ...

Bulaşıcı kene kaynaklı hastalık nedir ne demek

Bulaşıcı kene kaynaklı hastalık nedir Bulaşıcı kene kaynaklı hastalık; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Lyme hastalığı. Hastalı :...

Bulaşıcı koriza nedir ne demek

Bulaşıcı koriza nedir Bulaşıcı koriza; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanatlı nezlesi. Kori : Suyu tarlaya dağ...

Bulaşıcı protein etkeni nedir ne demek

Bulaşıcı protein etkeni nedir Bulaşıcı protein etkeni; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Prion. Bula : Yenge, amca ya da ...

Bulaşıcı püstüler dermatitis nedir ne demek

Bulaşıcı püstüler dermatitis nedir Bulaşıcı püstüler dermatitis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bulaşıcı ektima. Derma : Te...

Bulaşıcı serözitis nedir ne demek

Bulaşıcı serözitis nedir Bulaşıcı serözitis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığırların sporadik ensafalomiyelitisi...

Bulaşıcı trakeobronşit nedir ne demek

Bulaşıcı trakeobronşit nedir Bulaşıcı trakeobronşit; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Köpeklerde klinik olarak sert, ka...

Atların bulaşıcı anemisi nedir ne demek

Atların bulaşıcı anemisi nedir Atların bulaşıcı anemisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Retroviridae ailesinde, Lentivi...

Atların bulaşıcı göğüs ağrısı nedir ne demek

Atların bulaşıcı göğüs ağrısı nedir Atların bulaşıcı göğüs ağrısı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mikoplazmalardan kaynaklana...

Domuzların bulaşıcı gastroenteritisi nedir ne demek

Domuzların bulaşıcı gastroenteritisi nedir Domuzların bulaşıcı gastroenteritisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Oldukça bulaşıcı, k...

Domuzların bulaşıcı pyoderması nedir ne demek

Domuzların bulaşıcı pyoderması nedir Domuzların bulaşıcı pyoderması; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Süt emen domuz eniklerini...

Kedilerin bulaşıcı peritonitisi nedir ne demek

Kedilerin bulaşıcı peritonitisi nedir Kedilerin bulaşıcı peritonitisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kedigillerin flebitis, t...

Köpeklerde bulaşıcı venereal tümör nedir ne demek

Köpeklerde bulaşıcı venereal tümör nedir Köpeklerde bulaşıcı venereal tümör; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bulaşıcı venereal tümö...

Köpeklerin bulaşıcı zührevi tümörü nedir ne demek

Köpeklerin bulaşıcı zührevi tümörü nedir Köpeklerin bulaşıcı zührevi tümörü; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Köpeklerde esas olara...

Sığırların bulaşıcı plöropnömonisi nedir ne demek

Sığırların bulaşıcı plöropnömonisi nedir Sığırların bulaşıcı plöropnömonisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığırlarda, Mycoplasm...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim