Bulgu nedir Yerel Türkçe anlamı: Anlayış. İlham. Keşif, icat. Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Aristoteles'in Poetika'sında bir kişinin başkas...

 
 
 

Bulgu belgelerinin alım satımı nedir ne demek

Bulgu belgelerinin alım satımı nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgelerinin bir şey ya da para karşılığı alınıp satılması. Alım : Alma işi. Çekicilik. Kurum, çalım, guru...

Bulgu belgelerinin kendiliğinden kamu malı olması nedir ne demek

Bulgu belgelerinin kendiliğinden kamu malı olması nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgelerinin, yasalarda belirtilen sürenin geçmesiyle kamu malı olması. Kamu malı olma : Bir bulgunun ya d...

Bulgu belgeli üretim nedir ne demek

Bulgu belgeli üretim nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesinin konusuna giren malların üretimi. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film ...

Bulgu belgesi nedir ne demek

Bulgu belgesi nedir Bulgu belgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını gösteren belg...

Bulgu belgesi hakkının özel koşulları nedir ne demek

Bulgu belgesi hakkının özel koşulları nedir Teknik terim anlamı: Belge verilirken yapılması ya da yapılmaması gereken kurallarla, belgenin sınırlarını belirten koşullar. Bulgu b...

Bulgu belgesi harçları nedir ne demek

Bulgu belgesi harçları nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesi alınırken ödenmesi yasalara bağlanmış harçlar. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıl...

Bulgu belgesi parası nedir ne demek

Bulgu belgesi parası nedir Bulgu belgesi parası; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Maden iyesine ayrıcalığına karşılık verilen par...

Bulgu belgesi üzerinde tutu hakkı nedir ne demek

Bulgu belgesi üzerinde tutu hakkı nedir Teknik terim anlamı: Belge iyesinin, belgeyi gerektiğinde tutulaması hakkı. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını...

Bulgu belgesi üzerindeki haklar nedir ne demek

Bulgu belgesi üzerindeki haklar nedir Teknik terim anlamı: Alınan belge üzerinde, o belgeyi elinde bulunduranın işletme, başkasına bırakma, satma, özel izin verme gibi hak...

Bulgu belgesi verme hakkı nedir ne demek

Bulgu belgesi verme hakkı nedir Teknik terim anlamı: Egemen olanların bulgu belgesinin verilip verilmemesi konusundaki hakkı. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve ...

Bulgu belgesine bağlanamayan teknik bilgiler nedir ne demek

Bulgu belgesine bağlanamayan teknik bilgiler nedir Teknik terim anlamı: Nitelikleri gereğince, belgeye bağlanma olanağı bulunmayan, yalnızca anlaşma konusu olabilen teknik bilgiler. Ba...

Bulgu belgesine bağlanmış teknik bilgiler nedir ne demek

Bulgu belgesine bağlanmış teknik bilgiler nedir Teknik terim anlamı: Nitelikleri yönünden tanımlanıp açıklanabilen ve böylece bir yöntem bulgusu niteliği taşıdığından, kütüğe yazıla...

Bulgu belgesine elkoyma nedir ne demek

Bulgu belgesine elkoyma nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesine, bir alacağın ödenmesi için icraca elkoyma. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıld...

Bulgu belgesini başkasına verme nedir ne demek

Bulgu belgesini başkasına verme nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesini bir şey karşılığında ya da karşılıksız olarak başkasına verme. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliği...

Bulgu belgesini tam işletme nedir ne demek

Bulgu belgesini tam işletme nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesini her bakımdan tam olarak kullanma, ondan eksiksiz yararlanma. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini...

Bulgu belgesini veren ülke nedir ne demek

Bulgu belgesini veren ülke nedir Teknik terim anlamı: Başvurulan belgenin alındığı ülke. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını gösteren belge. Yap...

Bulgu belgesinin biçimi nedir ne demek

Bulgu belgesinin biçimi nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesinin boyutları, yazılacak özellikleri ve bunların yazılacağı yerleri gösteren düzen. Biçi : Erkek ço...

Bulgu belgesinin ekonomik etkisi nedir ne demek

Bulgu belgesinin ekonomik etkisi nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesinin doğurduğu haklar yönünden, ekonomi üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri. Bulgu belgesi : Bu...

Bulgu belgesinin işletilmemesi nedir ne demek

Bulgu belgesinin işletilmemesi nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesinin yapım alanına uygulanmaması. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını gösteren...

Bulgu belgelerini bölümleme nedir ne demek

Bulgu belgelerini bölümleme nedir Teknik terim anlamı: Kütüğe yazım kolaylığı sağlamak ve yinelemeleri önlemek için, bulgu belgelerini bilim dalları kümelemesine dayan...

Bulgu belgelerini uluslararası bölümleme nedir ne demek

Bulgu belgelerini uluslararası bölümleme nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgelerini, bilim dallarına ve ondalık dizgeye göre uluslararası bölümleme. Bölü : Bölme işlemini göstere...

Bulgu belgelerinin bağımsızlığı nedir ne demek

Bulgu belgelerinin bağımsızlığı nedir Teknik terim anlamı: Çeşitli ülkelerde kütüğe yazılı bulgu belgelerinin, birbirine bağlı olmaması ve bir ülkedeki geçersiz sayılmanın...

Bulgu belgeli teknikler nedir ne demek

Bulgu belgeli teknikler nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesine bağlanmış ve böylece tekel hakkı altında bulunan teknikler. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden ya...

Bulgu belgeli yöntemlerin işletilmesi nedir ne demek

Bulgu belgeli yöntemlerin işletilmesi nedir Teknik terim anlamı: Yeniliği kabul edilerek bulgu belgesi verilmiş olan yöntemlerin işletilmesi, onlardan yararlanılarak üretim yapı...

Bulgu belgesi dizgesinin tekelci sonuçları nedir ne demek

Bulgu belgesi dizgesinin tekelci sonuçları nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesi almakla ortaya çıkan hakların bağışladığı tekelci haklar. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve k...

Bulgu belgesi hakları nedir ne demek

Bulgu belgesi hakları nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesinin ortaya çıkardığı, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen haklar. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğin...

Bulgu belgesi iyesi nedir ne demek

Bulgu belgesi iyesi nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesini elinde bulunduran kişi. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını gösteren belge...

Bulgu belgesi süresi nedir ne demek

Bulgu belgesi süresi nedir Teknik terim anlamı: Belgenin geçerli olduğu süre. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını gösteren belge. Yapım ça...

Bulgu belgesi üzerinde yararlanma hakkı nedir ne demek

Bulgu belgesi üzerinde yararlanma hakkı nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesi iyesinin belgeden yararlanma hakkı. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını göst...

Bulgu belgesi verilmesinde özel koşullar nedir ne demek

Bulgu belgesi verilmesinde özel koşullar nedir Teknik terim anlamı: Belge verilirken gerekli bulunan ve belgeye yazılan koşullar. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazı...

Bulgu belgesinden doğan haklar nedir ne demek

Bulgu belgesinden doğan haklar nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesiyle elde edilen koruma ve tekel hakları. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını ...

Bulgu belgesine bağlanan yenilik nedir ne demek

Bulgu belgesine bağlanan yenilik nedir Teknik terim anlamı: Bir yenilik olarak kabul edilen ve bulgu belgesi verilebilen yenilik. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan b...

Bulgu belgesine elatma nedir ne demek

Bulgu belgesine elatma nedir Teknik terim anlamı: Herhangi bir biçimde (yazılı olan ve korunan yöntemle üretim yapılması gibi) bulgu belgesi konusunu, üçüncü kişi...

Bulgu belgesini aktarma nedir ne demek

Bulgu belgesini aktarma nedir Teknik terim anlamı: Bir şey karşılığında ya da karşılıksız olarak belgeyi başkasına verme. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kü...

Bulgu belgesini bozma nedir ne demek

Bulgu belgesini bozma nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesini yasalarda gösterilen nedenlerle yok sayma ve kütükten silme. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini...

Bulgu belgesini tümleyen nedir ne demek

Bulgu belgesini tümleyen nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesinin eksik olan yönlerini bütünleyen ve böylece onun tam olarak kullanılmasını sağlayan. Bulgu belge...

Bulgu belgesinin asıl iyesi nedir ne demek

Bulgu belgesinin asıl iyesi nedir Teknik terim anlamı: Belgeyi elinde bulunduran değil de belgenin hukuk açısından iyesi olan. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve k...

Bulgu belgesinin düşmesi nedir ne demek

Bulgu belgesinin düşmesi nedir Teknik terim anlamı: Yasalarda gösterilen nedenlerle belgenin kütükten silinmesi. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıl...

Bulgu belgesinin geçerliliği nedir ne demek

Bulgu belgesinin geçerliliği nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılmaması. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıld...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim