Bulgu nedir Yerel Türkçe anlamı: Anlayış. İlham. Keşif, icat. Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Aristoteles'in Poetika'sında bir kişinin başkasını çeşitli izlerden, eşyalardan ve yaptığı hareketlerden, dolayı tanıması. Bilgisizlikte...

 
 
 

Bulgu belgelerinin alım satımı nedir ne demek

Bulgu belgelerinin alım satımı nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgelerinin bir şey ya da para karşılığı alınıp satılması. Alım : Alma işi. Çekicilik. Kurum, çalım, gurur Alım satım : Alışveriş. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film v...

Bulgu belgelerinin kendiliğinden kamu malı olması nedir ne demek

Bulgu belgelerinin kendiliğinden kamu malı olması nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgelerinin, yasalarda belirtilen sürenin geçmesiyle kamu malı olması. Kamu malı olma : Bir bulgunun ya da markanın yasalarda gösterilen koşullara uymaması nedeniyle, iyeliğini yitirmesi ve hakl...

Bulgu belgeli üretim nedir ne demek

Bulgu belgeli üretim nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesinin konusuna giren malların üretimi. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman Belgeli : Belgesi olan (kimse). İki yıl üst üste sınıfta kaldığı içi...

Bulgu belgesi nedir ne demek

Bulgu belgesi nedir Bulgu belgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını gösteren belge. Yapım çalışmalarına ilişkin işlerde eskiyi iyileştirme, değişik, yeni bir türetme yapm...

Bulgu belgesi hakkının özel koşulları nedir ne demek

Bulgu belgesi hakkının özel koşulları nedir Teknik terim anlamı: Belge verilirken yapılması ya da yapılmaması gereken kurallarla, belgenin sınırlarını belirten koşullar. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını gösteren belge. Yapım çalışmalarına il...

Bulgu belgesi harçları nedir ne demek

Bulgu belgesi harçları nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesi alınırken ödenmesi yasalara bağlanmış harçlar. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını gösteren belge. Yapım çalışmalarına ilişkin işlerde eskiyi iyileştirme, değişik, y...

Bulgu belgesi parası nedir ne demek

Bulgu belgesi parası nedir Bulgu belgesi parası; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Maden iyesine ayrıcalığına karşılık verilen para. Bir yapıtı yayınlayan tarafından iyesine ödenen yazarlık hakkı. Bulgu belgesi : Bulgun...

Bulgu belgesi üzerinde tutu hakkı nedir ne demek

Bulgu belgesi üzerinde tutu hakkı nedir Teknik terim anlamı: Belge iyesinin, belgeyi gerektiğinde tutulaması hakkı. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını gösteren belge. Yapım çalışmalarına ilişkin işlerde eskiyi iyileştirme, değişik, yeni bi...

Bulgu belgelerini bölümleme nedir ne demek

Bulgu belgelerini bölümleme nedir Teknik terim anlamı: Kütüğe yazım kolaylığı sağlamak ve yinelemeleri önlemek için, bulgu belgelerini bilim dalları kümelemesine dayanan bir kurala göre ayırma. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin okun...

Bulgu belgelerini uluslararası bölümleme nedir ne demek

Bulgu belgelerini uluslararası bölümleme nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgelerini, bilim dallarına ve ondalık dizgeye göre uluslararası bölümleme. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin okunuşu, taksim. Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile pa...

Bulgu belgelerinin bağımsızlığı nedir ne demek

Bulgu belgelerinin bağımsızlığı nedir Teknik terim anlamı: Çeşitli ülkelerde kütüğe yazılı bulgu belgelerinin, birbirine bağlı olmaması ve bir ülkedeki geçersiz sayılmanın, öteki ülkelerdekileri etkilememesi. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamad...

Bulgu belgeli teknikler nedir ne demek

Bulgu belgeli teknikler nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesine bağlanmış ve böylece tekel hakkı altında bulunan teknikler. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman Belgeli : Belgesi olan (kimse). İki yıl üs...

Bulgu belgeli yöntemlerin işletilmesi nedir ne demek

Bulgu belgeli yöntemlerin işletilmesi nedir Teknik terim anlamı: Yeniliği kabul edilerek bulgu belgesi verilmiş olan yöntemlerin işletilmesi, onlardan yararlanılarak üretim yapılması. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf...

Bulgu belgesi dizgesinin tekelci sonuçları nedir ne demek

Bulgu belgesi dizgesinin tekelci sonuçları nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesi almakla ortaya çıkan hakların bağışladığı tekelci haklar. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını gösteren belge. Yapım çalışmalarına ilişkin işlerde eskiyi iyileştirme,...

Bulgu belgesi hakları nedir ne demek

Bulgu belgesi hakları nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesinin ortaya çıkardığı, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen haklar. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını gösteren belge. Yapım çalışmalarına ilişkin işlerde eskiyi iyileş...

Bulgu belgesi iyesi nedir ne demek

Bulgu belgesi iyesi nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesini elinde bulunduran kişi. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını gösteren belge. Yapım çalışmalarına ilişkin işlerde eskiyi iyileştirme, değişik, yeni bir türetme yapma...

Bulgu belgesi süresi nedir ne demek

Bulgu belgesi süresi nedir Teknik terim anlamı: Belgenin geçerli olduğu süre. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını gösteren belge. Yapım çalışmalarına ilişkin işlerde eskiyi iyileştirme, değişik, yeni bir türetme yapma ya da bil...

Bulgu belgesi üzerinde yararlanma hakkı nedir ne demek

Bulgu belgesi üzerinde yararlanma hakkı nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesi iyesinin belgeden yararlanma hakkı. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını gösteren belge. Yapım çalışmalarına ilişkin işlerde eskiyi iyileştirme, değişik, yeni bir tür...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim