Buna nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Pınar. Teknik terim anlamı: Buraya. Bunu. buldukça bunar (veya bulmuş da bunuyor) : “bulduğuyla yetinmiyor da daha çoğunu istiyor” anlamında kullanılan bir söz. buna değdi (idi) buna değmedi (idi)...

 
 
 

Bunakça nedir Bunakça; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Bunak : Bunamış olan, matuh. Gibi : O anda, tam o sırada, hemen arkasından. -e yakışır biçimde. -e benzer. İmişçesine, benzer biçimde. İngilizce'de Bunakça ne...

Bunaklaşabilmek nedir ne demek

Bunaklaşabilmek nedir Buna : Pınar. Buraya. Bunu Bunaklaşabilme : Bunaklaşabilmek işi. Bunak : Bunamış olan, matuh. Bunaklaşma : Bunaklaşmak işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Bulunma : Bulunmak...

Bunaklaşmak nedir ne demek

Bunaklaşmak nedir Buna : Pınar. Buraya. Bunu Bunaklaşma : Bunaklaşmak işi. Bunak : Bunamış olan, matuh. Gelmek : Ulaşmak, varmak. Kazanılmak, sağlanılmak. Akmak. Herhangi bir sırada bulunmak. Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak verme...

Bunal nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bu kez. bunalım geçirmek : herhangi bir sebeple oluşan bunalımı yaşamak. bunalıma girmek (veya düşmek) : ruhsal bakımdan gerginlik veya sıkıntı içine girmek. kul sıkışmayınca (veya daralmayınca ve...

Bunalabilmek nedir ne demek

Bunalabilmek nedir Buna : Pınar. Buraya. Bunu Bunal : Bu kez. Bunalabilme : Bunalabilmek işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel. Belkili....

Bunalan nedir Bunalan; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Çorum ili, Sungurlu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Buna : Pınar. Buraya. Bunu Bunal : Bu kez....

Bunalgın nedir ne demek

Bunalgın nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sıkıntılı, sıcak hava. Buna : Pınar. Buraya. Bunu Bunal : Bu kez. Sıkıntılı : Sıkıntısı olan. Sıkıntı veren, çileli, kasvetli, meşakkatli, mukassi. Sıkıntı : İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. se...

Bunalım nedir "Bunalım" ile ilgili cümle örnekleri İktisat alanındaki kelime anlamı: Sermaye ve gelir kayıplarına yol açan ve iktisadi bütünlüğün her düzeyinde etkisi olan politik, ideolojik ve iktisadi tüm değerleri bozan bir rahatsızl...

Buna uğramak nedir ne demek

Buna uğramak nedir Teknik terim anlamı: Sıkıntıya düşmek, kederlenmek, bunalmak. Buna : Pınar. Buraya. Bunu Uğra : Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un. Uğrama : Uğramak işi. Uğramak : Yola devam etmek üzere, bi...

Bunak nedir Bunak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Bunak" ile ilgili cümle örnekleri Fransızca'da Bunak ne demek?: dément Bunakça : Bunak gibi. Bunaklık : Bunak olma durumu. Matuh : Bunamış, bunak. Bunaklaşabi...

Bunaklaşabilme nedir ne demek

Bunaklaşabilme nedir Bunaklaşabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Buna : Pınar. Buraya. Bunu Bunak : Bunamış olan, matuh. Bunaklaşabilmek : Bunaklaşma olasılığı bulunmak. İngilizce'de Bumetanid ne demek ? : bumetanide...

Bunaklaşma nedir ne demek

Bunaklaşma nedir Bunaklaşma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Buna : Pınar. Buraya. Bunu Bunak : Bunamış olan, matuh. Bunaklaşmak : Bunak bir duruma gelmek. İngilizce'de Bumetanid ne demek ? : bumetanide Bunaklaşmak i...

Bunaklık nedir ne demek

Bunaklık nedir "Bunaklık" ile ilgili cümleler Hukuki terim anlamı: ateh. Fransızca'da Bunaklık ne demek?: démence, fatuisme Bunak : Bunamış olan, matuh. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini be...

Bunalabilme nedir ne demek

Bunalabilme nedir Bunalabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Buna : Pınar. Buraya. Bunu Bunal : Bu kez. Bunalabilmek : Bunalma olasılığı bulunmak. İngilizce'de Bumetanid ne demek ? : bumetanide Bunalabilmek işi...

Bunalak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Büyük bir sinek. Buna : Pınar. Buraya. Bunu Bunal : Bu kez. Sinek : Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı. İskambil kâğıtlarının siyah renkte yoncayı andıranı, ispati. Büyük : Bo...

Bunalgı sıcaklığı nedir ne demek

Bunalgı sıcaklığı nedir Bunalgı sıcaklığı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Sıvı ya da buharın, birbirinden ayırt edilemez duruya geldiği özel noktadaki sıcaklık. Buna : Pınar. Buraya. Bunu Bunal : Bu...

Bunalık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sıkıntılı, sıcak hava. Buna : Pınar. Buraya. Bunu Bunal : Bu kez. Sıkıntılı : Sıkıntısı olan. Sıkıntı veren, çileli, kasvetli, meşakkatli, mukassi. Sıkıntı : İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. se...

Bunalımlar denizi nedir ne demek

Bunalımlar denizi nedir Bunalımlar denizi; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Ay yüzeyindeki düzlüklerden birinin adı. Buna : Pınar. Buraya. Bunu Bunal : Bu kez. Denizi : Erken: Sabahleyin denizi kalk. Bunal...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim