Bunk nedir English: Ali slept on the top bunk. Turkish: Ali üst ranzada uyudu. English: Ali is sitting on his bunk. Turkish: Ali ranzasının üzerinde oturuyor. English: Ali is relaxing on his bunk. Turkish: Ali ranzasın...

 
 
 

Bunk bunk bungümek nedir ne demek

Bunk bunk bungümek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kaynak, yerden fıkır fıkır çıkmak. Bung : Sıkıntı, keder, gam Fıkır fıkır : Cilveli, oynak. Fıkır sesi çıkararak. Kaynak : Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz. Araştırma ve inceleme...

Bunk off nedir : Tüymek. Saçma. Saçmalık. Yatak (gemi.). Palavra. Tabanları yağlamak. Zırva. Ranzada yatmak. Kaçma. Kaçmak. Off : Başlangıç. Azalmak. Kalkmak. Dışında. Öldürmek. Yanılmak. Soğutmak. Baş. İndirmek. [#Bunk bed : Ranza. Bunk...

Bunker nedir fuel : İhrakiye. Gemi yakıtı. Gemi kazan yakıtı. Bunker silo : Bankır silo. Yatay silo. bunker : Kül bunkeri. Coal bunker : Kömür bunkeri. Kömürlük. Kömür kazanı. Kömür antreposu. Kömür deposu. bunker : Maden filizi deposu...

Bunker silo nedir ne demek

Bunker silo nedir : Yığak. Kömür konulan oda. Yakıt bölmesi (gemi). Yeraltı sığınağı. Kömürlük. Alttan boşaltmalı tank. Oda arkadaşı. Dökme gereç deposu. Yakıt almak. Silo : Ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Siloya koymak. Sustu...

Bunkered nedir fuel : İhrakiye. Gemi kazan yakıtı. Gemi yakıtı. Bunker silo : Yatay silo. Bankır silo. bunker : Kül bunkeri. Coal bunker : Kömür kazanı. Kömür deposu. Kömür bunkeri. Kömür antreposu. Kömürlük. bunker : Maden filizi deposu...

Bunkering capacity nedir ne demek

Bunkering capacity nedir : Yakıt ikmali. Capacity : Durum. Bilinen koşullara göre gerçekleşen ya da gizli kalan üretim ve satış gücü. Hacim. Mevki. İktidar. Dirayet. Herhangi bir tiyatro alanının ya da salonunun alabileceği seyirci sayısını göster...

Bunkhouse nedir ne demek

Bunkhouse nedir [#Bunkhouses] : Ranzalı koğuş. İşçi barakası. Çalışanların barınması için kullanılan bina (çiftlikte, vb.). Sözcükler, direkt olarak Bunkhouse ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükle...

Bunking nedir : Maskesini düşürmek. Açığa çıkarmak. Kirli çamaşırlarını dökme. Gerçeği göstermek. Putları kırmak. Kirli çamaşırlarını açığa çıkarmak. Bunk bed : Ranza. [#Bunk beds : Ranza. Bunk down : Uyumak. Uyumaya gitmek. Yatakta yat...

Bunk bed nedir English: Bunk beds are a way to save space. Turkish: Ranzalar, alandan kazanmanın bir yoludur. : Tabanları yağlamak. Kaçmak. Yatak. Ivır zıvır. [#Sıvışma. Saçma. Saçmalık. Tüymek. [#Palavra. Bed : Çiçeklik. Gömmek. Ta...

Bunk beds nedir ne demek

Bunk beds nedir English: Bunk beds are a way to save space. Turkish: Ranzalar, alandan kazanmanın bir yoludur. : Ranzada yatmak. [#Sıvışma. Ranza. Yatak. Saçmalık. [#Zırva. Yatakta yatmak. Kuşet. Beds : Zemin. Çiçeklik. Tabaka. Nehir...

Bunk down nedir ne demek

Bunk down nedir : Yatak. Saçmalık. Yatak (gemi.). Ranza. Yatakta yatmak. Saçma. Zırva. Ranzada yatmak. Sıvışma. Ivır zıvır. Down : Düşürmek. Yere sermek. Yıkmak. Aşağısına doğru. İndirmek. Aşağı. Çökmek. Aşağıya doğru. Çabucak içmek. [#Bu...

Bunked nedir : Kirli çamaşırlarını dökmek. Putları kırmak. Çürütmek. Kirli çamaşırlarını açığa çıkarmak. Madara etmek. Açığa çıkarmak. Maskesini düşürmek. Foyasını meydana çıkarmak. Gerçeği göstermek. Alaşağı etmek. Bunker : Yeraltı sı...

Bunker fuel nedir ne demek

Bunker fuel nedir : Kömür konulan oda. Oda arkadaşı. Kömürlük. Hazne. Yığak. Golfte topu engelleyen tümsek veya çukur. Dökme gereç deposu. Alttan boşaltmalı tank. Yeraltı sığınağı. Kömür ambarı. Fuel : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. H...

Bunkerage nedir ne demek

Bunkerage nedir fuel : Gemi yakıtı. Gemi kazan yakıtı. İhrakiye. Bunker silo : Yatay silo. Bankır silo. bunker : Kül bunkeri. Coal bunker : Kömürlük. Kömür antreposu. Kömür kazanı. Kömür deposu. Kömür bunkeri. bunker : Maden filizi deposu...

Bunkering nedir ne demek

Bunkering nedir capacity : Yığak sığası. Bunker fuel : Gemi kazan yakıtı. İhrakiye. Gemi yakıtı. silo : Bankır silo. Yatay silo. Ash bunker : Kül bunkeri. bunker : Kömürlük. Kömür deposu. Kömür bunkeri. Kömür antreposu. Kömür kazanı. Bunk...

Bunkers nedir : Yalanı ortaya çıkaran kimse. Doğruyu gösteren kimse. Gerçeği ortaya çıkaran kimse. Doğruyu gösteren. Yalanı ve yanlışı ortaya çıkaran kimse. Bunker fuel : İhrakiye. Gemi kazan yakıtı. Gemi yakıtı. [#Bunker silo : Yatay s...

Bunkhouses nedir ne demek

Bunkhouses nedir [#Bunkhouse] : İşçi barakası. Ranzalı koğuş. Çalışanların barınması için kullanılan bina (çiftlikte, vb.). Sözcükler, direkt olarak Bunkhouses ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükle...

Bunkmate nedir : Birinin kendisi ile yatak odasını paylaştığı kimse. Oda arkadaşı. Bunk bed : Ranza. [#Bunk beds : Ranza. Bunk down : Uyumak. Yatakta yatmak. Uyumaya gitmek. Yatmak. off : Okuldan kaçmak. (okuldan vb) kaçmak. Okulu asmak....

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim