By nedir English: "Confessions" by St. Augustine tells us the timeless story of an intellectual quest that ends in orthodoxy.Turkish: Aziz Augustine tarafından yazılan "İtiraflar" bize ortodokslukta biten entelektüel arayışın...

 
 
 

By a hair nedir ne demek

By a hair nedir English: He was saved by a hair.Turkish: O bir saç tarafından kurtarıldı. English: We escaped death by a hair's breadth.Turkish: Kıl payı ölümden kurtulduk. : İkinci derecede. Tali. Eve. Kadar. Aşkına. Yan. Tak...

By a length nedir ne demek

By a length nedir : Kadar. Eve. Ek. Yan. -e bakarak. Geçecek biçimde. Nezdinde. Geçip. Geçişli biçimde. İkinci derecede. A : (herhangi) bir. Pek iyi. Atom ağırlığı. Amperin simgesi. Belirli bir tür veya nitelikteki. En yüksek not. La (müzik...

By a long shot nedir ne demek

By a long shot nedir : Takma. İkincil. -e bakarak. Nezdinde. Kadar. Evde. Aşkına. Geçip. Yan. Yakın. A : Herhangi bir. (herhangi) bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. En yüksek not. Belirli bir tür veya nitelikteki. Bir. Argonun simgesi. Mikt...

By a mechanism nedir ne demek

By a mechanism nedir : Yan. Takma. Evde. Tali. Yakın. İkincil. Nezdinde. Geçişli biçimde. -e bakarak. Geçecek biçimde. A : La (müzik terimi). İngiliz alfabesinin birinci harfi. Herhangi bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Pek iyi. Amperin s...

By a narrow margin nedir ne demek

By a narrow margin nedir : Nezdinde. İkincil. Kadar. Evde. Eve. Takma. -e bakarak. İkinci derecede. Geçip. Geçişli biçimde. A : Herhangi bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Bir. La (müzik terimi). (herhangi) bir. İngiliz alfabesinin birinci har...

By a shave nedir ne demek

By a shave nedir : Nezdinde. Geçecek biçimde. İkinci derecede. Takma. Ek. Geçişli biçimde. -e bakarak. Yakın. Eve. Evde. A : Amperin simgesi. Pek iyi. (herhangi) bir. Argonun simgesi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. En yüksek not. La (müz...

By accident nedir ne demek

By accident nedir English: I met him by accident at the airport yesterday.Turkish: Dün havalanında tesadüfen onunla karşılaştım. English: Was it by accident or by design?Turkish: Kaza eseri mi oldu yoksa kasıtlı mıydı? English: ...

By aid of nedir ne demek

By aid of nedir : Evde. İkinci derecede. Takma. Yan. Geçip. Geçişli biçimde. Eve. Yakın. -e bakarak. Tali. Aid : İane. Yardımcı olmak. İnfak. Destek. Bir iktisadi karar biriminin kendi iktisadi gücünü ve olanaklarını başka birisi için kul...

By a fluke nedir ne demek

By a fluke nedir English: He got the job by a fluke.Turkish: İşi şans eseri buldu. : Aşkına. Nezdinde. Ek. Yan. Takma. Geçişli biçimde. Geçecek biçimde. İkinci derecede. Evde. Kadar. A : Atom ağırlığı. La (müzik terimi). Pek iyi. Arg...

By a fraction of an inch nedir ne demek

By a fraction of an inch nedir : Ek. Aşkına. Kadar. Geçip. Nezdinde. Yakın. Evde. -e bakarak. Geçecek biçimde. Eve. A : Bir. Argonun simgesi. Belirli bir tür veya nitelikteki. Amperin simgesi. Miktar belirtir. La (müzik terimi). (herhangi) bir. Pek iyi....

By a hairbreadth nedir ne demek

By a hairbreadth nedir : Yakın. Nezdinde. Aşkına. İkinci derecede. -e bakarak. Eve. Kadar. Ek. İkincil. Tali. A : Bir. La (müzik terimi). En yüksek not. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Amperin simgesi. Miktar belirtir. (herhangi) bir. Pek iyi...

By a long chalk nedir ne demek

By a long chalk nedir : Ek. Eve. Aşkına. Evde. Nezdinde. -e bakarak. Tali. Geçecek biçimde. Takma. Yan. A : Herhangi bir. La (müzik terimi). En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Belirli bir tür veya nitelikteki. Miktar belirtir. (herhangi) bir. Ato...

By a majority nedir ne demek

By a majority nedir English: The new contract was ratified by a majority of only 56 percent.Turkish: Yeni sözleşme sadece yüzde 56'lık bir oy çokluğu ile onaylandı. : İkinci derecede. -e bakarak. İkincil. Nezdinde. Yakın. Evde. Geçişli ...

By a narrow majority nedir ne demek

By a narrow majority nedir : -e bakarak. Kadar. Tali. Yan. Eve. Ek. İkincil. Aşkına. Geçişli biçimde. Nezdinde. A : İngiliz alfabesinin birinci harfi. Miktar belirtir. Herhangi bir. (herhangi) bir. Bir. Amperin simgesi. En yüksek not. En iyi kalitey...

By a pledge nedir ne demek

By a pledge nedir : İkinci derecede. Ek. Evde. Geçecek biçimde. İkincil. Tali. -e bakarak. Geçip. Nezdinde. Yan. A : En iyi kaliteyi simgeleyen harf. (herhangi) bir. La (müzik terimi). Belirli bir tür veya nitelikteki. Pek iyi. Bir. Argonun...

By a whisker nedir ne demek

By a whisker nedir : Geçecek biçimde. Aşkına. Nezdinde. İkinci derecede. -e bakarak. Yakın. Kadar. Evde. Takma. Ek. A : Argonun simgesi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Amperin simgesi. Atom ağırlığı. (herhangi) bir. En yüksek not. İngiliz ...

By acclamation nedir ne demek

By acclamation nedir : Yakın. Geçişli biçimde. Geçecek biçimde. Takma. Yan. Geçip. Nezdinde. İkinci derecede. Ek. Aşkına. Acclamation : Tezahüratla ilan etme. Alkış. Alkışlama. Övme. Tezahürat. Oy birliği ile seçim. Kabul oyu. [#By force : Zo...

By air nedir English: Do you travel by sea or by air?Turkish: Deniz yoluyla mı veya hava yoluyla mı seyahat edersiniz? English: If I send it by air mail, how much will it cost?Turkish: Onu hava yoluyla gönderirsem, kaça mal...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim