Cümle nedir Cümle; bir dil bilgisi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Cümle" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Cümle, bütün, hep Gramer anlamı: Bir fikri, bir duygu ve düşünceyi, bir oluş ve kılışı tam olarak bir y...

 
 
 

Cümle bilgisi nedir ne demek

Cümle bilgisi nedir Cümle bilgisi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bir dilde düşünce ve duyguların tam olarak anlatılabilmesi için gramer kurallarına uygun olarak dizilen kelimelerin, kelime gruplarının cümle ve söz içindeki görevle...

Cümle eklemleri nedir ne demek

Cümle eklemleri nedir Cümle eklemleri; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir cümlede tümcelerin birbirine eklendiği yerler veya bu eklemeyi sağlıyan bağlaçlar. Eklemler : İki parçanın birleşme ya da ayrılma böl...

Cümle kelime nedir ne demek

Cümle kelime nedir Cümle kelime; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tek başına bir cümle değerinde olan kelime, ki ilkel dillerin esası diye sayılmıştı. Keli : Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarl...

Cümle tamamlama nedir ne demek

Cümle tamamlama nedir Cümle tamamlama; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrenciden kısa cümleleri tamamlaması istenilen ve kimi durumlarda sözlü olarak da uygulanabilen bir yansıtıcı teknik ya da test türü. Ta...

Cümle tonu nedir ne demek

Cümle tonu nedir Teknik terim anlamı: Cümlenin anlamına ve türlerine göre ayarlanan ve ses tellerindeki titreşimin yükseltilip alçaltılması ile belirlenen ton. Yargı cümlesi, soru cümlesi ve şart cümlelerindeki ton farkı bu durumla ilgilid...

Cümle vurgusu nedir ne demek

Cümle vurgusu nedir Cümle vurgusu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Cümlenin anlamına türlü düşünce veya duygu özellikleri katan vurgu. Buna SÖZDIZİMİ veya ÖBEK VURGUSU (Ac. syntactique ou de groupe) da deni...

Cümlecik nedir ne demek

Cümlecik nedir "Cümlecik" ile ilgili cümleler Matematik terimi olarak kelime anlamı: Sıfır ya da daha fazla harfimsilerin sonlu bir tikel evetlemesi. İngilizce'de Cümlecik ne demek? Cümlecik ingilizcesi nedir?: clause Cümle : Dizge, sist...

Cümlesi nedir Cümlesi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zamir olarak kullanılır. "Cümlesi" ile ilgili cümle örnekleri Cümle : Dizge, sistem. Herkes. Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan k...

Cümle alem nedir ne demek

Cümle alem nedir Cümle alem; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zamir olarak kullanılır. Cümle : Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce. Dizge, sistem. Bütün, hep. Herkes...

Cümle başı bağlaçları nedir ne demek

Cümle başı bağlaçları nedir Teknik terim anlamı: Başında bulundukları cümleyi kendisinden önce gelen veya kendisinden sonra gelen cümle veya cümlelere çeşitli görevler ile bağlayan kelimeler. Bunlardan «fakat» ifadesi taşıyanlar: fakat, lakin, ancak,...

Cümle dışı ögeler nedir ne demek

Cümle dışı ögeler nedir Teknik terim anlamı: Cümlenin kuruluşuna katılmayan; ancak, dolaylı olarak cümlenin anlamına katkıda bulunan bağlaç, ünlem, ünlem grubu, seslenme, ara söz gibi birimler: Hey! baksana! Zeki (bizim ayak işlerine bakan delika...

Cümle kapısı nedir ne demek

Cümle kapısı nedir "Cümle kapısı" ile ilgili cümle Cümle kapısı, tasavvufta tekke kapıları için kullanılır. Bu kapının her iki kanadından birer zincir ortada düğümlenir. İçeri ve nefsini [#terbiye etmek isteyen kişi bu bel hizasındaki zincir...

Cümle özelliği nedir ne demek

Cümle özelliği nedir Cümle özelliği; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: Bir dilin veya bir yazarın kendine göre olan cümle kurma tarzı. Cümle : Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiill...

Cümle tamamlama ölçeri nedir ne demek

Cümle tamamlama ölçeri nedir Cümle tamamlama ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Verilen bir uyaran sözcüğünü bir cümle olarak oluşturmayı gerektiren yansıtıcı bir ölçer. (Kimi zaman bir cümlede eksik bırakılan ...

Cümle üyesi nedir ne demek

Cümle üyesi nedir Cümle üyesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sözdizimi bakımından birbirine bağlı olup bir cümlede yer alan kelime öbeği. Cümle : Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil vey...

Cümle yöntemi nedir ne demek

Cümle yöntemi nedir Cümle yöntemi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Okuma öğretiminde öğrencilere gerekli becerilerin, sözcük tanımaya ve çözümlemeye geçmeden, cümle bütünlüğü içinde kazandırılması amacını g...

Cümlenin ögeleri nedir ne demek

Cümlenin ögeleri nedir Teknik terim anlamı: Cümlede bir duyguyu, bir düşünceyi, bir hükmü tam olarak anlatabilmek için kullanılan kelimelerin cümle bilgisinde aldıkları adlar. Cümlenin ögeleri temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere başlıca ...

Cümleten nedir ne demek

Cümleten nedir Cümleten; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Cümleten" ile ilgili cümle örnekleri Cümle : Dizge, sistem. Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çe...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim