Cümle nedir Cümle; bir dil bilgisi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Cümle" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Cümle, bütün, ...

 
 
 

Cümle bilgisi nedir ne demek

Cümle bilgisi nedir Cümle bilgisi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bir dilde düşünce ve duyguların tam olarak anlatılabilmesi için gramer kural...

Cümle eklemleri nedir ne demek

Cümle eklemleri nedir Cümle eklemleri; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir cümlede tümcelerin birbirine eklendiği yerle...

Cümle kelime nedir ne demek

Cümle kelime nedir Cümle kelime; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tek başına bir cümle değerinde olan kelime, ki ilke...

Cümle tamamlama nedir ne demek

Cümle tamamlama nedir Cümle tamamlama; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrenciden kısa cümleleri tamamlaması istenilen ...

Cümle tonu nedir ne demek

Cümle tonu nedir Teknik terim anlamı: Cümlenin anlamına ve türlerine göre ayarlanan ve ses tellerindeki titreşimin yükseltilip alçaltılması ile belirl...

Cümle vurgusu nedir ne demek

Cümle vurgusu nedir Cümle vurgusu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Cümlenin anlamına türlü düşünce veya duygu özellik...

Ara cümle nedir ne demek

Ara cümle nedir Ara cümle; bir dil bilgisi terimidir. "Ara cümle" ile ilgili cümle Gramer anlamı: Bir cümlede açıklama, istek ve benzeri amaçlarla, c...

Bağımlı sıralı cümle nedir ne demek

Bağımlı sıralı cümle nedir Bağımlı sıralı cümle; bir dil bilgisi terimidir. "Bağımlı sıralı cümle" ile ilgili cümle Bağımlı : Bir kimseye veya şeye maddi veya m...

Basit cümle nedir ne demek

Basit cümle nedir Basit cümle; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bir düşünceyi bir duyguyu veya bir oluş ve kılışı tek bir yargı hâlinde anlata...

Devrik cümle nedir ne demek

Devrik cümle nedir Devrik cümle; bir dil bilgisi terimidir. Devrik cümle, öğeleri bir dilin yaygın [#kurallarına göre cümle. [#Türkçede devrik cümle, yü...

Girişik cümle nedir ne demek

Girişik cümle nedir Girişik cümle; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Girişik : Girift. Giriş : Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sa...

İç içe birleşik cümle nedir ne demek

İç içe birleşik cümle nedir Teknik terim anlamı: Çekimli durumdaki bir cümlenin temel cümle içinde, o cümlenin bir ögesi olarak yardımcı cümle işlevi ile yer ald...

Kesik cümle nedir ne demek

Kesik cümle nedir Teknik terim anlamı: [bkz: eksiltimli cümle]. Kesi : Kesilmiş yer. Ortaklık, yarıcılık : Tarlayı kesiye verdim. Çamaşır. Giysi, elbis...

Olumlu cümle nedir ne demek

Olumlu cümle nedir Olumlu cümle; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Yüklemi olumlu yargı bildiren cümle: İkisi de mânalı mânalı gülümsedi. Kumral...

Seçenekli cümle nedir ne demek

Seçenekli cümle nedir Teknik terim anlamı: Bağlaç görevi yüklenen bazı gramer ögelerinin yardımı ile iki yargı arasında nöbetleşe bir gerçekleşme sırası ku...

Sıralı cümle nedir ne demek

Sıralı cümle nedir Sıralı cümle; bir dil bilgisi terimidir. Sıralı cümleler; [#noktalı virgül gibi [#işaretleri ile birbirlerine bağlanan cümlelerdir. C...

Temel cümle nedir ne demek

Temel cümle nedir Temel cümle; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Birleşik bir cümlede ana fikri taşıyan ve esas yargıyı üzerinde bulunduran cüm...

Yan cümle nedir ne demek

Yan cümle nedir Yan cümle; bir dil bilgisi terimidir. "Yan cümle" ile ilgili cümle Gramer anlamı: Birleşik cümlede asıl cümleyle anlam bakımından ilg...

Cümlenin ögeleri nedir ne demek

Cümlenin ögeleri nedir Teknik terim anlamı: Cümlede bir duyguyu, bir düşünceyi, bir hükmü tam olarak anlatabilmek için kullanılan kelimelerin cümle bilgisin...

Cümle alem nedir ne demek

Cümle alem nedir Cümle alem; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zamir olarak kullanılır. Cümle : Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya...

Cümle başı bağlaçları nedir ne demek

Cümle başı bağlaçları nedir Teknik terim anlamı: Başında bulundukları cümleyi kendisinden önce gelen veya kendisinden sonra gelen cümle veya cümlelere çeşitli gö...

Cümle dışı ögeler nedir ne demek

Cümle dışı ögeler nedir Teknik terim anlamı: Cümlenin kuruluşuna katılmayan; ancak, dolaylı olarak cümlenin anlamına katkıda bulunan bağlaç, ünlem, ünlem gru...

Cümle kapısı nedir ne demek

Cümle kapısı nedir "Cümle kapısı" ile ilgili cümle Cümle kapısı, tasavvufta tekke kapıları için kullanılır. Bu kapının her iki kanadından birer zincir o...

Cümle özelliği nedir ne demek

Cümle özelliği nedir Cümle özelliği; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: Bir dilin veya bir yazarın kendine göre olan cümle kurma t...

Cümle tamamlama ölçeri nedir ne demek

Cümle tamamlama ölçeri nedir Cümle tamamlama ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Verilen bir uyaran sözcüğünü bir cümle ol...

Cümle üyesi nedir ne demek

Cümle üyesi nedir Cümle üyesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sözdizimi bakımından birbirine bağlı olup bir cümled...

Cümle yöntemi nedir ne demek

Cümle yöntemi nedir Cümle yöntemi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Okuma öğretiminde öğrencilere gerekli becerilerin,...

Bağımlı sıralı birleşik cümle nedir ne demek

Bağımlı sıralı birleşik cümle nedir Teknik terim anlamı: En az iki cümleden oluşan yalnız başlarına kullanıldıklarında da bir yargı bildiren fakat özneleri nesneleri vey...

Bağımsız sıralı cümle nedir ne demek

Bağımsız sıralı cümle nedir Bağımsız sıralı cümle; bir dil bilgisi terimidir. "Bağımsız sıralı cümle" ile ilgili cümle Bağımsız : Müstakil. Bağımsız milletvekili...

Birleşik cümle nedir ne demek

Birleşik cümle nedir Birleşik cümle; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: İçinde esas yargının bulunduğu bir temel cümle ile, temel cümleyi anlam ve ...

Eksiltimli cümle nedir ne demek

Eksiltimli cümle nedir Teknik terim anlamı: Genellikle günlük konuşmalarda yer alan ve bazı ögeleri kesilerek söylenip dinleyenin anlayışına bırakılan veya ...

İç cümle nedir ne demek

İç cümle nedir İç cümle; bir dil bilgisi terimidir. "İç cümle" ile ilgili cümle örnekleri Gramer anlamı: İç içe girmiş bir anlatımda, tümleç görevi ...

Kara cümle nedir ne demek

Kara cümle nedir "Kara cümle" ile ilgili cümleler Diğer sözlük anlamları: Manasız yazılmış şeyler Cümle : Herkes. Bütün, hep. Bir yargı bildirmek için...

Kurallı cümle nedir ne demek

Kurallı cümle nedir Kurallı cümle; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Yardımcı ögeden ana ögeye doğru yol alan ve yüklemi sonda bulunan cümle Zıdd...

Olumsuz cümle nedir ne demek

Olumsuz cümle nedir Olumsuz cümle; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Yüklemi olumsuz yargı bildiren cümle. Fiil cümlesinin olumsuzu -mA- olumsuzl...

Sıralı birleşik cümle nedir ne demek

Sıralı birleşik cümle nedir Teknik terim anlamı: Tek başına yargı bildiren ve bir anlam bütünlüğü içinde yan yana sıralanan, iki veya daha fazla cümlenin oluştur...

Şartlı birleşik cümle nedir ne demek

Şartlı birleşik cümle nedir Şartlı birleşik cümle; bir dil bilgisi terimidir. "Şartlı birleşik cümle" ile ilgili cümleler Gramer anlamı: Şartlı : Şartlanmış olan...

Yalın cümle nedir ne demek

Yalın cümle nedir Yalın cümle; bir dil bilgisi terimidir. "Yalın cümle" ile ilgili cümle Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Yalın : Alev. Çıplak, kı...

Cümlecik nedir ne demek

Cümlecik nedir "Cümlecik" ile ilgili cümleler Matematik terimi olarak kelime anlamı: Sıfır ya da daha fazla harfimsilerin sonlu bir tikel evetlemesi...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim