Catch nedir English: Ali didn't catch any fish. Turkish: Ali hiç balık yakalamadı. English: A drowning man will catch at a straw. Turkish: Boğulan bir insan saman çöpünü tutmaya çalışır. English: Ali couldn't catch up with t...

 
 
 

Catch a chill nedir ne demek

Catch a chill nedir : Avlamak. Cezbetmek. Enselemek. Kapmak. Geçmek. Birdenbire farketmek. Anlamak. Takılmak. Yanmaya başlamak. Çalışmak. A : Pek iyi. Bir. La (müzik terimi). Atom ağırlığı. Herhangi bir. Miktar belirtir. En yüksek not. Belirl...

Catch a disease nedir ne demek

Catch a disease nedir : Bityeniği. Sıkışmak. Yanmaya başlamak. Bulaşmak. Ansızın bulmak. Basmak. Carpmak. Avlamak. Anlamak. Aldatmaca. A : Herhangi bir. Atom ağırlığı. (herhangi) bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. En yüksek not. En iyi kal...

Catch a tartar nedir ne demek

Catch a tartar nedir : Enselemek. Top tutma. Takılmak. Birdenbire fark etmek. Tutuşmak. Topu tutma. Cezbetmek. Edinmek (alışkanlık). Yetişmek. Bityeniği. A : Argonun simgesi. La (müzik terimi). Amperin simgesi. Miktar belirtir. Bir. İngiliz al...

Catch a weasel asleep nedir ne demek

Catch a weasel asleep nedir : Carpmak. Yakalama. Tokat atmak. Enselemek. Bulaşmak. Duymak. Takılmak. Tutma. Yetişmek. Ansızın bulmak. A : Argonun simgesi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Miktar belirtir. (herhangi) bir. En iyi kaliteyi simgeleyen ...

Catch an infection nedir ne demek

Catch an infection nedir : Basmak. Yakalanan şeyin miktarı. Maruz kalmak. Bulaşmak. Görmek. Yetişmek. Tokat atmak. Aldatmaca. Kavramak. Çalışmak. An : Anabatik rüzgar. Sesli harf ile başlayan kelimelerin başında kullanılan belirsiz tanımlık. (herh...

Catch at nedir English: A drowning man will catch at a straw. Turkish: Boğulan bir insan saman çöpünü tutmaya çalışır. : Yakalanmak. Görmek. Cezbetmek. Kavramak. Geçmek. Çalışmak. Çarpmak. Takılmak. Birdenbire farketmek. Tutulan. At...

Catch attention of nedir ne demek

Catch attention of nedir : Birdenbire farketmek. Çarpmak. Vurmak. Topu tutma. Maruz kalmak. Kavramak. Carpmak. Çekmek. Tutma. Cezbetmek. Attention : Bilgisayar, eğitim, jimnastik, sosyoloji alanlarında kullanılır. İtina. Özen. Aldırış. İlgilenme. ...

Catch crops nedir ne demek

Catch crops nedir : Carpmak. Yanmaya başlamak. Gafil avlamak. Basmak. Avlamak. Sıkışmak. Baskın yapmak. Kavramak. Cezbetmek. Çalışmak. Crops : Ekip biçme. Verim. Mahsul. Mahsulat. Kesikler. Ürün. Hasat. Kırpıntılar. Kursak. İşleme. [#Catch ...

Catch 22 nedir : Birdenbire fark etmek. Basmak. Kapmak. Tutulan. Görmek. Gafil avlamak. Tutma. Bityeniği. Bulaşmak. Topu tutma. Catch a bus : Otobüsle seyahat etmek. Otobüsle gitmek. Otobüsü yakalamak. Otobüse binmek. [#Catch a chill : Ü...

Catch a bus nedir ne demek

Catch a bus nedir English: Where can I catch a bus? Turkish: Nerede bir otobüse binebilirim? : Tutulan. Cezbetmek. Anlamak. Topu tutma. Bityeniği. Enselemek. Avlamak. Aldatmaca. Tutuşmak. Görmek. A : Herhangi bir. Amperin simgesi. Bir....

Catch a cold nedir ne demek

Catch a cold nedir English: Be careful not to catch a cold. Turkish: Üşütmemek için dikkatli ol. English: Don't catch a cold. Turkish: Üşütmeyin. English: I always catch a cold in the winter. Turkish: Kışın her zaman soğuk alı...

Catch a glimpse nedir ne demek

Catch a glimpse nedir : Baskın yapmak. Gafil avlamak. Bityeniği. Cezbetmek. Sıkışmak. Yanmaya başlamak. Kapmak. Anlamak. Çekmek. Tutulan. A : Belirli bir tür veya nitelikteki. Herhangi bir. La (müzik terimi). Argonun simgesi. (herhangi) bir. At...

Catch a train nedir ne demek

Catch a train nedir English: They are all in a hurry to catch a train. Turkish: Trene yetişmek için hepsi acele ediyor. : Basmak. Yakalanmak. Tokat atmak. Ansızın bulmak. Anlamak. Aldatmaca. Top tutma. Enselemek. Cezbetmek. Avlamak. A : ...

Catch all nedir ne demek

Catch all nedir English: Where did you catch all those fish? Turkish: Bütün o balıkları nerede yakaladın? : Tokat atmak. Geçmek. Kavramak. Çalışmak (mekanizma). Enselemek. Aldatmaca. Tutulan. Birdenbire fark etmek. Bulaşmak. Avlamak....

Catch as catch can nedir ne demek

Catch as catch can nedir : Gafil avlamak. Tutuşmak. Tutulan. Top tutma. Carpmak. Kavramak. Geçmek. Topu tutma. Görmek. Yanmaya başlamak. As : Gibi. İrken. Karşın. Rağmen. Madem. Dahi. Ki. Diği gibi. Sırada. [#Can : Kimi uzlaşımlarda, ilgili olduğu...

Catch at a straw nedir ne demek

Catch at a straw nedir English: A drowning man will catch at a straw. Turkish: Boğulan bir insan saman çöpünü tutmaya çalışır. : Tutunmak. Kavramak. Cezbetmek. Gafil avlamak. Tutulan. Tutmak. Tokat atmak. Yakalamak. Tutma. Görmek. At : Bir ...

Catch cold nedir ne demek

Catch cold nedir English: I often catch colds in the winter. Turkish: Kışın sık sık üşütürüm. English: I always catch colds in the winter. Turkish: Kış mevsiminde her zaman üşütürüm. English: Children catch colds easily. Tur...

Catch death nedir ne demek

Catch death nedir : Edinmek (alışkanlık). Birdenbire fark etmek. Yakalamak. Avlamak. Tutuşmak. Ansızın bulmak. Bityeniği. Carpmak. Çalışmak. Yetişmek. Death : Ahiret yolculuğu. Tükeniş. Canlılarda yeniden başlamamak üzere bütün hayati olayl...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim