Chicken nedir English: Ali bought a bucket of extra-spicy fried chicken and a container of coleslaw. Turkish: Ali bir ekstra-baharat kovası, kızarmış piliç ve bir konteyner lahana salatası ısmarladı. English: Ali ate the chicken wi...

 
 
 

Chicken broth nedir ne demek

Chicken broth nedir : Tavuk. Bulada. Korkudan çekinmek. Toy. Korkak. Piliç eti. Civciv. Piliç. Korkak davranmak. Yavru kuş. Broth : Et suyuna çorba. Çorba. Bulyon. Sıvı besi yeri. Mikroorganizmaların gelişimini, üretilmesini ve muhafazasını s...

Chicken dung nedir ne demek

Chicken dung nedir : Korkudan çekinmek. Bulada. Korkak. Piliç eti. Korkak kişi. Korkak davranmak. Civciv. Tavuk. Piliç. Toy. Dung : Fışkı. Ters. Gübrelemek. Gübre. Pislik. Hayvan tersi. Bahçe ve tarlaların verimliliğini artırmak amacıyla top...

Chicken farming nedir ne demek

Chicken farming nedir : Korkak davranmak. Toy. Yavru kuş. Tavuk. Civciv. Bulada. Piliç. Korkudan çekinmek. Korkak kişi. Korkak. Farming : Çiftçilik. Çiftçilik yapma. Yetiştiricilik. Tarım. Toplayıcılık ve avcılıktan geliştiği sanılan, genellikl...

Chicken hearted nedir ne demek

Chicken hearted nedir : Piliç eti. Piliç. Yavru kuş. Toy. Korkak davranmak. Korkudan çekinmek. Korkak kişi. Tavuk. Bulada. Civciv. Hearted : Kalpli. Yürekli. [#Chicken breast : Güvercin göğüsü. Piliç göğsü. Tavuk göğsü. Chicken breasted : Şişki...

Chicken infectious anemia nedir ne demek

Chicken infectious anemia nedir : Civciv. Korkudan çekinmek. Toy. Piliç eti. Piliç. Korkak davranmak. Yavru kuş. Korkak kişi. Tavuk. Korkak. Infectious : Geçici. Enfeksiyöz. Bulaşıcı. Başkalarına kolay geçen (neşe). İnfeksiyöz. Enfeksiyonun neden olduğu,...

Chicken leg nedir ne demek

Chicken leg nedir : Korkak davranmak. Korkak kişi. Korkak. Toy. Piliç eti. Tavuk. Korkudan çekinmek. Civciv. Yavru kuş. Piliç. Leg : Kadem. Yan perde. Ayak (mobilya veya pergel). Bacak. Hızlı yürümek. Basamak. But. Koşmak. Yan kulisleri mas...

Chicken louse nedir ne demek

Chicken louse nedir : Toy. Bulada. Korkudan çekinmek. Civciv. Piliç eti. Yavru kuş. Korkak kişi. Piliç. Korkak. Tavuk. Louse : İşe yaramaz adam. Bitler takımına bağlı böceklerin genel adı. (yarımkanatlılar, kınkanatlılar ve eşkanatlıların bir...

Chicken nuggets nedir ne demek

Chicken nuggets nedir English: I ate chicken nuggets. Turkish: Tavuk nugget yedim. : Toy. Bulada. Yavru kuş. Korkak. Civciv. Korkak kişi. Korkudan çekinmek. Piliç. Tavuk. Korkak davranmak. Nuggets : 1 sterlin. Külçe. Aptal. (altın vb) külç...

Chicken breast nedir ne demek

Chicken breast nedir : Piliç. Korkak kişi. Korkak. Piliç eti. Korkudan çekinmek. Korkak davranmak. Tavuk. Bulada. Toy. Civciv. Breast : İç. Yürek. Koyun. Göğüs germek. Bağır. Sine. Başla, karın arasında kalan vücut bölgesi. toraks. Gönül. Göğü...

Chicken breasted nedir ne demek

Chicken breasted nedir : Korkak davranmak. Tavuk. Civciv. Korkak kişi. Piliç eti. Korkak. Piliç. Yavru kuş. Korkudan çekinmek. Toy. Breasted : Göğüslü. [#Chicken breast : Piliç göğsü. Güvercin göğüsü. Tavuk göğsü. Chicken broth : Tavuk suyu. coo...

Chicken coop nedir ne demek

Chicken coop nedir : Piliç. Yavru kuş. Korkudan çekinmek. Korkak kişi. Piliç eti. Civciv. Korkak. Tavuk. Toy. Bulada. Coop : [#Kapamak. Kümese sokmak. Kafeslemek. Kodes. Kafes. Kümes. Tıkmak. Hapishane. [#Chicken breast : Güvercin göğüsü. Ta...

Chicken farm nedir ne demek

Chicken farm nedir English: Ken's uncle has a big chicken farm. Turkish: Ken'in amcası büyük bir tavuk çiftliğine sahip. : Tavuk. Korkudan çekinmek. Civciv. Bulada. Piliç. Korkak davranmak. Korkak. Yavru kuş. Korkak kişi. Toy. Farm : Ki...

Chicken feed nedir ne demek

Chicken feed nedir English: One hundred dollars is just chicken feed. Turkish: Yüz dolar sadece bozuk para. : Toy. Korkak. Korkak davranmak. Piliç eti. Korkudan çekinmek. Tavuk. Yavru kuş. Civciv. Bulada. Korkak kişi. Feed : Yiyecek. Do...

Chicken house nedir ne demek

Chicken house nedir : Piliç eti. Piliç. Tavuk. Toy. Bulada. Korkak. Korkak kişi. Korkak davranmak. Yavru kuş. Korkudan çekinmek. House : Meclis. Barınmak. İskan etmek. Kodak. Yalnız bir ailenin oturabileceği biçim ve büyüklükte konut. kat iye...

Chicken kabob nedir ne demek

Chicken kabob nedir : Korkudan çekinmek. Tavuk. Toy. Korkak davranmak. Korkak kişi. Korkak. Yavru kuş. Civciv. Bulada. Piliç eti. Kabob : Kebap. [#Chicken breast : Güvercin göğüsü. Tavuk göğsü. Piliç göğsü. Chicken breasted : Şişkin göğüslü (...

Chicken livered nedir ne demek

Chicken livered nedir : Yavru kuş. Korkudan çekinmek. Bulada. Korkak davranmak. Civciv. Korkak. Toy. Piliç. Piliç eti. Tavuk. Livered : Karaciğeri olan. Belli bir tür karaciğere sahip olan. [#Chicken breast : Güvercin göğüsü. Piliç göğsü. Tavuk...

Chicken mite nedir ne demek

Chicken mite nedir : Bulada. Korkak. Korkak davranmak. Civciv. Tavuk. Korkudan çekinmek. Toy. Piliç eti. Korkak kişi. Piliç. Mite : Kurt. Uyuzböceği. Akar. Çocuk. Akçe. Zerre. Mayt. Ufacık şey. Kuruş. Böcekçik. [#Chicken breast : Güvercin gö...

Chicken out nedir ne demek

Chicken out nedir English: Ali may chicken out. Turkish: Ali çekinebilir. English: I didn't chicken out. Turkish: Korkup vazgeçmedim. : Piliç eti. Korkudan çekinmek. Korkak davranmak. Bulada. Korkak. Toy. Tavuk. Civciv. Korkak kiş...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim