Choice nedir English: Because of the storm, we had no choice but to stay at home. Turkish: Fırtınadan dolayı, evde kalmaktan başka seçeneğimi...

 
 
 

Choice of actors nedir ne demek

Choice of actors nedir : Çare. Seçme. Seçme hakkı. Bk. yeğlenme değergesi. Üstün. Tercih. Güzide. Elit. Bilgisayar, iktisat alanlarında kullanılır. Seçilmiş...

Choice of program nedir ne demek

Choice of program nedir : Seçme. Bk. yeğlenme değergesi. Seçenek. İktisadi karar biriminin kısıt altında yaptığı tercih. Elit. Seçkin. Tercih. Kalburüstü. Se...

Choice probabilities nedir ne demek

Choice probabilities nedir : Kaliteli. Bir soru çizinliği ya da ölçekte bir soru ya da sınarı izleyen ve verilebilecek olanaklı yanıtları gösteren almaşıklardan...

Choice status nedir ne demek

Choice status nedir : Seçim. Bk. yeğlenme değergesi. Seçenek. Seçiş. Bir soru çizinliği ya da ölçekte bir soru ya da sınarı izleyen ve verilebilecek olan...

Choice words nedir ne demek

Choice words nedir : Üstün. Seçilmiş kişi veya şey. Elit. Seçkin. Kalburüstü. İktisadi karar biriminin kısıt altında yaptığı tercih. Seçim. Çare. Seçme....

Binary choice variable nedir ne demek

Binary choice variable nedir : İkilik. Biner. 0 ya da 1 gibi iki değer alabilen bir nesne ya da kavramın bu niteliği, örn. ikili sayı. İki bileşenli. İkili alaşım...

First choice articles nedir ne demek

First choice articles nedir : İlk olarak. Önde gelen. İlkönce. Önce. Başlangıç. Birinci. Öncelikle. İlk. İlk kez. Birincilik. Choice : Seçiş. Tercih. Seçkin. Bir...

Free choice profiling model nedir ne demek

Free choice profiling model nedir : Serbest. Parasız. Asalak olmayan, beslenme yönünden bağımsız, kendibeslek olan. Bağımsız. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır....

Multiple choice selection list nedir ne demek

Multiple choice selection list nedir : Birkaç. Çok. Multipl. Kat. Katlı. Birden fazla unsurdan oluşan, birçok kısımlar gösteren. birden fazla organı etkileyen, değişik or...

Ordered choice models nedir ne demek

Ordered choice models nedir : Tertipli. Sipariş adedi. Düzenli. Dizilmiş. Düzgün. Sıralı. Düzenlenmiş. Ismarlama. Derli toplu. Choice : Güzide. Kalburüstü. Seçme...

Public choice theory nedir ne demek

Public choice theory nedir : Umumi. Genel. Kamuya ait. Ulusal. Halk. Kamusal. Herkese ait. Aleni. Herkesçe bilinen. Herkese açık. Choice : Seçme. Seçim. Seçenek...

Self choice feeding nedir ne demek

Self choice feeding nedir : Kendi. Karakter. Bencillik. Düz renkli (çiçek). Şahsiyet. Özbenlik. Aynı. Kişisel. Ben kavramı. Kişi. Choice : Çare. Bk. yeğlenme d...

At choice nedir ne demek

At choice nedir English: What choice do we have? Turkish: Hangi seçeneğimiz var? English: What choice did I have? Turkish: Ne tercihim vard...

Axiom of choice nedir ne demek

Axiom of choice nedir : Bir kuramda başlangıç noktasını oluşturan, apaçık sayılan ve bu nedenle de tanıtlanmasına gerek duyulmaksızın doğru sayılan öncül. ...

Brand choice nedir ne demek

Brand choice nedir : Satağa gönderilen malların sarmalaçlarına konulan belit. resim ya da harfle yapılan işaret. bilet ya da para yerine kullanılan made...

Economic choice nedir ne demek

Economic choice nedir : Hesaplı. Ekonomiyle ilgili. İktisadi. Ekonomik. Tutumlu. İktisadı. İdareli. Choice : İktisadi karar biriminin kısıt altında yaptığı...

For choice nedir ne demek

For choice nedir : Zarfında. -dir. Namına. -e uygun. -den dolayı. İçin. Zira. Süresince. Çünkü. Choice : Seçkin. Bilgisayar, iktisat alanlarında kulla...

Freedom of choice nedir ne demek

Freedom of choice nedir : Erkinlik. Seçme hakkı. İrade. Muafiyet. Fahri üyelik. İnsanların doğa ve toplumun nesnel yasalarını bilinçli olarak kullanabilmeler...

Having no other choice nedir ne demek

Having no other choice nedir : Li. Sahip olan. Sahip olma. -li. No : Hayır. Olumsuz oy veren kimse. Olumsuz oy. Ret. Red. Numara. Hiç. Hiçbir. Olumsuz karar. Gere...

Choice based sampling nedir ne demek

Choice based sampling nedir : Seçme hakkı. Seçilmiş kişi veya şey. Kaliteli. Tercih. Bir soru çizinliği ya da ölçekte bir soru ya da sınarı izleyen ve verilebile...

Choice models nedir ne demek

Choice models nedir : Seçkin. Seçme hakkı. Seçiş. Seçilmiş kişi veya şey. Seçkinler. Güzide. Bilgisayar, iktisat alanlarında kullanılır. Seçim. Seçme. Çe...

Choice of law nedir ne demek

Choice of law nedir : Seçenek. Çare. Tercih. Kaliteli. Seçme hakkı. Seçiş. Kalburüstü. Elit. Seçim. Güzide. Of : Li. Nin. -den. -nin. -den övünerek bahse...

Choice phrase nedir ne demek

Choice phrase nedir : Seçme. Kalburüstü. Üstün. Güzide. Seçme hakkı. Seçim. Bk. yeğlenme değergesi. İktisadi karar biriminin kısıt altında yaptığı tercih...

Choice quality nedir ne demek

Choice quality nedir : Güzide. Kalburüstü. Elit. Seçkinler. [#Kaliteli. Çekim. Seçim. Seçme hakkı. Çare. Üstün. Quality : Vasıf. Soyluluk. Nitelik. Mizaç....

Choice theory nedir ne demek

Choice theory nedir : Seçkin. Güzide. Seçim. Kaliteli. Seçkinler. Çekim. Seçilmiş kişi veya şey. İktisadi karar biriminin kısıt altında yaptığı tercih. E...

Binary choice models nedir ne demek

Binary choice models nedir : Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. İkili değer. İki terimli. Biner. İki bileşenli. Çift. İki elemanlı. İkili. İkili...

Discrete choice model nedir ne demek

Discrete choice model nedir : Soyut. Farklı. Damgalar ya da yalnız ayrı değerler alabilen fiziksel büyüklükler gibi ayrı öğeler biçimindeki verilere değgin. Ayrı...

Forced choice item nedir ne demek

Forced choice item nedir : Cebri. Zorlama. Termal. Mecburi. Rıza dışı. Zorunlu. Zoraki. Mecbur. Basınçlı. Zorlanmış. Choice : Seçiş. Bk. yeğlenme değergesi. Ü...

Multiple choice item nedir ne demek

Multiple choice item nedir : Çoklu. Multipl. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kat. Çoklu. katlı. Çeşitli. Çok. Birçok. Birden fazla organı etkil...

Multiple choice test nedir ne demek

Multiple choice test nedir : Çeşitli. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kat. Çok. Çoklu. Birden çok. Birden fazla unsurdan oluşan, birçok kısımla...

Public choice school nedir ne demek

Public choice school nedir : Topluluk oluşturucu ortak çıkarlar çevresinde oluşan ve üyeleri bu ortak çıkarlar konusunda karar birliğine ulaşmak için etkileşimd...

Qualitative choice model nedir ne demek

Qualitative choice model nedir : Niteleyici. Nitel. Kaliteye ait, niteliğe ilişkin olan. Kalitatif. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Nitelikli. Ni...

All or nothing choice nedir ne demek

All or nothing choice nedir : Hep. Ne var ne yoksa. Hepsi. Herkes. Bütün. Katışıksız. Alayı. Her şey. Bütünüyle. Or : Veya. Eldeki kaynakların en iyi biçimde kul...

Available choice nedir ne demek

Available choice nedir : Görüşmeye uygun. Kullanılabilir. Hazır. Meşgul değil. Elverişli. İşe yarar. Mevcut. Eldeki. Kullanışlı. Var. Choice : Güzide. Bk. y...

Binomial choice nedir ne demek

Binomial choice nedir : Binom. İki terimli. İki isimli. İkiterimli. Choice : Seçkinler. Güzide. Üstün. Seçilmiş kişi veya şey. Tercih. Seçiş. Çare. Bir sor...

By choice nedir ne demek

By choice nedir English: I'm here by choice. Turkish: Tercihen buradayım. : Evde. Geçecek biçimde. Yakın. Geçip. -e bakarak. Takma. Ek. Eve. Geç...

First choice nedir ne demek

First choice nedir English: That university was my first choice. Turkish: O üniversite benim ilk tercihimdi. : Birinci. Önce. İlk olarak. Önde gele...

Free choice nedir ne demek

Free choice nedir English: Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection ag...

From choice nedir ne demek

From choice nedir : Dolayı. Ürünün yapıldığı malzemeyi gösterir. İtibaren. (bir yer)den. Dan. -den beri. -den bu yana. Bir farkı gösterir. -dan. -den. ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim