Circle nedir English: Ali was increasingly isolated of his circle of friends. Turkish: Ali arkadaş çevresinden gitgide soyutlanmıştı. English...

 
 
 

Circle diagram nedir ne demek

Circle diagram nedir : Daire. Devretmek. Atma döngüsü. Çevresini dolaşmak. Etrafını kuşatmak. Dönmek. Çevirmek. Atletizm, bilgisayar alanlarında kullanılı...

Circle of confusion nedir ne demek

Circle of confusion nedir : Çevrelemek. Kuşatmak. Daire içine almak. Devretmek. Etrafına daire çizmek. Etrafını dolaşmak. Çark etmek. Atletizm, bilgisayar alan...

Circle of curvature nedir ne demek

Circle of curvature nedir : Çark etmek. Etrafını dolaşmak. Daire. Halka. Daire içine almak. Atletizm, bilgisayar alanlarında kullanılır. Çember. Çevresini dola...

Circle of friends nedir ne demek

Circle of friends nedir English: I'm glad you're not in my circle of friends. Turkish: Arkadaş çevremde olmadığına sevindim. English: In my circle of fr...

Circle of the leg nedir ne demek

Circle of the leg nedir : Devretmek. Çark etmek. Atletizm, bilgisayar alanlarında kullanılır. Atma döngüsü. Daire. Kuşatmak. Etrafına daire çizmek. Etrafını ...

Circle plus nedir ne demek

Circle plus nedir : Etrafını dolaşmak. Daire içine almak. Çevrelemek. Daire. Kuşatmak. Atletizm, bilgisayar alanlarında kullanılır. Halka. Çark etmek. ...

Culture circle theory nedir ne demek

Culture circle theory nedir : Medeniyet. Bir toplumun tüm yaşam tasarımı ya da geçmişten aktardığı ve yeniden biçimleyerek geleceğe taşıdığı kalıt. Geliştirme. M...

Large circle of attention nedir ne demek

Large circle of attention nedir : Kalabalık (aile). Geniş. Koca. Büyük. İri. Büyücek. Büyük (servet). Bol. Kocaman. Çok. Circle : Atma döngüsü. Dönmek. Etrafını dola...

Small circle of attention nedir ne demek

Small circle of attention nedir : Mütevazı. Mütevazi. Zayıf. Mini. Arka. Az. Küçük. Ufak tefek. Ufak. Küçücük. Circle : Kuşatmak. Atma döngüsü. Dönmek. Daire. Daire ...

Vicious circle of poverty nedir ne demek

Vicious circle of poverty nedir : Bedhah. Haince. Garazlı. Korkunç. Tehlikeli. Kötü amaçlı. Kötü. Şiddetli. Bozuk. Berbat. Circle : Daire. İçinde, disk, gülle, çekiç...

Aiming circle nedir ne demek

Aiming circle nedir : Gezleme. Mücadele. Konumlama. Niyeti olma. Nisan alma. Yöneltme. Tevcih. Nişan. Büyük amaç. Nişan alma. Circle : Halka. Çevirmek. E...

Arce of circle nedir ne demek

Arce of circle nedir : -den övünerek bahsetmek. -den. Karşı. -dan. -in. -nın. In. Hakkında. Den. Yüzünden. Circle : Çark etmek. İçinde, disk, gülle, çekiç...

Auxiliary circle nedir ne demek

Auxiliary circle nedir : Tali. Destek. Yedek. Muavin. İkincil. Yan. Yardımcı. Circle : Çark etmek. Daire. Devretmek. İçinde, disk, gülle, çekiç atma yarışla...

Base circle nedir ne demek

Base circle nedir : Kelime kök ve gövdelerinin çekim eki almamış yalın durumu: taş, işçi, bilgili, terbiye, ciltle-, ayakkabı, aktualite, planlama vb. ...

Business circle nedir ne demek

Business circle nedir : Alım satım. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. İş kuruluşu. Şey. Konu. Faaliyet. Görev. Tecimevi. Firma...

Centre circle nedir ne demek

Centre circle nedir : Merkezlemek. Orta alan. Ortalamak. Çevresini dönüp dolaşmak. Merkeze yerleştirmek. Merkez. Ilımlı kimse. Ortada olmak. Odak. Ortala...

Circumscribing circle nedir ne demek

Circumscribing circle nedir : Sınırlamak. Daire içine almak. Sınırlama. Daire içine alma. Kısıtlama. Etrafını çizmek. Çemberlemek. Çemberleme. Kısıtlamak. Etrafı...

Concentric circle nedir ne demek

Concentric circle nedir : Özekleri çakışık, değişik büyüklükte olan (nesneler). Eşmerkezli. Merkezleri bir. Konsentrik. Eş merkezli. Ortak merkezli. Ortak me...

Dance in a circle nedir ne demek

Dance in a circle nedir : Balo. Dans ettirmek. Oynatmak. Dans müziği. Oyun. Dans etme. Dans. Kökeninde ve gelişiminde, tarihsel, toplumsal, ekonomik vb. etke...

Circle around nedir ne demek

Circle around nedir English: We formed a circle around the teacher. Turkish: Öğretmenin etrafında bir daire oluşturduk. : Atma döngüsü. Etrafını dol...

Circle brick nedir ne demek

Circle brick nedir : Çark etmek. Etrafını dolaşmak. Daire. Halka. Etrafını kuşatmak. Atletizm, bilgisayar alanlarında kullanılır. Atma döngüsü. İçinde, ...

Circle multiply nedir ne demek

Circle multiply nedir : Etrafını kuşatmak. Dönmek. Çevrelemek. Devretmek. Atma döngüsü. Çember. Atletizm, bilgisayar alanlarında kullanılır. İçinde, disk, ...

Circle of convergence nedir ne demek

Circle of convergence nedir : Devretmek. Dönmek. Etrafına daire çizmek. Daire içine almak. Etrafını dolaşmak. Atletizm, bilgisayar alanlarında kullanılır. Çevrel...

Circle of custom nedir ne demek

Circle of custom nedir : Atletizm, bilgisayar alanlarında kullanılır. Atma döngüsü. Etrafına daire çizmek. Etrafını kuşatmak. Çevresini dolaşmak. Çark etmek...

Circle of superstition nedir ne demek

Circle of superstition nedir : Etrafına daire çizmek. Çevirmek. Devretmek. Kuşatmak. Halka. Etrafını dolaşmak. Çevrelemek. Çevresini dolaşmak. Daire. Dönmek. Of :...

Circle of trade nedir ne demek

Circle of trade nedir : İçinde, disk, gülle, çekiç atma yarışları yapılan 2. 50 m. çapında (çekiç atmada 2.13, 5 m.), çevresi 76 mm. lik metal ya da demirl...

Circle round nedir ne demek

Circle round nedir : Daire. Kuşatmak. Çevrelemek. İçinde, disk, gülle, çekiç atma yarışları yapılan 2. 50 m. çapında (çekiç atmada 2.13, 5 m.), çevresi ...

Full circle process nedir ne demek

Full circle process nedir : Çırpmak. Kalın. Doluluk. Yıkayıp çektirmek. Yıkayıp büzmek. Dolu şey. Tok. Komple. Tam. Öz. Circle : Dönmek. Devretmek. Etrafını ku...

Medium circle of attention nedir ne demek

Medium circle of attention nedir : İncelenecek yapıyı ortaya çıkarmak için x ışınlarını emen, baryum ve iyot gibi pozitif kontrast maddeler veya x ışınlarını fazla ge...

Vicious circle of inflation nedir ne demek

Vicious circle of inflation nedir : Çok kötü. Gaddar. Hırçın. Saldırgan. Tehlikeli. Kirli. Kötü. Korkunç. Garazlı. Haince. Circle : Atma döngüsü. Daire içine almak. Çe...

Age circle nedir ne demek

Age circle nedir : Eskimek. Yaşlılık. Kişinin doğumundan beri geçen tam yıl süre. Reşit olma. Yıpratmak. Çağ. Yaşlanmak. Yaşlandırmak. Asır. Erginlik....

Antarctic circle nedir ne demek

Antarctic circle nedir : Güney kutbuna ait. Güney kutbu ile ilgili. Antarktik. Güney kutbu ve yöresi. Güney kutbuyla ilgili. Güney kutbu. Kuzey kutbuna karş...

Arctic circle nedir ne demek

Arctic circle nedir : Kuzey kutbu ile ilgili. Kutupsal. Kuzey kutbu yakınındaki. Kuzey kutup bölgesi. Kuzey kutbu. Kuzey kutup bölgesine ait. Buz gibi. A...

Azimuth circle nedir ne demek

Azimuth circle nedir : Dirisa açısı. Azimut açısı. Güneş açısı. Güney açısı (astronomi terimi). İstikamet açısı. Gözerimi konsayı dizgesinde bir yıldızın ...

Blur circle nedir ne demek

Blur circle nedir : Bulanıklık. Bulanmak. Lekelemek. Net görülmeyen şey. Flu yapmak. Bulanıklaşmak. Bulanıklaştırmak. Bulanık. Lekelenmek. Circle : Çem...

Center circle nedir ne demek

Center circle nedir : Ortaya gelmek. Ortaya yerleştirmek. Çevresinde dönüp dolaşmak. Bkz.centre. Kemer inşaat desteği. Orta. Santra. Orta alan. Ortalamak...

Circumscribed circle nedir ne demek

Circumscribed circle nedir English: Find the radius of the circumscribed circle of the triangle. Turkish: Üçgenin çevrel çemberinin yarıçapını bul. : Çembe...

Come full circle nedir ne demek

Come full circle nedir : Tam. Yıkayıp çektirmek. Dolu. Dolu şey. Tok. Doluluk. Komple. Çırpmak. Yıkayıp büzmek. Circle : Çevrelemek. Çevresini dolaşmak. Etr...

Crank circle nedir ne demek

Crank circle nedir : Sabit fikir. Manivela. Kıvırmak. Kanırtmaç. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Saplantılı kimse. Krank kolu çevirmek. Acayi...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim