Coğrafya nedir ne demek

Coğrafya nedir Coğrafya; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Coğrafya" ile ilgili cümleler Coğrafya'daki terim anlamı: Yeryüzünde oluşan fiziksel, ...

 
 
 

Beşeri coğrafya nedir ne demek

Beşeri coğrafya nedir Beşeri coğrafya; bir coğrafya terimidir. Fransızca'da Beşeri coğrafya ne demek?: géographie humaine İnsan : Huy ve ahlak yönünden üst...

Ekonomik coğrafya nedir ne demek

Ekonomik coğrafya nedir Ekonomik coğrafya; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: İnsan coğrafyasının, ekonomik etkinlikleri...

Genel coğrafya nedir ne demek

Genel coğrafya nedir Coğrafya'daki terim anlamı: Coğrafyanın, olayları ve bunların dağılışını yeryüzünün bütünü üzerinde inceleyen ana kolu. bk. coğrafya....

Siyasal coğrafya nedir ne demek

Siyasal coğrafya nedir Siyasal coğrafya; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: İnsan coğrafyasının, devlet ve ülkelerin p...

Tarihi coğrafya nedir ne demek

Tarihi coğrafya nedir Tarihi coğrafya. Modern coğrafya ilke ve yöntemlerini kullanarak bir sahayı bir [#zaman diliminde araştıran coğrafya bilim koluna den...

Umumi coğrafya nedir ne demek

Umumi coğrafya nedir Umumi : Genel. Umum : Bütün, tüm, kamu. Herkes, halk, ahali. Coğrafya : Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, ni...

Yaratıcı coğrafya nedir ne demek

Yaratıcı coğrafya nedir Yaratıcı coğrafya; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Birbirinden çok uzaktaki yerle...

Coğrafyacı nedir ne demek

Coğrafyacı nedir "Coğrafyacı" ile ilgili cümle örnekleri Coğrafya : Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim. Bir yeryü...

Coğrafyasal boyut nedir ne demek

Coğrafyasal boyut nedir Coğrafyasal boyut; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halk kültürünün oluşumunu sağladığı i...

Coğrafyasal çevre nedir ne demek

Coğrafyasal çevre nedir Coğrafyasal çevre; Halk Bilimi, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Üzerinde insanla öteki ...

Coğrafyasal kuram nedir ne demek

Coğrafyasal kuram nedir Coğrafyasal kuram; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kültürün, bu arada halk kültürünün ol...

Coğrafyasal yöntem nedir ne demek

Coğrafyasal yöntem nedir Coğrafyasal yöntem; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin ka...

Dil coğrafyası nedir ne demek

Dil coğrafyası nedir Bilimsel terim anlamı: Dil olaylarının yayılış alanlarını belirtmeyi konu olarak alan bilim kolu. Fransızca'da Dil coğrafyası ne deme...

Hayvan coğrafyası nedir ne demek

Hayvan coğrafyası nedir Hayvan coğrafyası; Biyoloji, Coğrafya, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Hayvanların yeryüzündeki d...

Kelime coğrafyası nedir ne demek

Kelime coğrafyası nedir Kelime coğrafyası; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kelimelerin yayılış alanlarını belirtmeyi konu...

Nüfus coğrafyası nedir ne demek

Nüfus coğrafyası nedir Coğrafya'daki terim anlamı: İnsan coğrafyasının nüfusa değgin başlıca konularını içeren bölümü. İngilizce'de Nüfus coğrafyası ne deme...

Ses coğrafyası nedir ne demek

Ses coğrafyası nedir Ses coğrafyası; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ses değişikliklerinin yayılış alanlarını belirtmey...

Tarım coğrafyası nedir ne demek

Tarım coğrafyası nedir Tarım coğrafyası; bir coğrafya terimidir. Coğrafya'daki terim anlamı: İnsan coğrafyasının, tarımsal çalışma koşullarını, çeşitli ikli...

Ticaret coğrafyası nedir ne demek

Ticaret coğrafyası nedir Ticaret : Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr. Bu etkinlikle ilgili bilim. Kazanç amacıyla yürütülen alım sat...

Coğrafya konsayıları nedir ne demek

Coğrafya konsayıları nedir Coğrafya konsayıları; Coğrafya, Astronomi alanlarında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Yeryuvarlağı üzerinde her...

Coğrafya okulu nedir ne demek

Coğrafya okulu nedir Coğrafya okulu; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kültürün, bu arada halk kültürünün, oluş...

Doğal coğrafya nedir ne demek

Doğal coğrafya nedir Coğrafya'daki terim anlamı: Genel coğrafyanın, yeryüzünde oluşan tüm fiziksel ve dirimsel olayları inceleyen, bu olayların dağılışlar...

Fiziki coğrafya nedir ne demek

Fiziki coğrafya nedir Fiziki coğrafya; bir coğrafya terimidir. Fiziki coğrafya (aynı jeosistemler ve fizyografi olarak da bilinir) coğrafyanın büyük alanla...

İktisadi coğrafya nedir ne demek

İktisadi coğrafya nedir İktisadi coğrafya; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yeryüzünde iktisadi etkinliklerin yerleşim, dağı...

Siyasi coğrafya nedir ne demek

Siyasi coğrafya nedir Siyasi coğrafya, siyasi otorite ve [#tarafından alınan üzerinde [#coğrafi [#etkisini, siyasi kararların uygulanmasının coğrafi çevrey...

Tarihsel coğrafya nedir ne demek

Tarihsel coğrafya nedir Tarihsel coğrafya; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Coğrafyanın, ilkçağdan günümüze değin geli...

Uygulamalı coğrafya nedir ne demek

Uygulamalı coğrafya nedir Uygulamalı coğrafya; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Üretim, ulaştırma, yerleşime ve benzerl...

Yeni iktisadi coğrafya nedir ne demek

Yeni iktisadi coğrafya nedir Yeni iktisadi coğrafya; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Temelleri yerleşim kuramlarına dayanan, ikti...

Coğrafyacılık nedir ne demek

Coğrafyacılık nedir Coğrafyacılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Coğrafya : Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönler...

Coğrafyasal bölge nedir ne demek

Coğrafyasal bölge nedir Coğrafyasal bölge; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kimi halkbilimcilere göre, coğrafyasa...

Coğrafyasal gerekircilik nedir ne demek

Coğrafyasal gerekircilik nedir Coğrafyasal gerekircilik; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumbilimde, toplumsal gelişme...

Coğrafyasal siyasa nedir ne demek

Coğrafyasal siyasa nedir Coğrafyasal siyasa; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir devletin saldırgan nitelikteki geni...

Bitki coğrafyası nedir ne demek

Bitki coğrafyası nedir Bitki coğrafyası; bir coğrafya terimidir. Biyoloji'deki anlamı: (Yun. phyton: bitki; ge: yer) Bitkilerin coğrafik dağılımını inceleye...

Ekonomi coğrafyası nedir ne demek

Ekonomi coğrafyası nedir Ekonomi : Tutum. Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin...

İnsan coğrafyası nedir ne demek

İnsan coğrafyası nedir İnsan coğrafyası; bir coğrafya terimidir. Coğrafya'daki terim anlamı: Genel coğrafyanın, insanı doğal çevresiyle ilişkisi, dünya üzer...

Kent coğrafyası nedir ne demek

Kent coğrafyası nedir Kent coğrafyası; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Coğrafyanın, kentlerin yeryuvarı üzerindeki...

Sanat coğrafyası nedir ne demek

Sanat coğrafyası nedir Sanat coğrafyası; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: Bir ülkenin coğrafyası ile sanatı ar...

Şehir coğrafyası nedir ne demek

Şehir coğrafyası nedir Şehir coğrafyası, (Kentsel coğrafya), kentleri ve kent alanlarını inceleyen coğrafyanın alt dalıdır. Kentler [#bina ve [#altyapı] yoğ...

Tarihsel coğrafyasal yöntem nedir ne demek

Tarihsel coğrafyasal yöntem nedir Tarihsel coğrafyasal yöntem; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Masal ile kimi halkbilim ür...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim