Committee nedir ne demek

Committee nedir English: A committee of congressmen has arrived. Turkish: Bir kongre heyeti geldi. English: A committee has been set up to inves...

 
 
 

Committee of enquiry nedir ne demek

Committee of enquiry nedir : Bir ortaklığın ya da kurumun yapılacak işlerinnin yönetimi sağlanılmak üzere aralarından seçecekleri sorumlu topluluk. Komite. Komi...

Committee of honour nedir ne demek

Committee of honour nedir : Komisyon. Heyet. Komite. Yarkurul. Bir ortaklığın ya da kurumun yapılacak işlerinnin yönetimi sağlanılmak üzere aralarından seçecek...

Committee of inspection nedir ne demek

Committee of inspection nedir : Encümen. Heyet. Yarkurul. Bir ortaklığın ya da kurumun yapılacak işlerinnin yönetimi sağlanılmak üzere aralarından seçecekleri soru...

Committee of organisation nedir ne demek

Committee of organisation nedir : Komite. Kurul. Encümen. Yarkurul. Bir ortaklığın ya da kurumun yapılacak işlerinnin yönetimi sağlanılmak üzere aralarından seçecekl...

Committee stage nedir ne demek

Committee stage nedir : Komite. Komisyon. Kurul. Heyet. Yarkurul. Bir ortaklığın ya da kurumun yapılacak işlerinnin yönetimi sağlanılmak üzere aralarından ...

Defense committee of the cabinet nedir ne demek

Defense committee of the cabinet nedir : Korunma. Savunma. Defans oyuncusu. Bir takımın kalesini korumak ve gol yememek için oyun süresince çaba göstermesi. Müdafaa. Savunm...

Eu special committee on migration nedir ne demek

Eu special committee on migration nedir : Ab. 1957 yılında avrupa ekonomik topluluğu adıyla kurulan iktisadi bütünleşmeyi gerçekleştirdikten sonra avrupa topluluğu adını ala...

European committee of wise men nedir ne demek

European committee of wise men nedir : Avrupai. Avrupalı. Avrupa'ya ait. Alafranga. Avrupa. Avrupa'ya özgü. Avrupa ile ilgili. Biseksüel. Frenk. Committee : Kurul. Komisy...

Action committee nedir ne demek

Action committee nedir : Oyuncunun sahne üzerindeki hareketler dizisi. oyunun temasını hareketlendiren gelişim. bir hareketin aksiyon olabilmesi için itici ...

Advisory committee nedir ne demek

Advisory committee nedir : Danışma ile ilgili. Tavsiye niteliğinde. Öğüt veren. Akıl veren. Öneri. Tavsiye kabilinden. Danışma. Öneri niteliğinde. İstişari. T...

American israel public affairs committee nedir ne demek

American israel public affairs committee nedir : Amerikan. Amerika'ya özgü. Amerika. Amerikalı. Israel : İsrail. İsrail peygamberi yakub'un lakabı. [#Public : Kamusal. Devlete ait....

American rescue committee nedir ne demek

American rescue committee nedir : Amerika'ya özgü. Amerikan. Amerika. Amerikalı. Rescue : Zorla geri almak. Hacizden kurtarmak. Kurtulma. Mahpusu düşmandan kurtarmak...

Appoint a committee nedir ne demek

Appoint a committee nedir : Düzenlemek. Kurmak. Belirlemek. Görevlendirmek. Nasbetmek. Saptamak. Atamak. Döşemek. Kararlaştırmak (tarih veya gün vb). Donatmak....

Appropriation committee nedir ne demek

Appropriation committee nedir : Bir işletme, bir örgüt, bir kuruluşa bir yıl için oranlanan giderler karşılığı verilen harcama yetkisi. Ödenek. Kendine mal etme. A...

Association committee nedir ne demek

Association committee nedir : İki ya da daha çok bireyin ortaklaşa bir çıkarı gerçekleştirmek ve korumak üzere oluşturdukları, yönetimsel yapısı ve görevlileri b...

Beysky committee nedir ne demek

Beysky committee nedir : Komite. Encümen. Yarkurul. Bir ortaklığın ya da kurumun yapılacak işlerinnin yönetimi sağlanılmak üzere aralarından seçecekleri sor...

Central committee nedir ne demek

Central committee nedir : Esas. Özeksel. Belli başlı. Asıl. Temel. Baş. Merkezsel. Önde gelen. Uygun. Telefon santralı. Committee : Yarkurul. Encümen. Heyet....

Central election committee nedir ne demek

Central election committee nedir : Özeksel. Merkezde olan. Merkezsel. Santral memuru. Merkezi. Kolayca ulaşılan. Önde gelen. Asıl. Telefon santrali. Uygun. Election :...

Consultative committee nedir ne demek

Consultative committee nedir : İstişare yetkisine haiz. Danışma. Danışmanlıkla ilgili. İstişari. İstişare hakkı olan. Committee : Bir ortaklığın ya da kurumun yap...

Committee meeting nedir ne demek

Committee meeting nedir English: He suddenly walked out of the committee meeting. Turkish: Aniden komite toplantısını terk etti. : Encümen. Bir ortaklığ...

Committee member nedir ne demek

Committee member nedir English: The committee members are all men. Turkish: Bütün kurul üyeleri erkektir. English: The committee members are all presen...

Committee of experts nedir ne demek

Committee of experts nedir : Heyet. Komite. Bir ortaklığın ya da kurumun yapılacak işlerinnin yönetimi sağlanılmak üzere aralarından seçecekleri sorumlu toplulu...

Committee of inquiry nedir ne demek

Committee of inquiry nedir : Encümen. Kurul. Komite. Heyet. Yarkurul. Bir ortaklığın ya da kurumun yapılacak işlerinnin yönetimi sağlanılmak üzere aralarından s...

Committee of investigation nedir ne demek

Committee of investigation nedir : Encümen. Bir ortaklığın ya da kurumun yapılacak işlerinnin yönetimi sağlanılmak üzere aralarından seçecekleri sorumlu topluluk. Yar...

Committee of permanent representatives nedir ne demek

Committee of permanent representatives nedir : Komisyon. Kurul. Encümen. Komite. Yarkurul. Heyet. Bir ortaklığın ya da kurumun yapılacak işlerinnin yönetimi sağlanılmak üzere ara...

Arbitration committee of department nedir ne demek

Arbitration committee of department nedir : Sorunu hakem kararı ile çözme. Hakem kararıyla çözme. İşçi ve işveren arasındaki bir anlaşmazlığı. Hakemlik. Hakeme gitme. Anlaşmaz...

Eighteen nation committee on disarmament nedir ne demek

Eighteen nation committee on disarmament nedir : On sekiz. Onsekiz. On sekizon sekizinci. Onsekiz rakamı (18, xvııı). 18. Nation : Ülke. Derebeylik düzeninin yıkılışı ve anamalcı d...

European committee for standardization nedir ne demek

European committee for standardization nedir : Avrupa ile ilgili. Avrupa'ya ait. Avrupai. Alafranga. Avrupalı. Avrupa'ya özgü. Avrupa. Frenk. Biseksüel. Committee : Komisyon. Hey...

General meeting of committee of honor nedir ne demek

General meeting of committee of honor nedir : Yalpı. Şef. Tarikat lideri. Orgeneral. Baş. Paşa. Halk. Ordu komutanı. Umum. Genel. Meeting : Miting. Karşılaşma. Karşılama. İçtima...

Ad hoc committee nedir ne demek

Ad hoc committee nedir : Yönetmen yardımcısı. Bir filmin yönetiminde, yönetmenin tüm işlerde yardımcılığını üstlenen kimse. tv. bir izlencenin hazırlanmasın...

Agranat committee nedir ne demek

Agranat committee nedir : Yarkurul. Bir ortaklığın ya da kurumun yapılacak işlerinnin yönetimi sağlanılmak üzere aralarından seçecekleri sorumlu topluluk. Ku...

American jewish joint distribution committee nedir ne demek

American jewish joint distribution committee nedir : Amerika'ya özgü. Amerikan. Amerika. Amerikalı. Jewish : Musevi. Yahudi. Yahudilere ilişkin. [#Joint : Ortaklaşa. Birleşme yeri. Ekl...

Appeal committee nedir ne demek

Appeal committee nedir : Cazip gelmek. Başvurmak. Başvuruda bulunmak. İlgisini çekmek. Üst mahkemeye başvurmak. Atılım. Başvuru. Yalvarma. Temyiz. Cazibe. C...

Appointed committee nedir ne demek

Appointed committee nedir : Belirlenmiş. Atanmış. Saptanmış. Tayin edilmiş. Kararlaştırılmış. Görevlendirilmiş. Döşenmiş. Committee : Encümen. Heyet. Komisyon....

Arbitration committee nedir ne demek

Arbitration committee nedir : Yasal açıdan bağlayıcı karar vermek üzere tarafsız kişilerden oluşan bir kurula götürme. Anlaşmazlığın hakem kararıyla çözümü. Soru...

Auditing committee nedir ne demek

Auditing committee nedir : Kamu ya da özel bir kuruluşa ilişkin bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunun saptanması ve rapor edilmesi amacı ile b...

Budget committee nedir ne demek

Budget committee nedir : Stok. Bütçelemek. Bütçe ayarlamak. Bütçeye koymak. Bütçelendirmek. Devlet ve öteki kamu kişileri ile tüm kurum ve toplulukların bel...

Central disciplinary committee nedir ne demek

Central disciplinary committee nedir : Belli başlı. Özeksel. Esas. Merkezde olan. Önde gelen. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Kolayca ulaşılan. Merkezsel. Merke...

Chairman of the committee nedir ne demek

Chairman of the committee nedir English: He was elected chairman of the committee. Turkish: Komitenin başkanı seçildi. English: He's the chairman of the committ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim