Company nedir English: After an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again. Turkish: Büyük anlaşmazlıkl...

 

Company car nedir ne demek

Company car nedir English: This is a company car. Turkish: Bu bir şirket arabası. English: We authorize the workers to take company cars home. ...

Company director nedir ne demek

Company director nedir Company : Misafir. Grup. Tayfa. Firma. İki veya daha fazla kişinin sermaye, emek, bilgi ve becerilerini bir araya getirerek oluşturdu...

Company management nedir ne demek

Company management nedir Company : Birlik. Misafir. İki veya daha fazla kişinin sermaye, emek, bilgi ve becerilerini bir araya getirerek oluşturdukları ve kiş...

Company name nedir ne demek

Company name nedir Company : Arkadaşlık. Firma. Şirket. Türküm. Bölük. Tayfa. Birlik. Eşlik. Misafir. Şirketi. Name : Ünlü kişi. Adını vermek. Demek. İs...

Company officials nedir ne demek

Company officials nedir Company : Belli sayıda oyuncu, tasarımcı, uygulayımcı ve uzmandan kurulu yerleşik ya da gezici tiyatro topluluğu. Eşlik. Arkadaşlık. ...

Company outing nedir ne demek

Company outing nedir Company : Arkadaş. Dost. Tayfa. İki veya daha fazla kişinin sermaye, emek, bilgi ve becerilerini bir araya getirerek oluşturdukları v...

Company profile nedir ne demek

Company profile nedir Company : Toplantı. Firma. Misafir. Türküm. İktisat, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır. Arkadaşlık. Şirketi. Şirket. Birl...

Company secretary nedir ne demek

Company secretary nedir Company : Ortaklık. Arkadaş. Arkadaşlık. Türküm. Şirketi. İki veya daha fazla kişinin sermaye, emek, bilgi ve becerilerini bir araya ...

Company union nedir ne demek

Company union nedir Company : Şirketi. İktisat, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır. Belli sayıda oyuncu, tasarımcı, uygulayımcı ve uzmandan ku...

Aluminum company of america nedir ne demek

Aluminum company of america nedir Aluminum : Alüminyum. Aluminyum. Alüminyum (simgesi al). Company : Birlik. İki veya daha fazla kişinin sermaye, emek, bilgi ve beceri...

In company of nedir ne demek

In company of nedir In : İktidardaki. İçeri doğru yönelen. İçeriye. Tutulan. Da. İçinde. Olarak. Gelmiş olan. De. İçine. Company : Arkadaşlar. Ortaklık. ...

Keep company with nedir ne demek

Keep company with nedir English: You had better not keep company with him. Turkish: Onunla flört etmesen iyi olur. English: I advise you not to keep com...

Present company excepted nedir ne demek

Present company excepted nedir Present : Hukuk, gramer, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Şimdiki. Sunmak. Sahnede göstermek. Temsil etmek. Tanıştırmak. Şi...

A new york based company nedir ne demek

A new york based company nedir A : İngiliz alfabesinin birinci harfi. Amperin simgesi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Pek iyi. (herhangi) bir. Argonun simgesi. En...

Affiliated company nedir ne demek

Affiliated company nedir Affiliated : Bağlı olunan. Bağlı. Company : Ortaklık. Şirketi. Arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaş çevresi. Eşlik. Firma. Şirket. Arkadaşlık...

American express company nedir ne demek

American express company nedir American : Amerikan. Amerikalı. Amerika. Amerika'ya özgü. Express : Sarih. Düşüncelerini belirtmek. Hızlı. Özel. Kesin. Süratli. Açık...

Associate company nedir ne demek

Associate company nedir Associate : Ortak olmak. Birleştirmek. Ortak etmek. Düşünmek. Ortak. İşbirliği yapmak. Hakları sınırlı üye. Arkadaşlık etmek. Ortak ç...

Bad company nedir ne demek

Bad company nedir English: Avoid bad company. Turkish: Kötü şirketten kaçının. English: You should keep away from bad company. Turkish: Kötü ...

Ballet company nedir ne demek

Ballet company nedir Ballet : Bale. Barok çağında italya'da doğmuş, fransa ile rusya'da gelişmiştir. belli bir düzeni ve kuralı olan dans, dekor ve müzikt...

Company address nedir ne demek

Company address nedir Company : Şirket. İki veya daha fazla kişinin sermaye, emek, bilgi ve becerilerini bir araya getirerek oluşturdukları ve kişilerden b...

Company capital nedir ne demek

Company capital nedir Company : Grup. Şirket. Misafir. Tayfa. Arkadaşlar. Toplantı. Eşlik. Türküm. Topluluk. Ortaklık. Capital : Kimi ayrılıklar dışında, b...

Company commander nedir ne demek

Company commander nedir Company : Birlik. Arkadaşlık. Grup. Topluluk. Şirket. Toplantı. İktisat, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır. Arkadaşlar. E...

Company law nedir ne demek

Company law nedir Company : Belli sayıda oyuncu, tasarımcı, uygulayımcı ve uzmandan kurulu yerleşik ya da gezici tiyatro topluluğu. Türküm. Arkadaş çev...

Company meeting nedir ne demek

Company meeting nedir English: I will not be able to participate in the company meetings in May as I will be traveling in Asia during that time. Turki...

Company name goes here nedir ne demek

Company name goes here nedir Company : İki veya daha fazla kişinin sermaye, emek, bilgi ve becerilerini bir araya getirerek oluşturdukları ve kişilerden bağımsız ...

Company on tour nedir ne demek

Company on tour nedir Company : Topluluk. İki veya daha fazla kişinin sermaye, emek, bilgi ve becerilerini bir araya getirerek oluşturdukları ve kişilerden...

Company policy nedir ne demek

Company policy nedir English: Forget about the campaign. That kind of company policy is practically unchangeable. Turkish: Kampanyayı unut. O tür şir...

Company promoter nedir ne demek

Company promoter nedir Company : Birlik. Firma. Misafir. Toplantı. İki veya daha fazla kişinin sermaye, emek, bilgi ve becerilerini bir araya getirerek oluş...

Company store nedir ne demek

Company store nedir Company : Grup. İktisat, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır. İki veya daha fazla kişinin sermaye, emek, bilgi ve beceriler...

Company with limited liability nedir ne demek

Company with limited liability nedir Company : Topluluk. Arkadaş. Ortaklık. Dost. Şirket. Arkadaşlar. Şirketi. Arkadaşlık. Firma. İktisat, uluslararası ilişkiler alanları...

Holding company banking nedir ne demek

Holding company banking nedir Holding : Arsa. Hisse. Yönetmeliğe aykırı olarak topun uzun bir süre oyuncunun ellerinde kalması. Kira ile tutulmuş arazi. Arazi parç...

In company with nedir ne demek

In company with nedir In : İktidardaki. İçinde. Gelmiş olan. Tutulan. İçeriye. Mevsimi gelmiş. İçine. Da. Çok moda olan. İçeri doğru yönelen. Company : Ort...

Part company with nedir ne demek

Part company with nedir Part : Taraf. Kısım. Bir oyuncunun bir filmde ya da televizyon oyununda yaratması gereken kişilik. Yan. Görev. Kopmak. Tarakla ayırma...

Takeda pharmaceutical company limited nedir ne demek

Takeda pharmaceutical company limited nedir Pharmaceutical : Farmasötikal. Farmasötik. Eczacılığa ait. Eczacılık ile ilgili. Eczacılığa ilişkin. İlaç kullanımı ile ilgili. İlaç ...

Affiliate company nedir ne demek

Affiliate company nedir Affiliate : Katmak. Kabul etmek. Birleşmek. Bağlamak. Üye etmek. Üye olarak almak. Evlat edinmek. Üyeliğe kabul etmek. Birleştirmek. ...

Airline company nedir ne demek

Airline company nedir English: I work as a flight attendant in an Airline Company. Turkish: Bir hava yolu şirketinde uçuş görevlisi olarak çalışıyorum...

Arabian american company nedir ne demek

Arabian american company nedir Arabian : Arap atı. Arabistan ile ilgili. Arabistan'a özgü. Arabistanlı. Arabi. Arap. American : Amerika'ya özgü. Amerika. Amerikalı....

Associated company nedir ne demek

Associated company nedir Associated : Ortak olan. İlişkili. Birleşik. Bağlantılı. İlgili. Birleşmiş. Ortak. Company : Arkadaşlık. Şirketi. Firma. Bölük. Şirke...

Bail out a company nedir ne demek

Bail out a company nedir Bail : Kefaletle serbest bırakmak. Suyunu boşaltmak (kayık). Tekneye giren suyu boşaltmak için kullanılan kova. Çember. Kefaletle ser...

Sosyal Medya'da paylaş