Concrete nedir English: When the concrete is hard, we use an electric drill instead of a pin chisel. Turkish: Beton sert olduğu zaman pim keski...

 
 
 

Concrete bridge nedir ne demek

Concrete bridge nedir : Katılaştırmak. Maddesel. Betonla kaplamak. Katılaşmak. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır. Belli. Betonlamak. Donmak. Duy...

Concrete culvert nedir ne demek

Concrete culvert nedir : Maddesel. Kesin. Betonla kaplamak. Gerçekten var olan. Beton. Beton betonlamak. Açık. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır....

Concrete floor nedir ne demek

Concrete floor nedir : Beton. Betonlamak. Kesin. Gerçekten var olan. Maddi. Katılaşmak. Somutlaştırmak. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır. Katı...

Concrete foundation nedir ne demek

Concrete foundation nedir : Duyu organlarıyla algılanabilir ya da doğrudan görgül gerçekliği olan nesne. bk. soyut. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılı...

Concrete jungle nedir ne demek

Concrete jungle nedir : Açık. Beton. Somut. Sertleşmek. Betonla kaplamak. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır. Maddi. Elle tutulur. Katılaşmak. Ke...

Concrete mixer nedir ne demek

Concrete mixer nedir : Beton. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır. Katılaştırmak. Betonla kaplamak. Nesnel gerçekliğin tümünün, eşdeyişle onu olu...

Concrete music nedir ne demek

Concrete music nedir : Katılaşmak. Açık. Kesin. Betonla kaplamak. Somutlaştırmak. Maddi. Betonlamak. Somut. Gerçekten var olan. Beton betonlamak. Music : ...

Concrete number nedir ne demek

Concrete number nedir : Maddi. Elle tutulur. Nesnel gerçekliğin tümünün, eşdeyişle onu oluşturan türlü yanların ve bunlar arasındaki ilişkilerin duygularla...

Concrete pavement nedir ne demek

Concrete pavement nedir : Gerçekten var olan. Kesin. Somutlaştırmak. Belli. Beton. Katılaştırmak. Katılaşmak. Elle tutulur. Betonla kaplamak. Sertleşmek. Pav...

Concrete pipe nedir ne demek

Concrete pipe nedir : Beton. Elle tutulur. Kesin. Sertleşmek. Gerçekten var olan. Nesnel gerçekliğin tümünün, eşdeyişle onu oluşturan türlü yanların ve b...

Concrete road nedir ne demek

Concrete road nedir : Duyu organlarıyla algılanabilir ya da doğrudan görgül gerçekliği olan nesne. bk. soyut. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılı...

Concrete runway nedir ne demek

Concrete runway nedir : Betonla kaplamak. Belli. Nesnel gerçekliğin tümünün, eşdeyişle onu oluşturan türlü yanların ve bunlar arasındaki ilişkilerin duygul...

Concrete sociological investigations nedir ne demek

Concrete sociological investigations nedir : Katılaştırmak. Nesnel gerçekliğin tümünün, eşdeyişle onu oluşturan türlü yanların ve bunlar arasındaki ilişkilerin duygularla algıl...

Concrete step nedir ne demek

Concrete step nedir : Somutlaştırmak. Betonla kaplamak. Kesin. Katılaşmak. Gerçekten var olan. Sertleşmek. Maddi. Açık. Elle tutulur. Belli. Step : Önlem...

Concrete wall nedir ne demek

Concrete wall nedir : Maddesel. Katılaşmak. Açık. Sertleşmek. Gerçekten var olan. Betonla kaplamak. Belli. Duyu organlarıyla algılanabilir ya da doğrudan...

Reinforced concrete beam nedir ne demek

Reinforced concrete beam nedir : Kuvvetlendirilmiş. Donatılı. Pekiştirmek. Takviye edilmiş. Takviyeli. Sağlamlaştırmak. Pekişik. Güçlendirmek. Pekiştirilmiş. Destek...

Air entrained concrete nedir ne demek

Air entrained concrete nedir : Genel durum. Melodi. Tavır. Soluduğumuz hava. Yayın. Söylemek. Tenek. Gösteriş yapmak. Arya. Teneklendirerek kurutmak. Entrained : ...

Armoured concrete nedir ne demek

Armoured concrete nedir : Blendajlı. Zırhlanmış. Silahlı. Zırhlı. Zırhlı veya zırhla kaplı. Concrete : Belli. Donmak. Kesin. Gerçekten var olan. Somut. Beton...

Asphaltic concrete nedir ne demek

Asphaltic concrete nedir : Asfalta ilişkin. Yol ve çatı kaplamada kullanılan siyah katranımsı madde ile ilgili. Asfaltlı. Concrete : Somut. Maddesel. Nesnel g...

Concrete beam nedir ne demek

Concrete beam nedir : Katılaşmak. Katılaştırmak. Sertleşmek. Donmak. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır. Maddi. Beton. Nesnel gerçekliğin tümün...

Concrete block nedir ne demek

Concrete block nedir : Maddesel. Belli. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır. Beton. Maddi. Betonlamak. Somut. Katılaşmak. Sertleşmek. Nesnel gerç...

Concrete column nedir ne demek

Concrete column nedir : Sertleşmek. Kesin. Katılaştırmak. Maddi. Donmak. Beton betonlamak. Maddesel. Betonlamak. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanıl...

Concrete curb nedir ne demek

Concrete curb nedir : Betonla kaplamak. Donmak. Duyu organlarıyla algılanabilir ya da doğrudan görgül gerçekliği olan nesne. bk. soyut. Maddesel. Sertleş...

Concrete footing nedir ne demek

Concrete footing nedir : Betonla kaplamak. Maddi. Nesnel gerçekliğin tümünün, eşdeyişle onu oluşturan türlü yanların ve bunlar arasındaki ilişkilerin duygul...

Concrete intelligence nedir ne demek

Concrete intelligence nedir : Katılaştırmak. Beton. Nesnel gerçekliğin tümünün, eşdeyişle onu oluşturan türlü yanların ve bunlar arasındaki ilişkilerin duygularl...

Concrete labour nedir ne demek

Concrete labour nedir : Belli. Maddesel. Betonlamak. Sertleşmek. Katılaştırmak. Somut. Elle tutulur. Nesnel gerçekliğin tümünün, eşdeyişle onu oluşturan tü...

Concrete mixing machine nedir ne demek

Concrete mixing machine nedir : Elle tutulur. Betonlamak. Duyu organlarıyla algılanabilir ya da doğrudan görgül gerçekliği olan nesne. bk. soyut. Gerçekten var ola...

Concrete noun nedir ne demek

Concrete noun nedir : Kesin. Katılaştırmak. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır. Sertleşmek. Duyu organlarıyla algılanabilir ya da doğrudan görg...

Concrete paint nedir ne demek

Concrete paint nedir : Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır. Gerçekten var olan. Katılaşmak. Belli. Donmak. Duyu organlarıyla algılanabilir ya da ...

Concrete pile nedir ne demek

Concrete pile nedir : Somutlaştırmak. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır. Kesin. Duyu organlarıyla algılanabilir ya da doğrudan görgül gerçekli...

Concrete poetry nedir ne demek

Concrete poetry nedir : Nesnel gerçekliğin tümünün, eşdeyişle onu oluşturan türlü yanların ve bunlar arasındaki ilişkilerin duygularla algılanabilen ya da ...

Concrete roof nedir ne demek

Concrete roof nedir : Açık. Elle tutulur. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır. Somutlaştırmak. Beton betonlamak. Betonlamak. Maddesel. Katılaşma...

Concrete slab nedir ne demek

Concrete slab nedir : Nesnel gerçekliğin tümünün, eşdeyişle onu oluşturan türlü yanların ve bunlar arasındaki ilişkilerin duygularla algılanabilen ya da ...

Concrete spreader nedir ne demek

Concrete spreader nedir : Beton betonlamak. Sertleşmek. Gerçekten var olan. Somut. Betonla kaplamak. Açık. Beton. Somutlaştırmak. Bilgisayar, sosyoloji alanl...

Concrete system nedir ne demek

Concrete system nedir : Beton betonlamak. Sertleşmek. Elle tutulur. Açık. Kesin. Katılaştırmak. Somutlaştırmak. Maddi. Betonlamak. Belli. System : Bir bütü...

Concrete work nedir ne demek

Concrete work nedir : Katılaşmak. Elle tutulur. Somut. [#Somutlaştırmak. Nesnel gerçekliğin tümünün, eşdeyişle onu oluşturan türlü yanların ve bunlar ara...

Admixture for concrete nedir ne demek

Admixture for concrete nedir : Harman. İlave. Kimyasal katkı maddesi. Katkı. Katma. Karışım. Karıştırım. Katışık. Karıştırma. Katkı maddesi. For : İçin. Yüzünden....

Armored concrete nedir ne demek

Armored concrete nedir : Silahlı. Blendajlı. Zırhlanmış. Zırhlı veya zırhla kaplı. Zırhlı. Concrete : Donmak. Gerçekten var olan. Elle tutulur. Betonlamak. ...

Asphalt concrete nedir ne demek

Asphalt concrete nedir : Zift. Sıvı, katı ve yarıkatı hidrokarbonların doğal karışımı. yeryağının arıtılması sürecinde elde edilen en ağır karışımın hava il...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim