Conform nedir English: You should conform to the rules. Turkish: Kurallara uymalısın. English: Some people prefer conformity, while others seek novelty. Turkish: Diğerleri yenilik ararken, bazı insanlar uygunluk tercih eder. E...

 
 
 

Conformability nedir ne demek

Conformability nedir : [#Uymazlık. Sözcükler, direkt olarak Conformability ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : Elverişlilik. Uygun şekilde uyma veya yerine oturma. Community : Biyoloj...

Conformable for addition nedir ne demek

Conformable for addition nedir : Uygun. İtaatkar. Benzer. Münasip. Yerinde. Uyumlu. Muvafık. Konkordanslı. Mutabık. For : Yüzünden. Zira. -e elverişli. Süresince. İçin. Olarak. Çünkü. Dolayı. Şerefine. -e göre. [#Addition : Toplama. Toplam alma. Ekleme....

Conformable matrices nedir ne demek

Conformable matrices nedir : Uyumlu. Konkordanslı. Muvafık. Mutabık. Uygun. Münasip. Benzer. Yerinde. İtaatkar. Matrices : Kaide. Dölyatağı. Matris. Kalıp. Rahim. Matrisler. [#Conformable for addition : Toplamaya elverişli. Conformable for multiplic...

Conformal mapping nedir ne demek

Conformal mapping nedir : Gönderme. Haritacılık. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Bir uzaydaki matematiksel nesnelere karşılık, başka bir uzayda kimi nesneler gösterme işlemi. Address mapping : Adres arama. Adres dönüştürme. [#Aerial mapping ...

Conformance testing nedir ne demek

Conformance testing nedir : Uygunluk. Uyum sağlama. Uyma. Uygunluk kontrolü. Testing : Deneme yapma. Deney. Sınav. Döşemde bir kaçak olup olmadığının araştırılması. Eğitim, ekonomi alanlarında kullanılır. Test yapma. Verilmiş bir ders, işlenmiş bir...

Conformation nedir ne demek

Conformation nedir conformation : Karkas konformasyonu. Karkas genişliğinin karkas uzunluğuna oranı. Eclipsed conformation : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Tutulmalı konoluşum. Tutulmalı konformasyon. Özdecik ekseni doğrultusunda bakıl...

Conformationally nedir ne demek

Conformationally nedir : Uyarlanabilir. Ayarlanabilir. Uyumlu. Uyuşumsal. Carcass conformation : Karkas genişliğinin karkas uzunluğuna oranı. Karkas konformasyonu. [#Eclipsed conformation : Tutulmalı konoluşum. Tutulmalı konformasyon. Özdecik ek...

Conformed nedir ne demek

Conformed nedir English: When he was in the military, he conformed to the strict army rules. Turkish: O askerdeyken, sıkı ordu kurallarına uydu. : Uyan kimse. Karşı koymayan veya takip eden kimse. Boyun eğen kimse. Uyum sağlayan veya...

Conform to nedir ne demek

Conform to nedir English: You should conform to the rules. Turkish: Kurallara uymalısın. English: You must conform to the rules. Turkish: Kurallara uymak zorundasın. : Uyumlu olmak. Uydurmak. Boyun eğmek. Alıştırmak. Uygulamak. İ...

Conform with nedir ne demek

Conform with nedir : [#Uydurmak. İntibak etmek. Uyumlu olmak. Uymak. Boyun eğmek. Tevafuk etmek. Alıştırmak. Uygulamak. With : Beraberinde. Sayesinde. Beraber. -la. Yanına. İle. İle beraber. Nedeniyle. Birlikte. İle ilgili. to : Şeklen benze...

Conformable nedir ne demek

Conformable nedir for addition : Toplamaya elverişli. Conformable for multiplication : Çarpmaya elverişli. matrices : Çarpılabilir matrisler. Çarpılır matrisler. Unconformable : Uyumlu olmayan. Katmanları aralıklı. Uyumsuz. Bağdaşmaz. Uyuşm...

Conformable for multiplication nedir ne demek

Conformable for multiplication nedir : Muvafık. Uygun. Yerinde. Uyumlu. İtaatkar. Konkordanslı. Benzer. Münasip. Mutabık. For : Zarfında. Zira. Diye. Olarak. Namına. Süresince. -e göre. -e rağmen. Karşılığında. Adına. [#Multiplication : Artış. Multiplikasyon....

Conformably nedir ne demek

Conformably nedir : Uygun. Mutabık. Uyumlu. İtaatkar. Benzer. Münasip. Muvafık. Yerinde. Konkordanslı. Conformable for addition : Toplamaya elverişli. [#Conformable for multiplication : Çarpmaya elverişli. Conformable matrices : Çarpılır ma...

Conformance nedir ne demek

Conformance nedir testing : Uyum testi. Conformances : Uyma. Uygunluk. Uyum sağlama. Uygunluk kontrolü. : Uyuşmazlık. Geleneksel kurallara veya standartlara uymama. Bağdaşmama. Conformability : Uygunluk. Yerindelik. Benzerlik. [#Conformable...

Conformances nedir ne demek

Conformances nedir testing : Uyum testi. Conformance : Uyma. Uyum sağlama. Uygunluk kontrolü. Uygunluk. : Bağdaşmama. Geleneksel kurallara veya standartlara uymama. Uyuşmazlık. Conformability : Benzerlik. Yerindelik. Uygunluk. [#Conformable ...

Conformational nedir ne demek

Conformational nedir : Uyarlanabilir bir şekilde. Uyumlu bir şekilde. Carcass conformation : Karkas genişliğinin karkas uzunluğuna oranı. Karkas konformasyonu. [#Eclipsed conformation : Özdecik ekseni doğrultusunda bakıldığında, iki topağı üst...

Conformations nedir ne demek

Conformations nedir conformation : Karkas genişliğinin karkas uzunluğuna oranı. Karkas konformasyonu. Eclipsed conformation : Tutulmalı konoluşum. Tutulmalı konformasyon. Özdecik ekseni doğrultusunda bakıldığında, iki topağı üst üste görünen ...

Conformer nedir ne demek

Conformer nedir : Konformer. Uyum sağlayan veya adapte olan kimse. Karşı koymayan veya takip eden kimse. Uyan kimse. Boyun eğen kimse. Conformed : Uyumlu olmak. Alıştırmak. Uymak. Uydurmak. İntibak etmek. [#Conform to : Uymak. Uygun olmak...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim