Conversation nedir ne demek

Conversation nedir English: After Ali came in, the conversation died. Turkish: Ali içeri girdikten sonra konuşma bitti. English: Ali found it diffi...

 
 
 

Mark conversation as read nedir ne demek

Mark conversation as read nedir : Sinema ve televizyon çalışmalarında yapım takımının sessizce anlaşması, belli işlerin başlama ve bitişlerinin, gerçekleştirilmesini...

Mark conversation read nedir ne demek

Mark conversation read nedir : Alman parası. Sinema ve televizyon çalışmalarında yapım takımının sessizce anlaşması, belli işlerin başlama ve bitişlerinin, gerçek...

The topic of conversation was nedir ne demek

The topic of conversation was nedir : Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belgili tanımlık. Bel...

Bring up in conversation nedir ne demek

Bring up in conversation nedir : Kandırmak. İkna etmek. Getirmek. Belirtmek. Kazandırmak. Neden olmak. Vermek (ceza). Doğurmak. Razı etmek. Ayıltmak. In : De. Dahil...

Criminal conversation nedir ne demek

Criminal conversation nedir : Cinai. Suça ait. Suç oluşturan. Çok kötü. Ceza. Kabahatli. Müthiş. Suçla ilgili. Cinayet. Canice. Conversation : Sohbet. Bireyler a...

Dual conversation nedir ne demek

Dual conversation nedir : İkici. Çiftli. Çift. İki. Dual. İkili. Çifteş. Bir yöneyler uzayındaki her yöneyi: ı a >, tersyüzleyerek edinilen yöney uzayı: Conv...

Enter into conversation nedir ne demek

Enter into conversation nedir : Sokmak. Yazmak. Buyurmak. Sahneye çıkmak. Gümrük beyanında bulunmak. Deftere yazmak. Kaydolmak. Girmek. Geçirmek. Into : Biçimine. ...

Intercept a conversation nedir ne demek

Intercept a conversation nedir : Engel olmak. Yakalamak. Tutmak. Önlemek. Keşi. Bilgisayar, ekonomi, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Yolunu kesip durdurmak. Ke...

Netmeeting conversation nedir ne demek

Netmeeting conversation nedir : Sanal konferans. Microsoft netmeeting. İnternet explorer 'ı dahil eden ve kullanıcının internet üzerinden konferans gerçekleştirmes...

Next unread conversation nedir ne demek

Next unread conversation nedir : Daha sonra. Ertesi. Müteakip. Ardından. Bir dahaki. Ardından gelen. Sonraki. Bundan sonra. Gelecek. Unread : Okumamış. Okunmamış (k...

Telephone conversation nedir ne demek

Telephone conversation nedir : Telefonda söylemek. Alısünlemek. Telefon açmak. Alısün. Zeng etmek. Telefon. Telefon ile konuşmak. Çınka. Telefon etmek. Conversati...

Conversational nedir ne demek

Conversational nedir compiler : Konuşan derleyici. Etkileşimli derleyici. Conversational mode : Etkileşimli mod. Haberleşme modu. Karşılıklı konuşmalı işl...

Conversational mode nedir ne demek

Conversational mode nedir : Konuşmalı. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Kullanıcıyla kullanılan dizge arasındaki etkileşimin karşılıklı konuşma biçi...

Conversational tone nedir ne demek

Conversational tone nedir : Konuşarak. Konuşma dilinde. Karşılıklı konuşmalı. Güzel konuşan. Etkileşimli. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Konuşmalı...

Conversationalists nedir ne demek

Conversationalists nedir : Hoşsohbet biri. İyi konuşan kimse. Hoşsohbet kimse. Konuşmacı. Güzel konuşan kimse. Conversational compiler : Etkileşimli derleyici...

Conversationist nedir ne demek

Conversationist nedir piece : Alışılmadık niteliklerinden dolayı konuşmaya sebep olan neden ıvır zıvır veya nesne. Konuşulan konu. Sohbet malzemesi. Olayla...

Conversations piece nedir ne demek

Conversations piece nedir : Sohbet. Cinsel birleşme. Görüşme. Konuşma. Söyleşi. Piece : Parçalarını eklemek. Yamamak. Kısa yazı. Kalıp. Birleştirmek. Parça. Ya...

Expand all conversations nedir ne demek

Expand all conversations nedir : Dönüşmek. Açılmak. Şişirmek. Yaymak. Gelişmek. Şişmek. Genişlemek. Yayılmak. Büyümek. Tevsi etmek. All : Herkes. Tümünü. Katışıksız...

Conversation piece nedir ne demek

Conversation piece nedir : Laf. Lakırdı. Söyleşi. Hareket. Sohbet. Sakım. Cinsel birleşme. Bireyler arasında geçen ve ölçünlü bir gidişi olmamakla birlikte bi...

Conversation view nedir ne demek

Conversation view nedir : Lakırdı. Hareket. Laf. Söyleşi. İletişim. Görüşme. Muhabbet. Sohbet. Cinsel birleşme. Sakım. View : Manzara. Görünüş. Kanı. Tetkik ...

Mark conversation as unread nedir ne demek

Mark conversation as unread nedir : İşaret koymak. Malların üzerine marka koymak ya da vurmak. İşaret. Nişan. İz bırakmak. Çizgi. Okullarda öğretmenlerce her öğrencini...

Mark conversation unread nedir ne demek

Mark conversation unread nedir : Yapım imleri. Bilgisayar, bilişim, eğitim, sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Etki. Damga vurmak. Markalamak. Mark...

A ripple of conversation nedir ne demek

A ripple of conversation nedir : Miktar belirtir. Argonun simgesi. Pek iyi. Amperin simgesi. La (müzik terimi). En yüksek not. Herhangi bir. Belirli bir tür veya ni...

Collective conversation nedir ne demek

Collective conversation nedir : Ortak. Kolektif. Toplu. Kolektif şirket. Ortaklaşma. Müşterek. Genel. Topluluk adı. Ortaklaşa. Ortak girişim. Conversation : Cinsel...

Cut into a conversation nedir ne demek

Cut into a conversation nedir : Kesmek. Topsuz giriş. Kamçılamak. Bilgisayar, basketbol, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Çevirimin sona erdiğini, alıcın...

Engage in conversation nedir ne demek

Engage in conversation nedir : Bağlanmak. Tutmak. Angaje etmek. Birbirine geçmek. Garanti etmek. Verginle tutmak. Hücum etmek. Birbirine geçirmek. Kullanmak. Bağl...

Following our conversation nedir ne demek

Following our conversation nedir : Yandaş türkümü. Sonraki. Sonrasında. Sözü edilen. Destekçiler türkümü. Belirtilen şey ya da kişiler. İzleyen. Yandaş grubu. Ed.-den...

Monopolize the conversation nedir ne demek

Monopolize the conversation nedir : Tekeline almak. Tekeli altına almak. İnhisar altına almak. Tekel kurmak. Tekel altına almak. Tekelden satmak. Elinde tutmak. Monopo...

Next conversation nedir ne demek

Next conversation nedir : Bir sonra. Gelecek. Bir sonraki. Bir dahaki. Bitişik. Ardından gelen. Sonraki. Sonra. En bitişik. Conversation : Sohbet. Muhabbet. ...

Strike up a conversation nedir ne demek

Strike up a conversation nedir : Gelip çatmak. İşverenle işçiler arasında baş gösteren anlaşmazlıklar nedeniyle işçilerin toplu olarak işi bırakmaları. Nükleer sald...

Topic of conversation nedir ne demek

Topic of conversation nedir English: What's your favorite topic of conversation? Turkish: En sevdiğin konuşma konusu hangisi? : Tema. Konular. Başlık. Bahis...

Conversational compiler nedir ne demek

Conversational compiler nedir : Konuşmaya özgü. Etkileşimli. Konuşmaya hazır. Kullanıcıyla kullanılan dizge arasındaki etkileşimin karşılıklı konuşma biçiminde adı...

Conversational partner nedir ne demek

Conversational partner nedir : Konuşma ile ilgili. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Konuşmaya hazır. Konuşmaya özgü. Kullanıcıyla kullanılan dizge aras...

Conversationalist nedir ne demek

Conversationalist nedir : Hoşsohbet biri. Konuşmacı. Güzel konuşan kimse. Hoşsohbet kimse. Conversational compiler : Konuşan derleyici. Etkileşimli derleyici...

Conversationally nedir ne demek

Conversationally nedir compiler : Konuşan derleyici. Etkileşimli derleyici. Conversational mode : Haberleşme modu. Karşılıklı konuşmalı işlem türü. Etkileşi...

Conversations nedir ne demek

Conversations nedir English: The student center is a good place to strike up conversations. Turkish: Öğrenci merkezi konuşmalara başlamak için iyi b...

Collapse all conversations nedir ne demek

Collapse all conversations nedir : Kollabe. Bayılmak. Başarısızlığa uğramak. Çevresel damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim