Cool nedir English: Ali doesn't want to be my friend. He thinks that he's too cool for me. Turkish: Ali arkadaşım olmak istemiyor. O benim için çok havalı olduğunu düşünüyor. English: Ali is a cool guy. Turkish: Ali harika ...

 
 
 

Cool bag nedir : Havalı (tip). Serin. Serinlik. Sönmek (öfke veya arzu vb). Sakinleşmek. Soğumak. Serin yer. Serinlemek. Soğukkanlılık. Soğutmak. Bag : Çalmak. Torbalanmak. İç etmek. Torba. Çanta. Şişirmek. Torbalamak. Germek. Çuvala koy...

Cool color nedir ne demek

Cool color nedir : Serin. Soğumak. Serinlik. Sönmek (öfke veya arzu vb). Soğukkanlılık. Serinlemek. Serinleşmek. Serin yer. Havalı (tip). Sakinleşmek. Color : Belirli dalga uzunluğundaki elektromıknatıs ışınımın gözün ağkatında yarattığı e...

Cool customer nedir ne demek

Cool customer nedir : Sakinleşmek. Havalı (tip). Soğumak. Sönmek (öfke veya arzu vb). Serin yer. Soğukkanlılık. Serinlik. Serinleşmek. Serinlemek. Soğutmak. Customer : Sipariş veren. Alıcı. Tip. Mal alıcısı. İktisat, ekonomi alanlarında kulla...

Cool headed nedir ne demek

Cool headed nedir : Serin yer. Serinlik. Serinlemek. Sönmek (öfke veya arzu vb). [#Sakinleşmek. Serin. Soğumak. Soğutmak. Soğukkanlılık. Serinleşmek. Headed : Sorumlusu olan. Başlıklı. Antetli. Kelleli. Kelle bağlamış. Başsız. Başlı. and co...

Cool money nedir ne demek

Cool money nedir : Havalı (tip). Sönmek (öfke veya arzu vb). Sakinleşmek. Soğutmak. Serinlemek. Soğukkanlılık. Serin yer. Serinlik. Soğumak. Serinleşmek. Money : Para. Tıkır (argo sözcük). Sikke. Mangır. Para kırmak. Mal ve hizmetlerin değ...

Cool place nedir ne demek

Cool place nedir English: It's a cool place. Turkish: O serin bir yer. English: Keep it in a cool place. Turkish: Onu serin bir yerde tut. : [#Soğumak. Serinlik. Havalı (tip). [#Soğutmak. Serin. Sönmek (öfke veya arzu vb). [#Saki...

Coolants nedir coolant circuit : Birincil soğutma devresi. Primer soğutma devresi. Reaktör kalbindeki ısıyı alan ve kalpteki ısının giderilmesi amacıyla kullanılan soğutucu alışkanlı devre. Secondary coolant circuit : İkincil soğutma dev...

Cooled nedir English: It has cooled off. Turkish: Hava serinledi. English: After the iron had cooled off, Mary wrapped the electrical cord around the iron, put the iron back on the shelf, folded up the ironing board, and put it aw...

Cool and collected nedir ne demek

Cool and collected nedir : Soğukkanlılık. Serinlemek. Soğumak. Soğutmak. Serin. Havalı (tip). Sakinleşmek. Serinleşmek. Serinlik. Serin yer. And : Ayrıca. Ve. Daha sonra. -bundan dolayı. Ve bu yüzden. Hem... hem de. Da... da... ya da de... de. Ma....

Cool as a cucumber nedir ne demek

Cool as a cucumber nedir English: I thought I would be nervous, but I was cool as a cucumber. Turkish: Gergin olacağımı sandım , ama soğukkanlıydım. English: I was cool as a cucumber. Turkish: Aşırı derecede soğukkanlıydım. : Serinlemek....

Cool cat nedir : Serin yer. Soğutmak. Sönmek (öfke veya arzu vb). Havalı (tip). Soğumak. Serinlemek. Serin. Serinleşmek. Serinlik. Soğukkanlılık. Cat : Kinci kadın. Kedi. Griva palangası. Pişik. Pisi. Göcen. Kusarak çıkarmak. Dedikoducu ...

Cool colours nedir ne demek

Cool colours nedir : Soğutmak. Sönmek (öfke veya arzu vb). Soğukkanlılık. Serin. Sakinleşmek. Havalı (tip). Soğumak. Serinlemek. Serin yer. Serinlik. Colours : Güneş'in doğmasına yakın doğu gözerimi üstünde görülen kızıllık. Bayrak veya sanc...

Cool down nedir ne demek

Cool down nedir English: A pig will wallow in the mud in order to cool down. Turkish: Bir domuz serinlemek için çamurda yuvarlanır. English: It will cool down tonight. Turkish: Hava bu gece soğuyacak. : Sönmek (öfke veya arzu vb...

Cool it nedir English: Cool it down. Turkish: Onu soğut. : Havalı (tip). Soğukkanlılık. Serinlemek. Serinlik. Soğumak. Serin. [#Sakinleşmek. Soğutmak. Serinleşmek. Sönmek (öfke veya arzu vb). It : Ebe (oyunda). İtalyan. Bilişim. Şa...

Cool off nedir English: I suggest that you take a break and cool off a little. Turkish: Bir mola vermeni ve biraz dinlenmeni öneriyorum. English: It's starting to cool off. Turkish: Hava serinlemeye başlıyor. : Soğumak. Havalı ...

Coolant nedir coolant circuit : Primer soğutma devresi. Reaktör kalbindeki ısıyı alan ve kalpteki ısının giderilmesi amacıyla kullanılan soğutucu alışkanlı devre. Birincil soğutma devresi. Secondary coolant circuit : Birincil soğutma de...

Cooldown nedir and collected : Heyecanlı olmayan. Aklı başında. Telaşlı olmayan. Cool as a cucumber : Çok sakin. Duygusuz. Kayıtsız. Soğukkanlı. bag : Soğuk torba. Cool cat : Rahat kimse. color : Maviler. Soğukluk izlenimi veren renk. Mo...

Cooled anode valve nedir ne demek

Cooled anode valve nedir : Soğutulmuş veya soğumuş. Dondurulmuş. Soğutulmuş. Anode : Elektrikle ayrışım olayında ve pillerde, yükseltgenme tepkimesinin oluştuğu elektrot. (elektrikle ayrışımda anotun imi artı, katotun imi eksidir; bu nedenle yalnı...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim