Cool nedir English: Ali doesn't want to be my friend. He thinks that he's too cool for me. Turkish: Ali arkadaşım olmak istemiyor. O benim ...

 
 
 

Cool bag nedir : Havalı (tip). Serin. Serinlik. Sönmek (öfke veya arzu vb). Sakinleşmek. Soğumak. Serin yer. Serinlemek. Soğukkanlılık. Soğutmak. Ba...

Cool color nedir ne demek

Cool color nedir : Serin. Soğumak. Serinlik. Sönmek (öfke veya arzu vb). Soğukkanlılık. Serinlemek. Serinleşmek. Serin yer. Havalı (tip). Sakinleşmek....

Cool customer nedir ne demek

Cool customer nedir : Sakinleşmek. Havalı (tip). Soğumak. Sönmek (öfke veya arzu vb). Serin yer. Soğukkanlılık. Serinlik. Serinleşmek. Serinlemek. Soğutm...

Cool headed nedir ne demek

Cool headed nedir : Serin yer. Serinlik. Serinlemek. Sönmek (öfke veya arzu vb). [#Sakinleşmek. Serin. Soğumak. Soğutmak. Soğukkanlılık. Serinleşmek. H...

Cool money nedir ne demek

Cool money nedir : Havalı (tip). Sönmek (öfke veya arzu vb). Sakinleşmek. Soğutmak. Serinlemek. Soğukkanlılık. Serin yer. Serinlik. Soğumak. Serinleşm...

Cool place nedir ne demek

Cool place nedir English: It's a cool place. Turkish: O serin bir yer. English: Keep it in a cool place. Turkish: Onu serin bir yerde tut. :...

As cool as cucumber nedir ne demek

As cool as cucumber nedir : Olarak. Rağmen. İken. Toplam sunum. Karşın. Bir ekonomide farklı fiyat düzeylerinde üretilip satılmak istenen reel gayrisafi yurtiç...

Air cool nedir : Caka satmak. Caka. Nağme. Kurutmak. Esinti. Teneklendirerek kurutmak. Yayınlamak. Hava. Ortaya dökmek. Yayın. Cool : Serin yer. Sak...

Get cool nedir : Canına okumak. Hale gelmek. Sızmak. Yakalamak. Uğraşmak. İdrak etmek. Olmak. Gidip getirmek. İlgilenmek. Uymak. Cool : [#Soğukkanlı...

Play it cool nedir ne demek

Play it cool nedir English: Play it cool. Turkish: Sakin olun. : Bahis yapmak. Sunmak. Oynatmak. Uzak bir amacı ya da ileriye dönük bir memnunluk d...

Coolant nedir coolant circuit : Primer soğutma devresi. Reaktör kalbindeki ısıyı alan ve kalpteki ısının giderilmesi amacıyla kullanılan soğutucu a...

Cooldown nedir and collected : Heyecanlı olmayan. Aklı başında. Telaşlı olmayan. Cool as a cucumber : Çok sakin. Duygusuz. Kayıtsız. Soğukkanlı. bag...

Cooled anode valve nedir ne demek

Cooled anode valve nedir : Soğutulmuş veya soğumuş. Dondurulmuş. Soğutulmuş. Anode : Elektrikle ayrışım olayında ve pillerde, yükseltgenme tepkimesinin oluştu...

Cooler nedir English: It is getting cooler and cooler. Turkish: Hava gittikçe soğuyor. English: It's cooler here. Turkish: Burası daha s...

Coolest nedir English: This is by far the coolest thing we've ever done. Turkish: Bu açık farkla şimdiye kadar yaptığım en havalı şey. : Soğut...

Cooley funds nedir ne demek

Cooley funds nedir : Bir soyadı. Funds : Kapital. Fon. Para kaynağı. Para. Tahvilat. Devlet tahvili. Devlet sermayesi. Fonlar. Devlet tahvilleri. [#Cool...

Coolheaded nedir ne demek

Coolheaded nedir Sözcükler, direkt olarak Coolheaded ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : H...

Coolidge tube nedir ne demek

Coolidge tube nedir : Arizona'da (abd) bir şehir. Arizona eyaletinde şehir. Kansas eyaletinde şehir. Kansas'ta (abd) bir şehir. Georgia eyaletinde şehir....

Coolie itch nedir ne demek

Coolie itch nedir : Amele. Vasifsiz isçi. Vasıfsız isçi. Hamal. Vasıfsız işçi. Itch : Kaşıntı. Kaşıma isteği duymak. Can atma. Çok istemek. İstek. Gidi...

Cool and collected nedir ne demek

Cool and collected nedir : Soğukkanlılık. Serinlemek. Soğumak. Soğutmak. Serin. Havalı (tip). Sakinleşmek. Serinleşmek. Serinlik. Serin yer. And : Ayrıca. Ve....

Cool as a cucumber nedir ne demek

Cool as a cucumber nedir English: I thought I would be nervous, but I was cool as a cucumber. Turkish: Gergin olacağımı sandım , ama soğukkanlıydım. Engl...

Cool cat nedir : Serin yer. Soğutmak. Sönmek (öfke veya arzu vb). Havalı (tip). Soğumak. Serinlemek. Serin. Serinleşmek. Serinlik. Soğukkanlılık. Ca...

Cool colours nedir ne demek

Cool colours nedir : Soğutmak. Sönmek (öfke veya arzu vb). Soğukkanlılık. Serin. Sakinleşmek. Havalı (tip). Soğumak. Serinlemek. Serin yer. Serinlik. Co...

Cool down nedir ne demek

Cool down nedir English: A pig will wallow in the mud in order to cool down. Turkish: Bir domuz serinlemek için çamurda yuvarlanır. English: It ...

Cool it nedir English: Cool it down. Turkish: Onu soğut. : Havalı (tip). Soğukkanlılık. Serinlemek. Serinlik. Soğumak. Serin. [#Sakinleşmek. S...

Cool off nedir English: I suggest that you take a break and cool off a little. Turkish: Bir mola vermeni ve biraz dinlenmeni öneriyorum. Englis...

As cool as a cucumber nedir ne demek

As cool as a cucumber nedir English: I thought I would be nervous, but I was cool as a cucumber. Turkish: Gergin olacağımı sandım , ama soğukkanlıydım. Engl...

Keep a cool head nedir ne demek

Keep a cool head nedir : Kalmak. Yönelmek. Himaye. İlerlemek. İç kale. Geçim. Yerine getirmek. Bakmak. Kayıt tutmak. Saklamak. A : La (müzik terimi). Amperi...

Become cool nedir ne demek

Become cool nedir : Haline gelmek. Yakışmak. Olmak. Leşmek. (isim veya sıfat+) -leşmek veya -laşmak. Halini almak. Güzel durmak. Laşmak. Yaraşmak. Çok ...

Kept cool nedir ne demek

Kept cool nedir : Alıkoymak. Bulundurmak. İşletmek. Gözkulak olmak. Sağlamak. Devam ettirmek. Kutlamak. Konumunda tutulan. Durmak. Uymak. Cool : Seri...

Stay cool nedir ne demek

Stay cool nedir English: Try to stay cool, Tom. Turkish: Sakin kalmaya çalış, Tom. English: Just stay cool. Turkish: Sadece harika kal. Eng...

Coolants nedir coolant circuit : Birincil soğutma devresi. Primer soğutma devresi. Reaktör kalbindeki ısıyı alan ve kalpteki ısının giderilmesi amac...

Cooled nedir English: It has cooled off. Turkish: Hava serinledi. English: After the iron had cooled off, Mary wrapped the electrical cord ar...

Cooled down nedir ne demek

Cooled down nedir : Soğutulmuş. Soğutulmuş veya soğumuş. Dondurulmuş. Down : Bozuk. Aşağıya doğru. İndirmek. Beri. Aşağısına doğru. Yıkmak. Aşağısında....

Coolers nedir on cooler : Ek soğutucu. Air cooler : Tenek soğutucu. Hava soğutucu. cooler : Serinlemek. Gas cooler : Gaz soğutucu. Gaz soğutucusu. ...

Cooley nedir funds : Artık gıda maddeleri yardımı çerçevesinde abd’nin, sattığı tarım ürünleri karşılığında elde ettiği ulusal paralarla, o ülkele...

Cooley prescott model nedir ne demek

Cooley prescott model nedir : Bir soyadı. Model : Bir nesnenin ya da bir işlemin yapımında kılavuzluk eden ve aslının niteliklerimi değişik bir ölçü içinde taşıy...

Coolidge nedir English: Calvin Coolidge was quiet and plain-looking. Turkish: Calvin Coolidge sessiz ve sade görünümlüydü. English: Most Americ...

Coolie nedir itch : Irgat uyuzu. Irgat uyuzböceğinden ileri gelen kaşıntılı deri değişmeleri. Coolie itch mite : Çiftçi akarı. Hindistan’da buluna...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim