Country nedir English: "Top-down economics never works," said Obama. "The country does not succeed when just those at the very top are doing well. ...

 
 
 

Country bred nedir ne demek

Country bred nedir : Bölge. Memleket. Köy. Ulus. Yurt. Halk. Arazi. Yöre. Taşraya ait. Vatan. Bred : Beslemek. Yetiştirmek. Çoğalmak. Çiftleşmek. Üretme...

Country club nedir ne demek

Country club nedir English: Ali invited Mary to a party at the country club. Turkish: Ali Mary'yi golf kulübündeki bir partiye davet etti. English:...

Country cottage nedir ne demek

Country cottage nedir : Memleket. Millet. Taşraya ait. Ulus. Kırsal. Bölge. Ülke. Kırsal kesim. Sayfiye. Kır. Cottage : Köşk. Kır evi. Kulübe. (genelde eşc...

Country dance nedir ne demek

Country dance nedir : Köy. Memleket. Bölge. Yöre. Arazi. Ülke. Yurt. Kır. Taşraya özgü. Sayfiye. Dance : Danslı toplantı. Oynatmak. Dans etmek. Sıçramak....

Country doctor nedir ne demek

Country doctor nedir : Sayfiye. İl. Halk. Taşra. Yurt. Bölge. Kır. Köy. Taşraya özgü. Ulus. Doctor : Tahrif etmek. Sağaltmak. Bir fakülteyi ya da yüksek o...

Country folk nedir ne demek

Country folk nedir : Halk. Yurt. Sayfiye. Taşraya özgü. Vatan. İl. Taşraya ait. Kırsal. Yöre. Memleket. Folk : Kavim. Irk. Folk. Halk müziği. Halk. Mill...

Country music nedir ne demek

Country music nedir English: Generally I don't like country music. Turkish: Genellikle country müzikten hoşlanmam. English: A lot of people around h...

Country of origin nedir ne demek

Country of origin nedir : Kırsal. Vatan. İl. Millet. Ulus. [#Yurt. Kır. Kırsal kesim. Taşraya özgü. Memleket. Of : -in. -den övünerek bahsetmek. -li. İle ilg...

Country of union nedir ne demek

Country of union nedir : Kırsal kesim. Vatan. Kır. Taşraya özgü. Bölge. Memleket. Yurt. Kırsal. İl. Halk. Of : -nın. Hakkında. Li. Karşı. Den. -li. -den. -n...

Country race nedir ne demek

Country race nedir : Kır. Yöre. Yurt. Halk. Ulus. Taşraya özgü. Ülke. Köy. İl. Taşraya ait. Race : Acele ile yapmak. Kalıtımsal ıraları (deri, göz, saç ...

Country road nedir ne demek

Country road nedir English: Country roads aren't as crowded as city roads. Turkish: Kırsal yolları şehir yolları kadar kalabalık değil. English: A ...

Country school nedir ne demek

Country school nedir : Ulus. Köy. Arazi. Ülke. Taşraya özgü. Millet. Yurt. Bölge. Kırsal kesim. İl. School : [#Okul binası. Ders vermek. Sürü halinde yüzm...

Country settings nedir ne demek

Country settings nedir : İl. Vatan. Halk. Yöre. Yurt. Kırsal kesim. Millet. Taşra. Ülke. Arazi. Settings : Set. Düzenleme. Bileme. Sertleşme (çimento vb.). ...

Country wide nedir ne demek

Country wide nedir : Vatan. Köy. Yöre. Kır. Bölge. İl. Arazi. Yurt. Taşraya ait. Halk. Wide : İyice. Gen. Engin. Geniş bir alanı kaplayan. Vasi. Geniş. ...

Cross country flight nedir ne demek

Cross country flight nedir : Kızgın. Hilekar. Geçişmek. Kesişen. Geçirmek. Çaprazlama. Dargın. Haç. İkili te. Düzenbaz. Country : Kırsal. Bölge. Taşraya özgü. T...

Cross country skiing nedir ne demek

Cross country skiing nedir : Kızgın. Eski romalılarda suçluyu öldürmek için kullanılan bir araç. hıristiyanlığın simgesi olan, birbirini dik kesen iki doğrunun ...

Cross country tyre nedir ne demek

Cross country tyre nedir : Aksi. Kesişen. Geçişmek. Dargın. Kesiştirmek. Haç. İkili te. Kızgın. Karşıt. Borudan iki yana kol almakta kullanılan bağlantı parça...

Sender country id nedir ne demek

Sender country id nedir : Gönderici. Nakliyeci. Yollayıcı. İrsal eden. Mürsil. İrsalatçı. Sevkiyatçı. Gönderen. Verici. Country : Yurt. Taşra. Taşraya özgü. ...

Town and country planning nedir ne demek

Town and country planning nedir : Şehir. İlçe. Metropol. Şehir merkezi. Megapol. Belde. Başta tecim, işleyim, yönetim ve eğitim olmak üzere çeşitli görevleri bir ara...

Country an western nedir ne demek

Country an western nedir : Yöre. İl. Taşraya ait. Memleket. Taşraya özgü. Millet. Kırsal. Halk. Kırsal kesim. Ulus. An : Sesli harf ile başlayan kelimelerin b...

Country beam nedir ne demek

Country beam nedir : Taşraya ait. Halk. Kırsal. Yurt. Arazi. Kır. İl. Yöre. Ulus. Taşra. Beam : Yere düşey iki dikme arasında, yüksekliği ayarlanabilen ...

Country bumpkin nedir ne demek

Country bumpkin nedir : Memleket. Kırsal. Köy. Yurt. Millet. Ulus. Kırsal kesim. Bölge. Arazi. Yöre. Bumpkin : Hödük. Ayran ağızlı. Kıro. Balta. Düdük maka...

Country code nedir ne demek

Country code nedir English: The country code for Italy is +39. Turkish: İtalya'nın telefon kod numarası +39'dur. English: The country code for call...

Country cousin nedir ne demek

Country cousin nedir : Taşraya özgü. Kırsal kesim. Bölge. Sayfiye. Memleket. Ulus. Kırsal. Kır. Ülke. Halk. Cousin : Teyze oğlu veya kızı. Kuzin. Amcazade...

Country dancing nedir ne demek

Country dancing nedir : Kır. Halk. Kırsal kesim. Kırsal. İl. Sayfiye. Yöre. Memleket. Ulus. Köy. Dancing : Danseden. Oynama. Dans etme. Dansederek. Dans. [...

Country estate nedir ne demek

Country estate nedir English: He lives on his country estate. Turkish: O, malikhanesinde yaşar. : Yurt. Kırsal. Arazi. Köy. Millet. Bölge. Sayfiye. T...

Country house nedir ne demek

Country house nedir : Millet. Bölge. Halk. Arazi. [#Memleket. İl. Vatan. [#Kırsal kesim. Taşraya özgü. House : -de bulunmak. Kamara. Ev halkı. Meclis. İs...

Country of destination nedir ne demek

Country of destination nedir : Ülke. Taşra. İl. Arazi. Bölge. Kırsal kesim. Ulus. Yöre. Millet. Köy. Of : -in. Yüzünden. Nin. Den. -den. Li. -nin. -dan. -den övün...

Country of origin of work nedir ne demek

Country of origin of work nedir : Taşra. Yöre. Bölge. Köy. Arazi. Kır. Taşraya ait. Ülke. Kırsal. Halk. Of : -dan. -in. -nin. Karşı. -den. Nin. İle ilgili. -nın. Li....

Country planning nedir ne demek

Country planning nedir : Yöre. Millet. Halk. Kırsal kesim. Kırsal. Kır. Ulus. Köy. Taşraya özgü. Taşra. Planning : Plancılık. Planlama. Kontrol ve raporlama...

Country risk nedir ne demek

Country risk nedir : Kır. Arazi. Kırsal. Ülke. İl. Halk. Bölge. Sayfiye. Yurt. Yöre. Risk : Sigorta edilen. Risk. Riske etmek. Risk almak. Güvencelendir...

Country rock nedir ne demek

Country rock nedir : Köy. Halk. İl. Memleket. Taşra. Yöre. Yurt. Millet. Vatan. Kırsal kesim. Rock : Sarsmak. Rock yapmak (müzik). Sallamak. Zorlaştırma...

Country seat nedir ne demek

Country seat nedir : Bölge. Arazi. Yöre. Millet. Köy. Taşra. Taşraya özgü. Kırsal kesim. Ülke. Memleket. Seat : Sinema salonundaki oturulacak yerlerden ...

Country town nedir ne demek

Country town nedir : Köy. Kır. Vatan. Taşraya özgü. Millet. Taşraya ait. Ülke. Taşra. Halk. Sayfiye. Town : Çarşı. Şehir merkezi. Megapol. Başta tecim, ...

All alone like a country dunny nedir ne demek

All alone like a country dunny nedir : Tüm. Alayı. Büsbütün. Bütünüyle. Her biri. Oyunun herhangi bir anında oyuncuların sayı ya da dönem bakımından eşit durumda olduklar...

Cross country race nedir ne demek

Cross country race nedir : Hilekar. Haç. Çarmıh. Biyoloji, tarih alanlarında kullanılır. Karşıya geçmek. Çapraz. Öbür tarafına geçmek. Karşıt. Düzenbaz. Kesiş...

Cross country truck nedir ne demek

Cross country truck nedir : Karşıt. Çaprazlama. Kesişen. Aksi. Öbür tarafına geçmek. Kesiştirmek. Çarmıh. Yüksek organizmalarda, genetik olarak farklı dişi ve ...

Cross country vehicle nedir ne demek

Cross country vehicle nedir : Dargın. Kesiştirmek. Borudan iki yana kol almakta kullanılan bağlantı parçası. Çapraz. Hilekar. Yüksek organizmalarda, genetik olar...

Town and country magnet nedir ne demek

Town and country magnet nedir : Çarşı. Şehir merkezi. Kent. Şehir. Megapol. Kasaba. Belde. Başta tecim, işleyim, yönetim ve eğitim olmak üzere çeşitli görevleri bi...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim