Course nedir English: "Would you mind opening the window?" "Of course not." Turkish: " Pencereyi açmanızın bir sakıncası var mı?" "Tabii ki y...

 
 
 

Course credit nedir ne demek

Course credit nedir : İzge. Süreç. Köpekle kovalamak (av). Bir süreç ya da gidiş içinde izlenen yol. Koşturmak. Yön. Kurs. Atletizm, eğitim alanlarında k...

Course deviation nedir ne demek

Course deviation nedir : Kır koşularında, atletlerin izlemek zorunda oldukları imlerle belirlenmiş yarış yolu. Akmak. İzlenen yol. Resmi ya da özel kuruluşl...

Course line nedir ne demek

Course line nedir : Süreç. Gidişat. Tabak. Akmak. Kurs. Köpeklerle kovalamak. Atletizm, eğitim alanlarında kullanılır. Dizi. Kur. Seyir. Line : Astar k...

Course of action nedir ne demek

Course of action nedir English: I see no other course of action. Turkish: Başka nasıl hareket edilir bilmiyorum. English: The lawyer determined his cou...

Course of arrival nedir ne demek

Course of arrival nedir : Köpekle kovalamak. Seyir. İzge. Resmi ya da özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konuda birtakım bilgi, beceri ve davranışlar k...

Course of disease nedir ne demek

Course of disease nedir : Bir süreç ya da gidiş içinde izlenen yol. İzge. Sürgün avına çıkmak. Kur. Süreç. Dökülmek. Seyir. Gidişat. Kır koşularında, atletle...

Course of exchange nedir ne demek

Course of exchange nedir : Sürgün avına çıkmak. Bir süreç ya da gidiş içinde izlenen yol. Atletizm, eğitim alanlarında kullanılır. Köpekle kovalamak. Resmi ya...

Course of lectures nedir ne demek

Course of lectures nedir : Kurs. Süreç. Kur. Sıralama. Bir süreç ya da gidiş içinde izlenen yol. Rota. Dökülmek. Köpekle kovalamak. Dizi. Köpeklerle kovalamak...

Course of study nedir ne demek

Course of study nedir : İzlenen yol. Kur. Koşu yeri. Kurs. Köpeklerle kovalamak. Köpekle kovalamak (av). Koşturmak. Tabak. Yön. Kır koşularında, atletlerin...

Course triangle nedir ne demek

Course triangle nedir : Koşu yeri. Dizi. Akmak. Seyir. Resmi ya da özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konuda birtakım bilgi, beceri ve davranışlar ka...

Chief course judge nedir ne demek

Chief course judge nedir : Elebaşı. Ana. Baş. En önemli. Üst. Patron. Amir. Reis. İdare amiri. En üst rütbeli. Course : İzge. Akış. Pist. Koşu yeri. Atletizm,...

In course of time nedir ne demek

In course of time nedir : İç. Çok moda olan. De. Tutulan. Halinde. Dahili. Da. Mevsimi gelmiş. Olarak. İçeri. Course : Gidişat. Kır koşularında, atletlerin i...

In the course of nedir ne demek

In the course of nedir English: Afghanistan and Iran both changed their national anthems several times in the course of the 20th century. Turkish: Afga...

Several course dinner nedir ne demek

Several course dinner nedir : Bir kaçı. Ayrı ayrı. Muhtelif. Ayrı. Çeşitli. Bir takım. Farklı. Değişik. Sürüsüne bereket. Kimi. Course : Koşturmak. Atletizm, eği...

The course of live nedir ne demek

The course of live nedir : Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belgili tanımlık. Belli...

Accelerated course nedir ne demek

Accelerated course nedir : Hızlandırılmış. Hızlanmış. İvmelenmiş. Hızlı. Course : Tabak. Rota. İzlenen yol. Koşu yeri. Köpekle kovalamak. Akış. Akmak. Sürgün ...

Antproof course nedir ne demek

Antproof course nedir : Koşturmak. Dizi. Seyir. Rota. Dökülmek. Akış. Pist. İzge. Tabak. Sürgün avına çıkmak. A matter of course : Beklenen son. Kaçınılmaz...

Asphalt base course nedir ne demek

Asphalt base course nedir : Asfalt. Zift. Kara, koyu kahverengi, mat ya da kuzguni parıltılı, bitümlü ve mineral maddeli petrolün bir paslaşma (oksitleşme) ürü...

Asphalt surface course nedir ne demek

Asphalt surface course nedir : Asfalt kaplamak. Asfaltlamak. Asfalt. Sıvı, katı ve yarıkatı hidrokarbonların doğal karışımı. yeryağının arıtılması sürecinde elde ...

Course and speed calculator nedir ne demek

Course and speed calculator nedir : Koşu yeri. İzlenen yol. Kur. Sürgün avına çıkmak. Tabak. Köpekle kovalamak (av). Yön. Sıralama. Köpeklerle kovalamak. Kır koşuların...

Course correction nedir ne demek

Course correction nedir : Kır koşularında, atletlerin izlemek zorunda oldukları imlerle belirlenmiş yarış yolu. İzlenen yol. Bir süreç ya da gidiş içinde izl...

Course determination nedir ne demek

Course determination nedir : Sürgün avına çıkmak. İzge. Koşu yeri. Akmak. Köpekle kovalamak (av). Pist. Resmi ya da özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir kon...

Course indicator nedir ne demek

Course indicator nedir : İzge. İzlenen yol. Tabak. Atletizm, eğitim alanlarında kullanılır. Süreç. Köpeklerle kovalamak. Köpekle kovalamak. Yön. Kurs. Köpek...

Course line computer nedir ne demek

Course line computer nedir : Rota. Resmi ya da özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konuda birtakım bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmak amacıyla düzenl...

Course of approach nedir ne demek

Course of approach nedir : Köpekle kovalamak. İzlenen yol. Gidişat. Kurs. Bir süreç ya da gidiş içinde izlenen yol. Atletizm, eğitim alanlarında kullanılır. S...

Course of business nedir ne demek

Course of business nedir : Koşturmak. Resmi ya da özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konuda birtakım bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmak amacıyla d...

Course of events nedir ne demek

Course of events nedir : Seyir. [#Akış. Bir süreç ya da gidiş içinde izlenen yol. Dizi. Köpekle kovalamak. Koşu yeri. Kır koşularında, atletlerin izlemek zo...

Course of flight nedir ne demek

Course of flight nedir : Tabak. Süreç. Rota. Kur. Dökülmek. Seyir. Koşturmak. İzlenen yol. Koşu yeri. Köpekle kovalamak. Of : -den övünerek bahsetmek. -li. ...

Course of studies nedir ne demek

Course of studies nedir : Pist. Seyir. Sıralama. Akmak. Akış. Koşu yeri. Bir süreç ya da gidiş içinde izlenen yol. Rota. Dizi. İzlenen yol. Of : -dan. Li. -l...

Course recorder nedir ne demek

Course recorder nedir : Bir süreç ya da gidiş içinde izlenen yol. Dizi. Seyir. Akmak. İzge. Sıralama. Rota. Kurs. Kur. Gidişat. Recorder : Her yarışın sonu...

Adopt another course of action nedir ne demek

Adopt another course of action nedir : Benimsemek. Kabul etmek. Edinmek. Hayata geçirmek. Sahip çıkmak. Evlat edinmek. Nüfusuna geçirmek. Çalmak. Seçmek (pol.). Another :...

In course of nedir ne demek

In course of nedir : İçinde. İçine. Gelmiş olan. Olarak. İçeri. Tutulan. Halinde. İçeri doğru yönelen. Çok moda olan. Mevsimi gelmiş. Course : Sıralama....

In due course of time nedir ne demek

In due course of time nedir : İktidardaki. Mevsimi gelmiş. Da. Dahili. İç. Çok moda olan. De. İçeri doğru yönelen. İçeriye. Olarak. Due : İstihkak. Resim. Gereke...

In the course of time nedir ne demek

In the course of time nedir English: He will learn the facts in the course of time. Turkish: O zaman içerisinde gerçekleri öğrenecek. : İçine. İçinde. İç. O...

The course of events nedir ne demek

The course of events nedir : Belgili tanımlık. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Bel...

A matter of course nedir ne demek

A matter of course nedir English: She let him pay the bill as a matter of course. Turkish: O, doğal olarak faturayı ona ödetti. : Argonun simgesi. Atom a...

Alter course nedir ne demek

Alter course nedir : Kısırlaştırmak. Değişiklik yapmak. Hadım etmek (hayvan). Değişim geçirmek. Değiştirmek. Hadım etmek. Başkalaştırmak. Değişiklik geç...

As a matter of course nedir ne demek

As a matter of course nedir English: She let him pay the bill as a matter of course. Turkish: O, doğal olarak faturayı ona ödetti. : Sırada. Babında. İrken....

Asphalt leveling course nedir ne demek

Asphalt leveling course nedir : Kara, koyu kahverengi, mat ya da kuzguni parıltılı, bitümlü ve mineral maddeli petrolün bir paslaşma (oksitleşme) ürünü. Sıvı, katı...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim