Cow nedir English: A cow is a useful animal. Turkish: İnek yararlı bir hayvandır. English: A cow gives us milk. Turkish: Bir inek bize süt verir. English: A cow chases away flies with its tail. Turkish: Bir inek kuyru...

 
 
 

Cow fish nedir : Zorla getirmek. Gözünü korkutmak. Boğanın dişisi. Yıldırmak. Sindirmek. İnek. Doğum yapmış dişi sığır. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Korkutmak. Fahişe. Fish : Avlamak. Balık. Araştırmak. Denizden çıkarma...

Cow hide nedir : Boğanın dişisi. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Manda. İnek. Fil gibi iri hayvanların dişisi. Posta koymak. Yıldırmak. Sindirmek. Fahişe. Zorla getirmek. Hide : Saklı tutmak. Gizlemek. Yaşırmak. Ortaçağ ar...

Cow parsnip nedir ne demek

Cow parsnip nedir : Boğanın dişisi. Manda. Gözünü korkutmak. Fil gibi iri hayvanların dişisi. Yıldırmak. Doğum yapmış dişi sığır. Sindirmek. Korkutmak. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Fahişe. Parsnip : Yabanihavuç. Yabani hav...

Cow pox nedir : Posta koymak. Gözünü korkutmak. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Boğanın dişisi. Doğum yapmış dişi sığır. Sindirmek. Yıldırmak. Manda. Korkutmak. İnek. Pox : Frengi. Çiçek hastalığı türünden hastalık. Çiçek...

Cow sharks nedir ne demek

Cow sharks nedir : Posta koymak. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Fahişe. Korkutmak. Boğanın dişisi. Manda. Yıldırmak. Doğum yapmış dişi sığır. İnek. Zorla getirmek. Sharks : Balıklar (pisces) sınıfının, köpek balıklan (selac...

Cowage nedir : Tennessee eyaletinde yerleşim yeri. Coward : Güney carolina eyaletinde yerleşim yeri. Korkak. Alçaklık. Ödlek. Ödlek kimse (argo terim). Yüreksiz. Tabansız. Alçak. [#Cowardice : Namertlik. Çekingenlik. Alçaklık. Ödleklik...

Coward nedir English: I called him a coward to his face. Turkish: Yüzüne karşı onun bir korkak olduğunu söyledim. English: He is too much of a coward to attempt it. Turkish: Ona teşebbüs edemeyecek kadar çok korkaktır. Englis...

Cowardliness nedir ne demek

Cowardliness nedir Sözcükler, direkt olarak Cowardliness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : Cesaretin kırılması. Hevesini kırma. Vazgeçme. Engel. Hevesin kırılması. Discouragement ...

Cow bell nedir : Sindirmek. Doğum yapmış dişi sığır. Fahişe. Boğanın dişisi. Manda. Korkutmak. Fil gibi iri hayvanların dişisi. Posta koymak. İnek. Gözünü korkutmak. Bell : Böğürmek. Kırdöküm pissu borusunun ağzındaki çanak biçimli bölüm...

Cow dung nedir : Manda. Boğanın dişisi. Yıldırmak. İnek. Doğum yapmış dişi sığır. Zorla getirmek. Fahişe. Korkutmak. Gözünü korkutmak. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Dung : [#Gübre. Ters. Bok. Pislik. Fışkı. Toprağı bitek...

Cow hand nedir : Zorla getirmek. İnek. Fil gibi iri hayvanların dişisi. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Manda. Boğanın dişisi. Yıldırmak. Fahişe. Doğum yapmış dişi sığır. Posta koymak. Hand : Yakalamak. İnsan ya da maymunl...

Cow house nedir ne demek

Cow house nedir : İnek. Manda. Doğum yapmış dişi sığır. Yıldırmak. Sindirmek. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Fil gibi iri hayvanların dişisi. Fahişe. Posta koymak. Korkutmak. House : Kamara. Ev sağlamak. Barındırmak. İskan...

Cow pea nedir : Doğum yapmış dişi sığır. Gözünü korkutmak. Manda. Boğanın dişisi. Zorla getirmek. Fahişe. Korkutmak. Fil gibi iri hayvanların dişisi. Sindirmek. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Pea : [#Bezelye. Börülce. Be...

Cow puncher nedir ne demek

Cow puncher nedir : Manda. Zorla getirmek. Doğum yapmış dişi sığır. Fahişe. Boğanın dişisi. Fil gibi iri hayvanların dişisi. Korkutmak. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sindirmek. İnek. Puncher : Film üzerinde çeşitli amaçlarl...

Cow somebody into nedir ne demek

Cow somebody into nedir : İnek. Doğum yapmış dişi sığır. Posta koymak. Manda. Zorla getirmek. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Boğanın dişisi. Sindirmek. Gözünü korkutmak. Yıldırmak. Somebody : Birisi. Biri. Önemli birisi. Kimse. Ki...

Cowan nedir : Bir bitki türü. Coward : Korkak. Ödlek. Alçak. Güney carolina eyaletinde yerleşim yeri. Tabansız. Yüreksiz. Ödlek kimse (argo terim). Alçaklık. [#Cowardice : Namertlik. Çekingenlik. Ödleklik. Cesaretsizlik. Korkaklık. Al...

Cowardice nedir ne demek

Cowardice nedir English: He was accused of cowardice. Turkish: O, korkaklıkla suçlandı. English: A tactical retreat is sometimes interpreted as cowardice. Turkish: Bazen taktiksel bir geri çekilme, korkaklık olarak yorumlanır. :...

Cowardly nedir : Korkunçluk. Cesaretsizlik. Korkaklık. Kancıklık. Çekingenlik. Tabansızlık. Coward : Ödlek. Korkak. Tabansız. Alçaklık. Yüreksiz. Ödlek kimse (argo terim). Güney carolina eyaletinde yerleşim yeri. Alçak. [#Cowardice : Ces...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim