Crossing nedir English: Ali saw Mary crossing the road. Turkish: Ali Mary'yi yolu geçerken gördü. English: Ali knew he was crossing the line, b...

 

Crossing point nedir ne demek

Crossing point nedir Crossing : Yol kesişmesi. Kesme. Üzerinden geçme. Deniz yolculuğu. Yaya geçidi. Geçit. Kavşak. Kesişme. Kesit. Geçişme. Point : Uç. B...

Erez crossing point nedir ne demek

Erez crossing point nedir Crossing : Kesit. Kesme. Kesişme. Üzerinden geçme. Geçişme. Yaya geçidi. Geçit. Kavşak. Deniz yolculuğu. Geçiş. Point : Tevcih etmek....

The crossing guard nedir ne demek

The crossing guard nedir The : Belgili tanımlık. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır....

Threshold crossing model nedir ne demek

Threshold crossing model nedir Threshold : Bilgisayar, biyoloji, ekonomi, fizik, kimya, gitar alanlarında kullanılır. Kapı eşiği. Çözünürlük sığası (ayrımsama). Sin...

Allenby bridge border crossing nedir ne demek

Allenby bridge border crossing nedir Allenby : Bir soyadı. Britanyalı bir polis şefi. Britanya mandalığı döneminde filistin'in ilk valisi. Edmund henry allenby (1861-1936...

Border crossing nedir ne demek

Border crossing nedir English: The border crossing was crowded with people, many of whom were refugees. Turkish: Sınır geçişi insanlarla doluydu, onla...

Double crossing nedir ne demek

Double crossing nedir Double : İkişerli. Çifte. Yedeklemek. İki kişilik. İki kat. İki misli yapmak. Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. ...

Grade crossing nedir ne demek

Grade crossing nedir Grade : Aşama. Not. Meyil. Derecelendirmek. Derece. Sınıflandırmak. Türüne göre kimi zaman damarlarının sıklık ve paralellik düzeyind...

Intersystem crossing nedir ne demek

Intersystem crossing nedir Intersystem : Dizgelerarası. Sistemler arası. Sistemlerarası. Crossing : Geçit. Deniz yolculuğu. Kesit. Kesme. Geçiş. Üzerinden geçme...

Level crossing nedir ne demek

Level crossing nedir Level : Düzeç. Eşit düzeye getirmek. Ölçülen bir niceliğin değişkene bağlı olarak değişiminde ulaştığı düzlük. Yatay. Namuslu. Yıkmak...

Overhead crossing nedir ne demek

Overhead crossing nedir Overhead : Kafasının üstünde. Havada. Yukarıda olan. Tepeden. Genel. Genel masraflar. Ek yük. Yukarıya. Üstten. Crossing : Kesme. Yay...

Pedestrian crossing nedir ne demek

Pedestrian crossing nedir English: Yesterday a pedestrian was run over by a truck at this pedestrian crossing. Turkish: Dün bu yaya geçidinde bir yayaya k...

Rail crossing nedir ne demek

Rail crossing nedir Rail : Trabzan. Hırlamak. Ray döşemek. Veryansın etmek. Sutavuğu. Azarlamak. Ray. Parmaklık. Demiryolu. Crossing : Kavşak. Geçiş. Geç...

Rotational crossing nedir ne demek

Rotational crossing nedir Rotational : Dönel. Dönüşlü. Crossing : Yol kesişmesi. Kesit. Üzerinden geçme. Geçiş. Geçişme. Deniz yolculuğu. Kesme. Kesişme. Kavşa...

Crossingover nedir ne demek

Crossingover nedir Crossing out : Karalama. Çizme. Silmek. Üstünü çizme. Silme. Çizmek. Bozma. Crossing over : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullan...

Backcrossing nedir ne demek

Backcrossing nedir Backcross : F1'deki farklı genotiplerin anlaşılmasını sağlamak amacıyla heterozigot f1 dölü ile homozigot çekinik ana ya da babanın ç...

Doublecrossing nedir ne demek

Doublecrossing nedir Doublecross : Bir sözü birini tutmamak. İhanet etmek. Aldatmak. Kandırmak. Kazık atmak. Sözcükler, direkt olarak Doublecrossing ile i...

Crossing out nedir ne demek

Crossing out nedir Crossing : Üzerinden geçme. Yol kesişmesi. Geçit. Kesme. Kesit. Yaya geçidi. Geçişme. Deniz yolculuğu. Kavşak. Geçiş. Out : Dışarı. D...

Crossing over nedir ne demek

Crossing over nedir Crossing : Kesişme. Geçiş. Yol kesişmesi. Geçişme. Geçit. Yaya geçidi. Deniz yolculuğu. Üzerinden geçme. Kesit. Kesme. Over : Sona er...

Crossing points nedir ne demek

Crossing points nedir Crossing : Deniz yolculuğu. Geçişme. Kesit. Geçit. Yaya geçidi. Yol kesişmesi. Kesme. Kesişme. Üzerinden geçme. Geçiş. Points : Punto...

Non crossing rule nedir ne demek

Non crossing rule nedir Non : Gayri. Siz. Karşıtı. Olmayan. Crossing : Kavşak. Üzerinden geçme. Kesişme. Geçit. Yol kesişmesi. Deniz yolculuğu. Kesme. Kesit....

The kuneitra border crossing point nedir ne demek

The kuneitra border crossing point nedir The : Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanıl...

Air crossing nedir ne demek

Air crossing nedir Air : Arya. Melodi. Yayın. Esinti. Gösteriş yapmak. Genel durum. Tenek atmak. Açılmak. Havalandırmak. Yeryuvarını saran uçun ve uçuk ...

Back crossing nedir ne demek

Back crossing nedir Back : Ayak arkası. Arkasını imzalamak. Arkaya. Geri. Savunucu. Art. Ters. Bir takımda savunma katını oluşturan ve kalecinin önünde y...

Continuous crossing nedir ne demek

Continuous crossing nedir Continuous : Kesiksiz. Bir kesinti ya da aralığı olmayan. Süregelen. Zincirleme. Sürekli. Kesintisiz. Aralıksız. Mütemadi. Devam eden...

Erez crossing nedir ne demek

Erez crossing nedir Crossing : Kesme. Kesişme. Üzerinden geçme. Geçişme. Deniz yolculuğu. Yol kesişmesi. Kavşak. Geçiş. Kesit. Yaya geçidi. Erez crossing...

Hasty crossing nedir ne demek

Hasty crossing nedir Hasty : Düşüncesizce yapılmış. Telaşçı. Tez. Çabuk sinirlenen. Hızlı. İvedi. Aceleci. Çabuk. Acele. Düşüncesiz. Crossing : Deniz yolc...

Jw crossing nedir ne demek

Jw crossing nedir Crossing : Yaya geçidi. Kavşak. Deniz yolculuğu. Üzerinden geçme. Kesişme. Kesit. Kesme. Geçişme. Geçiş. Geçit. Air crossing : Hava k...

Nahal oz crossing nedir ne demek

Nahal oz crossing nedir Oz : Avustralya'nın laklabı (argo terim). Avustralya. İsrailli romancı. Bir soyadı (ibranice). Amos klausner oz (1939 doğumlu). Bir e...

Panda crossing nedir ne demek

Panda crossing nedir Panda : Panda. Crossing : Geçit. Kesit. Yaya geçidi. Kesme. Geçiş. Kesişme. Üzerinden geçme. Geçişme. Deniz yolculuğu. Yol kesişmesi....

Pelican crossing nedir ne demek

Pelican crossing nedir Pelican : Kaşıkçıkuşu. Pelikan. Alaska eyaletinde şehir. Ak pelikan. Kuşlar (aves) sınıfının, kürek ayaklılar (pelecaniformes) takımı...

Railway crossing nedir ne demek

Railway crossing nedir Railway : Tren. Banliyö hattı. Taşıtların metal raylar üzerinde hareket ettiği ulaşım yöntemi. Demiryolu. Şimendifer. Tren yolu. Demi...

Zebra crossing nedir ne demek

Zebra crossing nedir Zebra : Zebra. Hakem. Crossing : Kavşak. Kesit. Kesme. Deniz yolculuğu. Geçiş. Üzerinden geçme. Kesişme. Yol kesişmesi. Geçişme. Geçi...

Crossings nedir ne demek

Crossings nedir Crossing out : Silmek. Bozma. Çizme. Silme. Karalama. Üstünü çizme. Çizmek. Crossing over : Krossing over. Krosingover. Biyoloji, vet...

Crisscrossing nedir ne demek

Crisscrossing nedir Crisscross : Hatlarını çizmek. Çaprazlama işaret. Taramak. Aksine. Çaprazlama kesişen doğrular. Çapraz kesişen doğrular. Çapraz kesiş...

Uncrossing nedir ne demek

Uncrossing nedir Uncross : Açmak (bağdaş). Doğrultmak. Çizgilerini iptal etmek (çek). Uncrossable : Geçilmesi imkansız. Çakıştırılamaz. Çaprazlanamaz....

Sosyal Medya'da paylaş