Culture nedir English: In a foreign country most of us go through culture shock. Turkish: Çoğumuz yabancı bir ülkede kültür şoku yaşarız. Engl...

 

Culture circle theory nedir ne demek

Culture circle theory nedir Culture : Medeniyet. Bir toplumun tüm yaşam tasarımı ya da geçmişten aktardığı ve yeniden biçimleyerek geleceğe taşıdığı kalıt. Geliş...

Culture contact nedir ne demek

Culture contact nedir Culture : Zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Medenilik. Laboratuvar ortamında ...

Culture diffusion nedir ne demek

Culture diffusion nedir Culture : Bir toplumu ya da halkı duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından öbürlerinden ayıran ve gerek özdeksel gerek tinsel alanlarda olu...

Culture free test nedir ne demek

Culture free test nedir Culture : Tarihsel toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün özdeksel ve tinsel değerler ile bunları yaratmada, kullanmada, son...

Culture historical school nedir ne demek

Culture historical school nedir Culture : Hars. Bir toplumun tüm yaşam tasarımı ya da geçmişten aktardığı ve yeniden biçimleyerek geleceğe taşıdığı kalıt. Bir toplum...

Culture medium nedir ne demek

Culture medium nedir Culture : Bir halkın ya da bir toplumun özdeksel ve tinsel alanlarda oluşturduğu ürünlerin tümü : yiyecek, giyecek, barınak, korunak ...

Culture pattern nedir ne demek

Culture pattern nedir Culture : Bir toplumun tüm yaşam tasarımı ya da geçmişten aktardığı ve yeniden biçimleyerek geleceğe taşıdığı kalıt. Kültür. Hücreler...

Culture plate nedir ne demek

Culture plate nedir Culture : Medenilik. Yetiştirme. Hücrelerin, dokuların ya da mikroorganizmaların, laboratuvarlarda besi yerinde yetiştirilmesi. Bir t...

Culture race nedir ne demek

Culture race nedir Culture : Bir toplumu ya da halkı duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından öbürlerinden ayıran ve gerek özdeksel gerek tinsel alanlarda olu...

Culture trait nedir ne demek

Culture trait nedir Culture : Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme. Kültür. Zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla ...

Continuous culture fermenters nedir ne demek

Continuous culture fermenters nedir Continuous : Devam eden. Devamlı. Kesiksiz. Zincirleme. Kesintisiz. Bir kesinti ya da aralığı olmayan. Mütemadi. Sürekli. Fasılasız. ...

Ministry of culture and tourism nedir ne demek

Ministry of culture and tourism nedir Ministry : Papazlık (protestanlıkta). Bakanlık. Vaizlik. Vekalet. Papazlık. Nezaret. Vekillik. Yardım. Hizmet. Of : -dan. In. -in. Ka...

Youth culture and art projects nedir ne demek

Youth culture and art projects nedir Youth : Ergenlik. Genç adam. Delikanlı. Dinçlik. Genç. Bahar. Gençler. Genç (adam). İnsan hayatının ortalama olarak on altı ile yirmi...

Anav culture nedir ne demek

Anav culture nedir Culture : Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme. Biyoloji, eğitim, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir h...

Asynchronous cell culture nedir ne demek

Asynchronous cell culture nedir Asynchronous : Asenkron. Eşzamanlı olmayan. Zaman uyumsuz. Asinkron. Eş zamanlı olmayan. Zamanuyumsuz. Aynı zamanda olmayan. Eşzamans...

Bacterial culture nedir ne demek

Bacterial culture nedir Bacterial : Bakterilere ilişkin. Bakteriye ait. Bakteriyel. Bakteri. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. B...

Beauty culture nedir ne demek

Beauty culture nedir Beauty : Güzel yan. Güzel kadın. Güzellik. Güzel şey. Nadide parça. Güzeller güzeli. Çok iyi kişi. Güzel. Güzel kişi. Güzel kız. Cult...

Broth culture nedir ne demek

Broth culture nedir Broth : Etsuyu. Sıvı besi yeri. Et veya balık suyu. Et suyu. Et suyuna çorba. Bulyon. Çorba. Mikroorganizmaların gelişimini, üretilme...

Cell culture nedir ne demek

Cell culture nedir Cell : Cep. Akımsaklarda iki voltluk elektrik gücü taşıyan bölümlerden her biri. Göz. Ünite. Kıvılkesim işleminin yapıldığı kap. Hücr...

Culture area nedir ne demek

Culture area nedir Culture : Hücrelerin, dokuların ya da mikroorganizmaların, laboratuvarlarda besi yerinde yetiştirilmesi. Biyoloji, eğitim, sosyoloji,...

Culture change nedir ne demek

Culture change nedir Culture : Biyoloji, eğitim, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Üretme. Tarihsel toplumsal gelişme süreci içinde yaratıla...

Culture complex nedir ne demek

Culture complex nedir Culture : Ekin. Tarihsel toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün özdeksel ve tinsel değerler ile bunları yaratmada, kullanmad...

Culture details nedir ne demek

Culture details nedir Culture : Bireyin üyesi olduğu toplumdan öğrendiği bilgi, gelenek, görenek, davranış, yasa, sanat, uygulayım, zanaat gibi özdeksel ve...

Culture fair test nedir ne demek

Culture fair test nedir Culture : Bir halkın ya da bir toplumun özdeksel ve tinsel alanlarda oluşturduğu ürünlerin tümü : yiyecek, giyecek, barınak, korunak ...

Culture gap nedir ne demek

Culture gap nedir Culture : Kültür. Biyoloji, eğitim, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Üretme. Bir halkın ya da bir toplumun özdeksel ve...

Culture lag nedir ne demek

Culture lag nedir Culture : Tarihsel toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün özdeksel ve tinsel değerler ile bunları yaratmada, kullanmada, son...

Culture of intellectual nedir ne demek

Culture of intellectual nedir Culture : Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme. Tarihsel toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün özdeksel ve ti...

Culture plants nedir ne demek

Culture plants nedir Culture : Bakteri kültürü. Biyoloji, eğitim, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir toplumun tüm yaşam tasarımı ya da ge...

Culture process nedir ne demek

Culture process nedir Culture : Bakteri kültürü. Bir toplumun tüm yaşam tasarımı ya da geçmişten aktardığı ve yeniden biçimleyerek geleceğe taşıdığı kalıt....

Culture shock nedir ne demek

Culture shock nedir English: The Paris syndrome is a type of culture shock. It's a psychiatric term used to describe foreigners who start living in Paris...

Culture type nedir ne demek

Culture type nedir Culture : Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme. Hücrelerin, dokuların ya da mikroorganizmaların, laboratuvarlarda besi ...

Education and culture enterprises nedir ne demek

Education and culture enterprises nedir Education : Eğitimbilim. Eğitme. Öğretim. Eğitim ve öğretim. İlkellerde çocukların ilerde yapacakları işleri, görevleri, davranış biç...

The ministry of culture and tourism nedir ne demek

The ministry of culture and tourism nedir The : Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belirli veya spes...

Afanasyevo culture nedir ne demek

Afanasyevo culture nedir Culture : Bir toplumu ya da halkı duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından öbürlerinden ayıran ve gerek özdeksel gerek tinsel alanlarda olu...

Androvono culture nedir ne demek

Androvono culture nedir Culture : Bakteri kültürü. Geliştirme. Bir toplumun tüm yaşam tasarımı ya da geçmişten aktardığı ve yeniden biçimleyerek geleceğe taş...

Axenic culture nedir ne demek

Axenic culture nedir Axenic : Yabancı maddeler bulaşmamış. Yabancı maddelerle bulaşmamış. Kirlenmemiş. Saf. Bozulmamış. Yabancı madde bulaşmamış. Aksenik....

Bacterium culture nedir ne demek

Bacterium culture nedir Bacterium : Hücre zarının üzerinde bir hücre duvarına sahip olan, sitoplazmalarında çıplak dna'ları bulunan, küçük molekül ağırlıklı ...

Bee culture nedir ne demek

Bee culture nedir Bee : Zarkanatlılar dizisinden birçok böceğin, özellikle arılar familyasına bağlı türlerin genel adı. Gün. Sabit fikir. Nebraska eyal...

Callus culture nedir ne demek

Callus culture nedir Callus : Organize olmamış, farklılaşmamış bitki hücrelerinin çoğalmış kütlesi. Kırığın kaynamasına yardımcı olan madde. Nasırlaşmak. ...

Sosyal Medya'da paylaş