Dönü nedir Dönü; Atletizm, Güreş, Eskrim, Kimya, Edebiyat, Voleybol, Tenis, Masa Tenisi, İsim alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Birinci gelecek güreşçiyi seçmek için, karşılaşmalarda, aynı kilo...

 
 
 

Dönü denetçisi nedir ne demek

Dönü denetçisi nedir Dönü denetçisi; Atletizm alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: 1500 m. ile daha uzun koşularda, yarışçıların dönülerini sayıp bildirmekle görevli yargıcı. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl....

Dönü nicem sayısı nedir ne demek

Dönü nicem sayısı nedir Dönü nicem sayısı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Eksicik gibi temel taneciklerin bağıl nicem kuramına uymalarından doğan, kıvıl yükün tanecik ekseni çevresinde dönmesiyle il...

Dönü yörünge etkileşimi nedir ne demek

Dönü yörünge etkileşimi nedir Dönü yörünge etkileşimi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Kıvıl yükü, yanında dönüsü olan bir taneciğin deviniminden oluşan mıknatıs alan ile dönü mıknatıs ucayının etkileşimi....

Dönük kanatlı nedir ne demek

Dönük kanatlı nedir Dönük kanatlı; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İki sesteş sözcükten birini koşanın başına, öbürünü sonuna getirme sanatı. Ör. / Gül ruhun hecrile lal olmuş gönül ey gonce-fem / Gel bana ben ağ...

Dönüklük nedir ne demek

Dönüklük nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İrtica. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. Birinci gelecek güreşçiyi seçmek için, karşılaşmalarda, aynı kilodaki güreşçiler arasında, yenilenlerin elenmesini s...

Dönülebilir akreditif nedir ne demek

Dönülebilir akreditif nedir Dönülebilir akreditif; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Amir bankanın, dışsatıcının ad ve hesabına açtığı krediyi her an kendi isteğiyle iptal edebildiği bir akreditif türü. Bankaların gara...

Dönülme nedir ne demek

Dönülme nedir Dönülmek : Dönme işi yapılmak. Dönülmek işi...

Dönüm nedir "Dönüm" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Dönüm, arazi ölçü birimi İki kova: bir gaş dönüm su getirmek Dönüm (bk. dölüm) Dönüm. || dölöm || dölüm || dönöm Sefer; bk. ayrıca döne || bu dçnüm: bunun üzerine Def...

Dönü atlama nedir ne demek

Dönü atlama nedir Dönü atlama; Güreş alanında kullanılan bir kelimedir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Karşılaşmalarda daha çok sayı kazanan bir güreşçi ya da takımın bir sonraki karşılaşmaya girme hakkını kazanması. Ad çekmelerde tek ...

Dönü atlama yarışı nedir ne demek

Dönü atlama yarışı nedir Teknik terim anlamı: Bir ya da iki dolanım sonunda, en geride kalan koşucunun çıkarılarak, yarışı tek koşucu kalana dek sürdürmeyi koşullayan bir yarış türü. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m...

Dönü dizge geçişi nedir ne demek

Dönü dizge geçişi nedir Dönü dizge geçişi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Özdecik erke düzeyleri arasında, toplam dönüsü değişik olan düzey dizgelerinin birinden diğerine geçişi (çoğunlukla S = 1 üç...

Dönü sayacı nedir ne demek

Dönü sayacı nedir Teknik terim anlamı: Yarışlıkta, yollarda ya da kısa uzanımlı kapalı yarış yolunda yapılan dönü yarışlarında, yarışın bitmesine kaç dönü kaldığını bildiren sayaç. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle ...

Dönük nedir Dönük; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfatmecaz olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Su çevirisi. Cüzam hastalığı. Ayak altında ezilmekten meydana gelen yara. Hastalık sebebiyle renk sararması. Çirkin. Yaramaz. Hu...

Dönükgöz nedir ne demek

Dönükgöz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şaşı. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. Birinci gelecek güreşçiyi seçmek için, karşılaşmalarda, aynı kilodaki güreşçiler arasında, yenilenlerin elenmesini sağ...

Dönükmek nedir ne demek

Dönükmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir iş üzerinde çok uğraşmak, kendini işe canla başla vermek: Bu işi bitireyim diye dönüküp dururum. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. Birinci gelecek güreşçi...

Dönülemez akreditif nedir ne demek

Dönülemez akreditif nedir Dönülemez akreditif; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Amir banka ve akreditif amirinin (dışalımcı) onayı olmadan süresinden önce geriye alınması, bozulması ve iptali olanaklı olmayan akredit...

Dönülmek nedir ne demek

Dönülmek nedir Dönme : Ameliyatla cinsiyet değiştiren kimse. Başka bir dindeyken Müslüman olan, mühtedi. Dönmek işi. Biçimi değişmeyen bir şeklin ekseni çevresindeki hareketi. Yapılmak : Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Yapma işine ...

Dönüm ara nedir ne demek

Dönüm ara nedir Dönüm ara; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir oyun betiğinde dengenin bozulduğu an. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. Birinci gelecek güreşçiyi seçmek...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim