Düşünce nedir ne demek

Düşünce nedir "Düşünce" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Zihinde tasarlanan, canlandırılan şey. Düşünce sonucu bilincine varılan h...

 
 
 

Düşünce filmi nedir ne demek

Düşünce filmi nedir Düşünce filmi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yönetmen S.M. Eisenstein'ın ortay...

Düşünce sineması nedir ne demek

Düşünce sineması nedir Düşünce sineması; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Düşünce filmleri üzerine kurulu...

Ana düşünce ölçeri nedir ne demek

Ana düşünce ölçeri nedir Ana düşünce ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Yazılı bir parça içindeki ana düşüncenin anla...

Ana düşünce nedir ne demek

Ana düşünce nedir Bilimsel terim anlamı: Bir yazının ya da yapıtın oluşumuna yön veren, işlenip geliştirilen temel düşünce. Osmanlıca Ana düşünce ne de...

Asal düşünce nedir ne demek

Asal düşünce nedir Asal düşünce; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir konunun, bir düşünceyi belirtmek için işlenmesiyle...

Aykırı düşünce nedir ne demek

Aykırı düşünce nedir Aykırı : Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir, muhalif. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle u...

Bilimsel düşünce nedir ne demek

Bilimsel düşünce nedir Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntem...

Düzgüsel düşünce nedir ne demek

Düzgüsel düşünce nedir Düzgüsel düşünce; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Görgül olaylar ve aralarındaki ilişkilere ya ...

İçeyönelik düşünce nedir ne demek

İçeyönelik düşünce nedir İçeyönelik düşünce; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Köklü kişisel dilek ve isteklerin gerçek dış...

Karşı düşünce nedir ne demek

Karşı düşünce nedir Karşı düşünce; bir felsefe terimidir. Düşünce : Dış dünyanın insan zihnine yansıması. Niyet, tasarı. Tasa, kaygı, sıkıntı. İlke, yöne...

Yardımcı düşünce nedir ne demek

Yardımcı düşünce nedir Yardımcı düşünce; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir yapıttaki ana düşüncenin açıklanmasına, tümlenmes...

Düşüncel nedir ne demek

Düşüncel nedir Düşüncel; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Gerçekte olmayıp, yalnızca d...

Düşüncel suverme nedir ne demek

Düşüncel suverme nedir Düşüncel suverme; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Suverilen yüzeyin, birden su verme ortamı...

Düşünceli nedir ne demek

Düşünceli nedir Düşünceli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Düşünceli" ile ilgili cümle örnekleri İnce düşünceli : Ayrıntılı ...

Düşüncelleştirme nedir ne demek

Düşüncelleştirme nedir Düşüncelleştirme; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kimi olguların en belirgin örneklerine d...

Düşünceme nedir ne demek

Düşünceme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düşünce. Düşün : Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay ...

Düşüncesiz nedir ne demek

Düşüncesiz nedir Düşüncesiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Düşünce : Dış dünyanın insan zihnine yansıması. Uzay ve zamanın ö...

Düşüncesizlik nedir ne demek

Düşüncesizlik nedir Düşüncesizlik etmek : Düşüncesizce davranmak. Düşüncesiz : Düşüncesi olmayan. Düşünmeden davranan, anlayışsız. Tasasız, kaygısız. Düş...

İnce düşüncelilik nedir ne demek

İnce düşüncelilik nedir "İnce düşüncelilik" ile ilgili cümle İnce : Tiz (ses), pes karşıtı. Ayrıntılı. Hafif, gücü az. Düşünce, duygu veya davranış bakımında...

Düşünce alışverişi nedir ne demek

Düşünce alışverişi nedir Düşünce : Tasa, kaygı, sıkıntı. Niyet, tasarı. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, ya...

Düşünce devinimi nedir ne demek

Düşünce devinimi nedir Düşünce devinimi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Bir tepkinin, dış uyaran sonucu değil, bir düşü...

Düşünce özgürlüğü nedir ne demek

Düşünce özgürlüğü nedir Düşünce özgürlüğü, [#temel İnsan haklarına [#ilişkin bütün belgelerde ilk sırada vurgulanmıştır. Kimsenin müdahalesi olmadan her fert...

Düşünce yanaçları nedir ne demek

Düşünce yanaçları nedir Düşünce yanaçları; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Düşünceyi daha iyi ortaya koymak için başvurulan, a...

Duygu düşünce alışverişi nedir ne demek

Duygu düşünce alışverişi nedir Duygu düşünce alışverişi; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Stanislavski oyunculuk dizgesinde, oyuncul...

Art düşünce nedir ne demek

Art düşünce nedir Düşünce : Tasa, kaygı, sıkıntı. Niyet, tasarı. İlke, yönetici sav. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan,...

Asli düşünce nedir ne demek

Asli düşünce nedir Asli : Temel olarak alınan, birincil. Asıl olan. Birincil. Düşünce : İlke, yönetici sav. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. Niyet,...

Beylik düşünce nedir ne demek

Beylik düşünce nedir Beylik düşünce; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Herkesçe bilinen, genel, değersiz düşünce. Beyli : Ord...

Birleştirimci düşünce nedir ne demek

Birleştirimci düşünce nedir Birleştirimci düşünce; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Birbirine uymayan, birbiriyle kaynaşmayan...

İçe kapanık düşünce nedir ne demek

İçe kapanık düşünce nedir İçe kapanık düşünce; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Gerçek hayatta erişilmeyen istek ve dilekle...

İmgesiz düşünce nedir ne demek

İmgesiz düşünce nedir İmgesiz düşünce; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Yapısal ruhbilimde içe bakış yolu ile yapılan d...

Temel düşünce nedir ne demek

Temel düşünce nedir Temel düşünce; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Değişik halkların özdeksel ve tinsel kültü...

Düşünceci tarih anlayışı nedir ne demek

Düşünceci tarih anlayışı nedir Düşünceci tarih anlayışı; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal gelişmenin başlıca etke...

Düşüncel çap nedir ne demek

Düşüncel çap nedir Düşüncel çap; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Bir düşüncel su verme işleminde, özeği, tam ...

Düşüncel süre nedir ne demek

Düşüncel süre nedir Düşüncel süre; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İşletme içindeki bir durağan değerin üretimde yararlı o...

Düşüncelilik nedir ne demek

Düşüncelilik nedir İnce düşüncelilik : İnce düşünceli olma durumu. Düşünceli : Kaygılı, tasalı. Düşüncesi olan. Düşünerek davranan, anlayışlı. Düşüncel ...

Düşüncellik nedir ne demek

Düşüncellik nedir Düşüncellik; bir felsefe terimidir. Felsefi anlamı: Nesnel gerçekliği olan varlığın karşısında salt düşünce (idea) ya da tasarım olar...

Düşüncemeli nedir ne demek

Düşüncemeli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yol yordam bilen, düşünceli kişi. Düşünceme : Düşünce Düşün : Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, ...

Düşüncesizce nedir ne demek

Düşüncesizce nedir Düşüncesizce; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Düşün : Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim veril...

İnce düşünceli nedir ne demek

İnce düşünceli nedir İnce düşünceli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İnce düşünceli" ile ilgili cümle İnce : Zayıf. Kendi cinsind...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim