Düzen nedir "Düzen" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Dalyanlarda kullanılan sırma tel. Eşya, ev eşyası Düzen, düzgünlük İki tepe arasındaki ...

 
 
 

Düzen akçesi nedir ne demek

Düzen akçesi nedir Düzen akçesi; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Yeniçeri ocağına katılan acemi oğlanlara verilen p...

Düzen bağı nedir ne demek

Düzen bağı nedir Düzen : Alet edevat takımı. Dolap, hile. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Bir kimseye,...

Düzen dakan nedir ne demek

Düzen dakan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eşya, ev eşyası. Dakan : Dekan Düze : Doz. Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan duru...

Düzen düzmek nedir ne demek

Düzen düzmek nedir Teknik terim anlamı: Tertibat almak, iş tanzim etmek. Ev bark yapmak, kurmak. Düze : Doz Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara gör...

Düzen hakkı nedir ne demek

Düzen hakkı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gelini süsleyen kadına verilen para. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. D...

Düzen ipi nedir ne demek

Düzen ipi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gelinin çeyizlerini asmak için kullanılan ip. Bez dokunurken bir ucu bezde diğer ucu tezgâhın arkasındaki k...

Düzen sapması nedir ne demek

Düzen sapması nedir Düzen sapması; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir öğeler kümesinin rasgele dağılıma göre gö...

Düzen takıt nedir ne demek

Düzen takıt nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düzen. Düze : Doz Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. T...

Düzen teker çekimli üreteci nedir ne demek

Düzen teker çekimli üreteci nedir Düzen teker çekimli üreteci; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kimi ateşlemeli motorlarda göbek mıknat...

Düzen tekerli yolverici nedir ne demek

Düzen tekerli yolverici nedir Düzen tekerli yolverici; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir motora yol vermek için gerekli erkeyi, ...

Düzen verme nedir ne demek

Düzen verme nedir Düzen verme; Boks alanında kullanılan bir terimdir. Boks terimi anlamı: Çalıştırıcının yumrukoyuncusuna karşılaşma sırasında nasıl h...

Alçak düzen bölgesi nedir ne demek

Alçak düzen bölgesi nedir Alçak düzen bölgesi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: iki kattan yüksek olmayan yapıların yer aldığı ve...

Tek düzen sayışım dizgesi nedir ne demek

Tek düzen sayışım dizgesi nedir Tek düzen sayışım dizgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Benzer kuruluşlara uygulanması olanaklı bi...

Ayrışık düzen nedir ne demek

Ayrışık düzen nedir Ayrışık düzen; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tümceleri ayrı ayrı ve kısaca olan yazı. Karşıtı bk. ba...

Bakışık düzen nedir ne demek

Bakışık düzen nedir Bakışık düzen; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Simetrili. Her yandan, göze dengeli görünen; bir ekse...

Bozuk düzen nedir ne demek

Bozuk düzen nedir Bozuk düzen; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Bozuk düzen" ile ilgili cümleler Bozuk : Görevini yapamaz durum...

Dangıl düzen nedir ne demek

Dangıl düzen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alet edevat, avadanlık. Dang : Başta, kaslarda ve oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren,...

Doğal düzen nedir ne demek

Doğal düzen nedir Doğal düzen; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Merkantilistlere karşıt olarak ilk kez Fizyokratlar tar...

Gırık düzen nedir ne demek

Gırık düzen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düzensiz. Gırık : Bir çeşit melez köpek. Kadının yasaya ve töreye aykırı olarak ilgi kurduğu erkek, sevgili...

Düzen açıklaması nedir ne demek

Düzen açıklaması nedir Düzen açıklaması; bir tiyatro terimidir. Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Yazarın, oyun betiğinde, yere, girişlere, çıkışlara, dek...

Düzen ağacı nedir ne demek

Düzen ağacı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arabaya yüklenen ekin saplarının, otların tekere değmemesi için tekerin üzerine konulan ağaç. Ağacı : Ağabe...

Düzen alıştırmaları nedir ne demek

Düzen alıştırmaları nedir Düzen alıştırmaları; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Spor'daki anlamı: Diziliş, açılış, dönüş, çark gibi bi...

Düzen bağlamak nedir ne demek

Düzen bağlamak nedir Teknik terim anlamı: İntizam vermek, tertibe koymak. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecik...

Düzen dutmak nedir ne demek

Düzen dutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geçinmek, uyuşmak. Müzik aletleri arasında ahengi sağlamak. Düzene girmek. Bir sanatla ilgili aygıtları tam...

Düzen etkisi nedir ne demek

Düzen etkisi nedir Düzen etkisi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Bir deneyde uygulanan türlü işlemlerin sıra düzeni...

Düzen idinmek nedir ne demek

Düzen idinmek nedir Teknik terim anlamı: Ev bark sahibi olmak. İdin : Bozuk, cılk yumurta İdinmek : Sahip olmak. [bkz: edinmek]. Düze : Doz. Düzen : Bell...

Düzen öncesi günlemeçli çek nedir ne demek

Düzen öncesi günlemeçli çek nedir Düzen öncesi günlemeçli çek; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Üzerinde düzenlendiği günden önceki günl...

Düzen takan nedir ne demek

Düzen takan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alet edevat takımı. Eşya, ev eşyası. [bkz: düzen]. Gelinin çeyizini düzenleyen, ipe asan kadın. Takan : Bir...

Düzen teker nedir ne demek

Düzen teker nedir Bir fizik terimi olarak tanımı: Bağlı olduğu işlergenin ya da düzeneğin dönme hızını düzenleyen ya da kısa aralıklarda harcanmak üzer...

Düzen teker dişlisi nedir ne demek

Düzen teker dişlisi nedir Düzen teker dişlisi; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İlkdevinim motoru dişlisiyle birleşerek motorun...

Düzen tutma nedir ne demek

Düzen tutma nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çamaşır yıkamadan bir gün önce çamaşır yıkama malzemesini hazırlama. Düze : Doz Düzen : Belli yöntem, ilke ...

Düzen vermek nedir ne demek

Düzen vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Her çeşit aygıtı işler hale koymak. Teknik terim anlamı: Akort etmek. düzen vermek (veya düzene koymak veya...

Düp düzen etmek nedir ne demek

Düp düzen etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İyice düzeltmek, dümdüz etmek. Düp : İriyarı, başıboş kimse. Merkez, orta, dip Etme : Etmek işi. Düze : Doz...

Ataerkil düzen nedir ne demek

Ataerkil düzen nedir Ataerkil düzen; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İlkel ortaklık düzeninin çözülmesi aşaması...

Bağlaşık düzen nedir ne demek

Bağlaşık düzen nedir Bağlaşık düzen; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tümceleri birbirine bağlayarak gelişen yazı. Karşıtı: a...

Bakışsız düzen nedir ne demek

Bakışsız düzen nedir Bakışsız düzen; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Simetrili olmayan. Bir eksene göre iki yanı göze eşi...

Çeke düzen nedir ne demek

Çeke düzen nedir Teknik terim anlamı: Çeki düzen. Çeke : Ufak, küçük. Sıkı, gergin Düze : Doz. Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş ...

Dengil düzen nedir ne demek

Dengil düzen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Takım, cihaz, bir işin yapılması için gereken şeyler, düzen: Dengilsiz düzensiz iş mi yapılır?. Deng : Denk...

Dördülü düzen nedir ne demek

Dördülü düzen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir evde bütün gerekli eşyanın, aracın bulunması, tam tekmil: Sen dördülü düzen yere düştün. Dörd : Dört (b...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim