Düzen nedir "Düzen" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Dalyanlarda kullanılan sırma tel. Eşya, ev eşyası Düzen, düzgünlük İki tepe arasındaki düz yerler, vadi. 4.bk. düz. Elbise. Süs. Tahıl yeşerdikten sonra hafifçe sulama. Ova, kı...

 
 
 

Düzen akçesi nedir ne demek

Düzen akçesi nedir Düzen akçesi; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Yeniçeri ocağına katılan acemi oğlanlara verilen para. Akçe : Küçük gümüş para. Her tür madenî para, akça Düze : Doz. Düzen : Belli yöntem,...

Düzen bağı nedir ne demek

Düzen bağı nedir Düzen : Alet edevat takımı. Dolap, hile. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Topluca ve gizlice yü...

Düzen dakan nedir ne demek

Düzen dakan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eşya, ev eşyası. Dakan : Dekan Düze : Doz. Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Do...

Düzen düzmek nedir ne demek

Düzen düzmek nedir Teknik terim anlamı: Tertibat almak, iş tanzim etmek. Ev bark yapmak, kurmak. Düze : Doz Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir pla...

Düzen hakkı nedir ne demek

Düzen hakkı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gelini süsleyen kadına verilen para. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Düze : Doz. Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam...

Düzen ipi nedir ne demek

Düzen ipi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gelinin çeyizlerini asmak için kullanılan ip. Bez dokunurken bir ucu bezde diğer ucu tezgâhın arkasındaki kancaya takılı ip. Düze : Doz Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan ...

Düzen sapması nedir ne demek

Düzen sapması nedir Düzen sapması; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir öğeler kümesinin rasgele dağılıma göre gösterdiği sapmanın biçim ve ölçüsü. Bu sapmanın ölçüsü, bir öğeler kümesinin düzenlenmesi ...

Düzen takıt nedir ne demek

Düzen takıt nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düzen. Düze : Doz Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Dolap, hile. Soyut ve somut...

Düzen açıklaması nedir ne demek

Düzen açıklaması nedir Düzen açıklaması; bir tiyatro terimidir. Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Yazarın, oyun betiğinde, yere, girişlere, çıkışlara, dekore, giysilere, donatımlıklara, müziğe, çeşitli etmenlere, kişilerin görünüşlerine ve dav...

Düzen ağacı nedir ne demek

Düzen ağacı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arabaya yüklenen ekin saplarının, otların tekere değmemesi için tekerin üzerine konulan ağaç. Ağacı : Ağabey, büyük erkek kardeş. Zakkum Düze : Doz. Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre k...

Düzen alıştırmaları nedir ne demek

Düzen alıştırmaları nedir Düzen alıştırmaları; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Spor'daki anlamı: Diziliş, açılış, dönüş, çark gibi birlikte düzenli devinim yeteneğini geliştiren alıştırmalar. Alış : Alma işi Alıştırma : Al...

Düzen bağlamak nedir ne demek

Düzen bağlamak nedir Teknik terim anlamı: İntizam vermek, tertibe koymak. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bir bitki. Fasulye. Değirmen çarkını f...

Düzen dutmak nedir ne demek

Düzen dutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geçinmek, uyuşmak. Müzik aletleri arasında ahengi sağlamak. Düzene girmek. Bir sanatla ilgili aygıtları tamamlayarak bir yere kurup işlemeye başlamak. Dutma : Uşak, yanaşma, hizmetçi. Sığırtmaç. Y...

Düzen etkisi nedir ne demek

Düzen etkisi nedir Düzen etkisi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Bir deneyde uygulanan türlü işlemlerin sıra düzeninin aynı denekler üzerindeki etkisi. Düze : Doz Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara ...

Düzen idinmek nedir ne demek

Düzen idinmek nedir Teknik terim anlamı: Ev bark sahibi olmak. İdin : Bozuk, cılk yumurta İdinmek : Sahip olmak. [bkz: edinmek]. Düze : Doz. Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Topluca ve gi...

Düzen öncesi günlemeçli çek nedir ne demek

Düzen öncesi günlemeçli çek nedir Düzen öncesi günlemeçli çek; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Üzerinde düzenlendiği günden önceki günlemeci taşıyan çek. Günlem : Bir gazete veya derginin günlük meselelerden kısaca bahseden ...

Düzen takan nedir ne demek

Düzen takan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alet edevat takımı. Eşya, ev eşyası. [bkz: düzen]. Gelinin çeyizini düzenleyen, ipe asan kadın. Takan : Bir şeyi sağlayacak ya da önleyecek yol, önlem. Kilitsiz dolap. Otobüs. (İlyaslı Uşak) Düze ...

Düzen teker nedir ne demek

Düzen teker nedir Bir fizik terimi olarak tanımı: Bağlı olduğu işlergenin ya da düzeneğin dönme hızını düzenleyen ya da kısa aralıklarda harcanmak üzere erke biriktiren, dönme miline takılı ağır tekerlek. Orta Öğretim alanındaki anlamı: Bil...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim