Düzey nedir "Düzey" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Düzlük yer: Düzeye indim. Bilişim alanındaki terim anlamı: Sıradüzensel bir d...

 
 
 

Otomatik düzey ölçer nedir ne demek

Otomatik düzey ölçer nedir Otomatik düzey ölçer; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Açma kapama belirteci içeren ve kaynak ...

İner çıkar düzey nedir ne demek

İner çıkar düzey nedir İner çıkar düzey; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sahne içinde inip çıkabilen düzey. Çıka : Kız çocu...

Teknik düzey nedir ne demek

Teknik düzey nedir Teknik terim anlamı: Tekniğin o anda eriştiği yükseklik. Düze : Doz Düzey : Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır...

Yapma düzey nedir ne demek

Yapma düzey nedir Yapma düzey; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Çok kişili sahnelerde, geri plandakilerin görülmelerini...

Düzeyli nedir Düzeyli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Düzey : Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, s...

Düzeysiz nedir ne demek

Düzeysiz nedir Düzeysiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Düzey : Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere g...

Düzeysizlik nedir ne demek

Düzeysizlik nedir Düzeysiz : Düzeyi, değeri düşük, bayağı olan, seviyesiz. Düzey : Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye. B...

Anlak düzeyi nedir ne demek

Anlak düzeyi nedir Anlak düzeyi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Bireyin anlak ölçerinde eriştiği anlak yaşı. Anlak...

Aşınma taban düzeyi nedir ne demek

Aşınma taban düzeyi nedir Aşınma taban düzeyi; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Akarsuların aşındırma yapabildiği en aşağ...

Beyaz düzeyi nedir ne demek

Beyaz düzeyi nedir Beyaz düzeyi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir resim iminde, resmin parla...

Bulgu düzeyi nedir ne demek

Bulgu düzeyi nedir Teknik terim anlamı: Bulgunun, uğraşıda iyi olan bir kimsenin yeteneğinin üstünde olması. Bulgu : Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ...

Destek düzeyi nedir ne demek

Destek düzeyi nedir Destek düzeyi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Borsada, belli bir süre içinde fiyatlardaki aşağı do...

Dilek düzeyi nedir ne demek

Dilek düzeyi nedir Dilek düzeyi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Belli bir işi başarmakta kişinin kendinden umup bek...

Dört düzeyli işlev nedir ne demek

Dört düzeyli işlev nedir Dört düzeyli işlev; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Dört-düzeyli ilişki katsayısının hesaplanmas...

Erke düzeyi nedir ne demek

Erke düzeyi nedir Erke düzeyi; Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir öğeciğin ya da bir çekirdeğin nicemler kuramına ...

Etken düzeyi nedir ne demek

Etken düzeyi nedir Etken düzeyi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir etkenin nitel ya da nicel olabilen olası biçim...

Fiyatlar genel düzeyi nedir ne demek

Fiyatlar genel düzeyi nedir Fiyatlar genel düzeyi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülkede belirli bir dönemde üretilen mal v...

Gerçeksizlik düzeyi nedir ne demek

Gerçeksizlik düzeyi nedir Gerçeksizlik düzeyi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Lewin) Kişinin ruhsal çevresinde (yaşam ala...

Hayat düzeyi nedir ne demek

Hayat düzeyi nedir Hayat : Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma. Yazgı. Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi. Geçim şartların...

Düzey ayrımlaştırma nedir ne demek

Düzey ayrımlaştırma nedir Düzey ayrımlaştırma; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Birbirini kesen iki yolun köprü, içgeçit, yeraltı ...

Düzey kümesi nedir ne demek

Düzey kümesi nedir Düzey kümesi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilerin, sınıf ya da yaş durumlarına bakılmak...

Eğik düzey nedir ne demek

Eğik düzey nedir Eğik düzey; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Sahnenin gerisinde başlayıp seyirciye doğru ya da bir ya...

Küçük düzey nedir ne demek

Küçük düzey nedir Küçük düzey; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Sahne üzerinde küçük set. Küçü : Dokuma tezgâhlarında a...

Yapay düzey nedir ne demek

Yapay düzey nedir Yapay düzey; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kalabalık sahnelerde, gerideki oyuncuların da seyirci ta...

Yaylı düzey nedir ne demek

Yaylı düzey nedir Yaylı düzey; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Sahnede akrobatların sıçramak ve atlamak içi...

Düzeyölçer nedir ne demek

Düzeyölçer nedir Düzeyölçer; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir hazne içindeki tanecikli maddenin veya sıvını...

Düzeysizce nedir ne demek

Düzeysizce nedir Düzeysizce; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Düze : Doz Düzey : Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki y...

Alçak düzeyli dil nedir ne demek

Alçak düzeyli dil nedir Alçak düzeyli dil; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Her komutun genellikle bir tek makine komu...

Anlamlılık düzeyi nedir ne demek

Anlamlılık düzeyi nedir Anlamlılık düzeyi; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) Sı...

Başabaş gelir düzeyi nedir ne demek

Başabaş gelir düzeyi nedir Başabaş gelir düzeyi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Keynesyen gelir harcama modelinde tüketim har...

Boşluk düzeyi nedir ne demek

Boşluk düzeyi nedir Boşluk düzeyi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Beyaz doruğunun yüzdesi olara...

Çalıştırma düzeyi nedir ne demek

Çalıştırma düzeyi nedir Çalıştırma düzeyi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşgücü satağında emek sunuşunun istem ve işe yönel...

Dil düzeyleri nedir ne demek

Dil düzeyleri nedir Dil düzeyleri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çağdaş mantıkta nesneler diliyle üstdillerden o...

Dört düzeyli ilişki katsayısı nedir ne demek

Dört düzeyli ilişki katsayısı nedir Dört düzeyli ilişki katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Olağan dağılımlı iki değişkene il...

Eder düzeyi nedir ne demek

Eder düzeyi nedir Eder düzeyi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Eder değişimi çizelgesinde belirli bir anda görülen değer...

Eşik düzeyi nedir ne demek

Eşik düzeyi nedir Teknik terim anlamı: Herhangi bir maddenin zararının görülmeye başlandığı miktarı. Eşik : Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak b...

Fermi düzeyi nedir ne demek

Fermi düzeyi nedir Fermi düzeyi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir metalin, Pauli dışarlama ilkesine gö...

Gelir düzeyi nedir ne demek

Gelir düzeyi nedir Sosyoloji'deki anlamı: Bir bireyin, toplumsal kümenin ya da toplumun, başta üretim olmak üzere türlü etkinlikler yoluyla sağlayabildi...

Güven düzeyi nedir ne demek

Güven düzeyi nedir Güven düzeyi; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: güven katsayısı]. Teknik t...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim