Düzey nedir "Düzey" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Düzlük yer: Düzeye indim. Bilişim alanındaki terim anlamı: Sıradüzensel bir düzenlemede, bir öğenin astlık derecesi. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Nicem düzeneğin...

 
 
 

Düzeyli nedir Düzeyli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Düzey : Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye. Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücel...

Düzeysiz nedir ne demek

Düzeysiz nedir Düzeysiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Düzey : Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye. Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki...

Düzeysizlik nedir ne demek

Düzeysizlik nedir Düzeysiz : Düzeyi, değeri düşük, bayağı olan, seviyesiz. Düzey : Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye. Bir kursun basamaklarından her biri, kur. Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya ...

Düzey ayrımlaştırma nedir ne demek

Düzey ayrımlaştırma nedir Düzey ayrımlaştırma; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Birbirini kesen iki yolun köprü, içgeçit, yeraltı geçidi gibi araçlarla, birbirine engel olmaksızın, gidişgelişe elverişli duruma getirilme...

Düzey kümesi nedir ne demek

Düzey kümesi nedir Düzey kümesi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilerin, sınıf ya da yaş durumlarına bakılmaksızın, özellikle anlatım ve beceri derslerinde, öğrenmeye hazır oluş ya da başarıları yön...

Düzeyölçer nedir ne demek

Düzeyölçer nedir Düzeyölçer; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir hazne içindeki tanecikli maddenin veya sıvının düzeyini belirlemek ya da ölçmek için kullanılan iyonlaştırıcı ışınımlı ölçüm aygıtı. D...

Düzeysizce nedir ne demek

Düzeysizce nedir Düzeysizce; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Düze : Doz Düzey : Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye. Bir kursun basamaklarından her biri, kur. Bir nesnenin, bir kimsenin ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim