Düzgü nedir Düzgü; felsefe, toplum bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. Yerel Türkçe anlamı: Plan, tasarı Çeyiz. Binaların kapı, tavan, do...

 
 
 

Yağlı düzgü nedir ne demek

Yağlı düzgü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Krem, pudra ve benzerleri takımı. Düzgü : Norm Yağlı : Üzerinde ya da içinde yağı olan. Yağı çok olan. Yağd...

Düzgüç nedir ne demek

Düzgüç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kalem açacağı. Düzgü : Norm Kalem açacağı : Kalemtıraş. Kalem : Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli...

Düzgülü nedir ne demek

Düzgülü nedir Düzgülü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Süslü. Beyzî taneli bir çeşit üzüm. Bilimsel te...

Düzgülü dağılım nedir ne demek

Düzgülü dağılım nedir Düzgülü dağılım; Eğitim, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Puan ya da ölçülerin düzgülü ...

Düzgülü tonlama nedir ne demek

Düzgülü tonlama nedir Düzgülü tonlama; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Düz tonla konuşmağa dikkat eden biri tarafından ...

Düzgülülük nedir ne demek

Düzgülülük nedir Düzgülülük; Sosyoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumsal olgunun, içind...

Düzgün akış nedir ne demek

Düzgün akış nedir Düzgün akış; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Akışkan içinde her akım, borusu kesitinsin ve akım çizgisi boy...

Düzgün çokgen nedir ne demek

Düzgün çokgen nedir Düzgün çokgen; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Tüm kenarları ve açıları eşit olan çokgen. Ço...

Düzgün duruş nedir ne demek

Düzgün duruş nedir Düzgün duruş; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Spor'daki anlamı: Vücudun ve bölümlerinin, kas gücü ile ağırl...

Düzgün eşyapılı nedir ne demek

Düzgün eşyapılı nedir Düzgün eşyapılı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: İki düzgün uzay arasında düzgünlükleri koru...

Düzgün fonksiyon nedir ne demek

Düzgün fonksiyon nedir Düzgün fonksiyon; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Düzgün gönderim. Daha çok, tanım kümesi M ...

Düzgün geçme çarpanı nedir ne demek

Düzgün geçme çarpanı nedir Teknik terim anlamı: Düzgün geçme yasalarına uyarak geçen ışığın, gelen bütün ışığa oranı. Çarp : Gelişi güzel çizilmiş, eğri Düzgün ...

Düzgün limit nedir ne demek

Düzgün limit nedir Düzgün limit; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Düzgün yakınsak olan bir dizinin limiti. Limi ...

Düzgün sınırlılık nedir ne demek

Düzgün sınırlılık nedir Düzgün sınırlılık; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: F verilen bir X Banach uzayından bir başk...

Düzgün sürekli gönderim nedir ne demek

Düzgün sürekli gönderim nedir Düzgün sürekli gönderim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: [bkz: düzgün sürekli işlev]. Gönde ...

Düzgün süreklilik nedir ne demek

Düzgün süreklilik nedir Düzgün süreklilik; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Düzgün sürekli olma durumu. Süre : Bir ola...

Düzgün uzay nedir ne demek

Düzgün uzay nedir Düzgün uzay; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Üzerinde bir düzgünlük tanımlı olan küme. Düzgü...

Düzgün yakınsak seri nedir ne demek

Düzgün yakınsak seri nedir Düzgün yakınsak seri; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Kısmi toplamlar dizisi düzgün yakınsak ...

Düzgün yansıma çarpanı nedir ne demek

Düzgün yansıma çarpanı nedir Teknik terim anlamı: Düzgün yansıma yasalarına uyarak yansıyan ışık akısının gelen bütün ışık akısına oranı. Çarp : Gelişi güzel çizi...

Düzgü kipler nedir ne demek

Düzgü kipler nedir Düzgü kipler; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Özdecikiçi titreşimleri birbirine dikey y...

Toplumsal düzgü nedir ne demek

Toplumsal düzgü nedir Toplumsal düzgü; Psikoloji, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Toplumun uygun görüp beğendiği ve ...

Yüzdelik düzgü nedir ne demek

Yüzdelik düzgü nedir Yüzdelik düzgü; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir testten elde edilen ham puanın, düzgüsel küm...

Düzgüleme nedir ne demek

Düzgüleme nedir Düzgüleme; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Çeliklere, ostenitleme işlemlerinden sonra, hava...

Düzgülü çelik nedir ne demek

Düzgülü çelik nedir Düzgülü çelik; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Düzgüleme işlemi görmüş olan çelik. Çeli : ...

Düzgülü eğri nedir ne demek

Düzgülü eğri nedir Düzgülü eğri; Eğitim, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Kuramsal olarak evren içinden ra...

Düzgülü yapı nedir ne demek

Düzgülü yapı nedir Düzgülü yapı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Düzgüleme işlemi uygulanmış çeliğin yapısı. ...

Düzgün nedir Düzgün; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Düzgün" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Kadınların t...

Düzgün altıgen nedir ne demek

Düzgün altıgen nedir Düzgün altıgen; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Kenar uzunlukları birbirine eşit olan altı k...

Düzgün deyim nedir ne demek

Düzgün deyim nedir Düzgün deyim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kurma kurallarına göre oluşturulan deyim; dizimsel tür d...

Düzgün düzmek nedir ne demek

Düzgün düzmek nedir Teknik terim anlamı: Tertibat almak, hile tertip etmek. Düzgü : Norm Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Fondöten. İyi. Kurala uygu...

Düzgün etmek nedir ne demek

Düzgün etmek nedir Teknik terim anlamı: Tedbir almak, tertiplemek. Etme : Etmek işi Düzgü : Norm. Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Fondöten. İyi. K...

Düzgün geçme nedir ne demek

Düzgün geçme nedir Teknik terim anlamı: Işığın yayınmasız geçmesi. Düzgü : Norm Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Fondöten. İyi. Kurala uygun olarak...

Düzgün koşuşma nedir ne demek

Düzgün koşuşma nedir Düzgün koşuşma; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Söz söylerken sözcükleri yerinde kullanma. Düzgü : No...

Düzgün piramid nedir ne demek

Düzgün piramid nedir Düzgün piramid; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Tabanı düzgün çokgen olan ve yüksekliği taba...

Düzgün söyleyiş nedir ne demek

Düzgün söyleyiş nedir Düzgün söyleyiş; Dil Bilimi, Yazın alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yanlış ve olağandışı olmıyan söyleyiş ...

Düzgün sürekli işlev nedir ne demek

Düzgün sürekli işlev nedir Düzgün sürekli işlev; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Anlamdaş. düzgün sürekli gönderim. İşl...

Düzgün tamdeylm nedir ne demek

Düzgün tamdeylm nedir Düzgün tamdeylm; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tamdeyim. Düzgü : Norm Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, mu...

Düzgün uzay ilingesi nedir ne demek

Düzgün uzay ilingesi nedir Düzgün uzay ilingesi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: kümeler takımı x in temel yöreler dizg...

Düzgün yansıma nedir ne demek

Düzgün yansıma nedir Teknik terim anlamı: Aynalar için geçerli optik yasalara uyan yansıma. Düzgü : Norm Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Fondöten. İ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim