Düzgün nedir Düzgün; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Düzgün" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Kadınların t...

 
 
 

Düzgün çokgen nedir ne demek

Düzgün çokgen nedir Düzgün çokgen; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Tüm kenarları ve açıları eşit olan çokgen. Ço...

Düzgün duruş nedir ne demek

Düzgün duruş nedir Düzgün duruş; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Spor'daki anlamı: Vücudun ve bölümlerinin, kas gücü ile ağırl...

Düzgün eşyapılı nedir ne demek

Düzgün eşyapılı nedir Düzgün eşyapılı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: İki düzgün uzay arasında düzgünlükleri koru...

Düzgün fonksiyon nedir ne demek

Düzgün fonksiyon nedir Düzgün fonksiyon; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Düzgün gönderim. Daha çok, tanım kümesi M ...

Düzgün geçme çarpanı nedir ne demek

Düzgün geçme çarpanı nedir Teknik terim anlamı: Düzgün geçme yasalarına uyarak geçen ışığın, gelen bütün ışığa oranı. Çarp : Gelişi güzel çizilmiş, eğri Düzgün ...

Düzgün limit nedir ne demek

Düzgün limit nedir Düzgün limit; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Düzgün yakınsak olan bir dizinin limiti. Limi ...

Düzgün sınırlılık nedir ne demek

Düzgün sınırlılık nedir Düzgün sınırlılık; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: F verilen bir X Banach uzayından bir başk...

Düzgün sürekli gönderim nedir ne demek

Düzgün sürekli gönderim nedir Düzgün sürekli gönderim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: [bkz: düzgün sürekli işlev]. Gönde ...

Düzgün süreklilik nedir ne demek

Düzgün süreklilik nedir Düzgün süreklilik; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Düzgün sürekli olma durumu. Süre : Bir ola...

Düzgün uzay nedir ne demek

Düzgün uzay nedir Düzgün uzay; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Üzerinde bir düzgünlük tanımlı olan küme. Düzgü...

Düzgün yakınsak seri nedir ne demek

Düzgün yakınsak seri nedir Düzgün yakınsak seri; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Kısmi toplamlar dizisi düzgün yakınsak ...

Düzgün yansıma çarpanı nedir ne demek

Düzgün yansıma çarpanı nedir Teknik terim anlamı: Düzgün yansıma yasalarına uyarak yansıyan ışık akısının gelen bütün ışık akısına oranı. Çarp : Gelişi güzel çizi...

Aydınlıkların düzgün yayılmışlık çarpanı nedir ne demek

Aydınlıkların düzgün yayılmışlık çarpanı nedir Teknik terim anlamı: Verilmiş bir yüzeyde en az aydınlığın ortalama aydınlığa oranı. Bazen en az aydınlığın en çok aydınlığa oranı ku...

Cantor düzgün süreklilik teoremi nedir ne demek

Cantor düzgün süreklilik teoremi nedir Cantor düzgün süreklilik teoremi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: "Kapalı [a,b] aralığında s...

Dokurcünü düzgün olmak nedir ne demek

Dokurcünü düzgün olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hali vakti yerinde olmak. Dokur : Gaziantep şehri, Burç nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri Doku : Bir vücud...

Eşyapılı düzgün uzaylar nedir ne demek

Eşyapılı düzgün uzaylar nedir Eşyapılı düzgün uzaylar; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Aralarında düzgün yapıları koruyan ...

Hemen hemen düzgün yakınsak seri nedir ne demek

Hemen hemen düzgün yakınsak seri nedir Hemen hemen düzgün yakınsak seri; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Hemen hemen her yerde düzgü...

Kuasi düzgün yakınsak seri nedir ne demek

Kuasi düzgün yakınsak seri nedir Kuasi düzgün yakınsak seri; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Hemen-hemen düzgün yakınsak serin...

Parçalı düzgün eğri nedir ne demek

Parçalı düzgün eğri nedir Parçalı düzgün eğri; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Düzgün eğrilerin birleşiminden oluşturu...

Düzgün akış nedir ne demek

Düzgün akış nedir Düzgün akış; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Akışkan içinde her akım, borusu kesitinsin ve akım çizgisi boy...

Düzgün altıgen nedir ne demek

Düzgün altıgen nedir Düzgün altıgen; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Kenar uzunlukları birbirine eşit olan altı k...

Düzgün deyim nedir ne demek

Düzgün deyim nedir Düzgün deyim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kurma kurallarına göre oluşturulan deyim; dizimsel tür d...

Düzgün düzmek nedir ne demek

Düzgün düzmek nedir Teknik terim anlamı: Tertibat almak, hile tertip etmek. Düzgü : Norm Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Fondöten. İyi. Kurala uygu...

Düzgün etmek nedir ne demek

Düzgün etmek nedir Teknik terim anlamı: Tedbir almak, tertiplemek. Etme : Etmek işi Düzgü : Norm. Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Fondöten. İyi. K...

Düzgün geçme nedir ne demek

Düzgün geçme nedir Teknik terim anlamı: Işığın yayınmasız geçmesi. Düzgü : Norm Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Fondöten. İyi. Kurala uygun olarak...

Düzgün koşuşma nedir ne demek

Düzgün koşuşma nedir Düzgün koşuşma; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Söz söylerken sözcükleri yerinde kullanma. Düzgü : No...

Düzgün piramid nedir ne demek

Düzgün piramid nedir Düzgün piramid; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Tabanı düzgün çokgen olan ve yüksekliği taba...

Düzgün söyleyiş nedir ne demek

Düzgün söyleyiş nedir Düzgün söyleyiş; Dil Bilimi, Yazın alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yanlış ve olağandışı olmıyan söyleyiş ...

Düzgün sürekli işlev nedir ne demek

Düzgün sürekli işlev nedir Düzgün sürekli işlev; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Anlamdaş. düzgün sürekli gönderim. İşl...

Düzgün tamdeylm nedir ne demek

Düzgün tamdeylm nedir Düzgün tamdeylm; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tamdeyim. Düzgü : Norm Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, mu...

Düzgün uzay ilingesi nedir ne demek

Düzgün uzay ilingesi nedir Düzgün uzay ilingesi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: kümeler takımı x in temel yöreler dizg...

Düzgün yansıma nedir ne demek

Düzgün yansıma nedir Teknik terim anlamı: Aynalar için geçerli optik yasalara uyan yansıma. Düzgü : Norm Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Fondöten. İ...

Düzgün yapı nedir ne demek

Düzgün yapı nedir Düzgün yapı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: düzgünlük]. Düzgü : Norm Düzgün : Doğru v...

Ayırtık düzgün yapı nedir ne demek

Ayırtık düzgün yapı nedir Ayırtık düzgün yapı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: ayırtık düzgünlük]. Ayırt : Fark....

Çarpım düzgün uzayı nedir ne demek

Çarpım düzgün uzayı nedir Çarpım düzgün uzayı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Çarpım düzgünlüğü ile birlikte düzgün uz...

Eksiksiz düzgün uzay nedir ne demek

Eksiksiz düzgün uzay nedir Eksiksiz düzgün uzay; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Üzerindeki her Cauchy süzgeci içindeki...

Hemen hemen düzgün yakınsak dizi nedir ne demek

Hemen hemen düzgün yakınsak dizi nedir Hemen hemen düzgün yakınsak dizi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Ölçümü sıfır olan kümenin ...

Kuasi düzgün yakınsak dizi nedir ne demek

Kuasi düzgün yakınsak dizi nedir Kuasi düzgün yakınsak dizi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Hemen-hemen düzgün yakınsak dizin...

Parçah düzgün çevirge nedir ne demek

Parçah düzgün çevirge nedir Parçah düzgün çevirge; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Düzgün eğrilerin birleşiminden oluştur...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim