Düzlem nedir Düzlem; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Düzlem" ile ilgili cümleler Matematik terimi olarak kelime anlamı: Ü...

 
 
 

Düzlem küre nedir ne demek

Düzlem küre nedir Düzlem küre; bir coğrafya terimidir. Düzlem : Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı. Üzerine, kesişen iki doğrunun her nokt...

Ana düzlem nedir ne demek

Ana düzlem nedir Ana düzlem; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Çift kırıcı bir buzsulda bakış ekseni ile olağan ışını ya da ol...

Düzgen düzlem nedir ne demek

Düzgen düzlem nedir Düzgen düzlem; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir C eğrisi üzerindeki P noktası için, P dek...

Ekliptik düzlem nedir ne demek

Ekliptik düzlem nedir Ekliptik düzlem; bir bilişim terimidir. Ekliptik : Tutulum. Düzlem : Ortam. Üzerine, kesişen iki doğrunun her noktasının dokunması ge...

Genişletilmiş karmaşık düzlem nedir ne demek

Genişletilmiş karmaşık düzlem nedir Genişletilmiş karmaşık düzlem; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: un yerel tabanı, özeği başnok...

İzdüşümsel düzlem nedir ne demek

İzdüşümsel düzlem nedir İzdüşümsel düzlem; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: olmak üzere (i = 1,2,3) olacak biçimde, a,...

Karmaşık düzlem nedir ne demek

Karmaşık düzlem nedir Karmaşık düzlem; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: İki boyutlu Öklit uzayı. Düzlem : Üzerinde ...

Orta düzlem nedir ne demek

Orta düzlem nedir Orta düzlem; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Vücudu baş-kuyruk doğrultusunda, ...

Yatay düzlem nedir ne demek

Yatay düzlem nedir Yatay düzlem; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Betimsel uzambilgisinde, bütün noktaları eşit ...

Düzlemdeş noktalar nedir ne demek

Düzlemdeş noktalar nedir Düzlemdeş noktalar; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Ortak bir düzlemde bulunan noktalar. Nokt...

Düzlemduyargalılar nedir ne demek

Düzlemduyargalılar nedir Teknik terim anlamı: Duyargalarının son eklemi yaprağımsı bir görünüşte olan ve bokböceği, altınböcek, mayısböceği gibi çok tanınmış ...

Düzleme haddesi nedir ne demek

Düzleme haddesi nedir Düzleme haddesi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Parçaları düzlemek için kullanılan hadde....

Düzleme taşı nedir ne demek

Düzleme taşı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ham derileri düzeltmeğe yarayan bir aygıt. Düzlem : Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı. Ortam....

Düzlemli çizim nedir ne demek

Düzlemli çizim nedir Düzlemli çizim; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Verileri, ikiboyutlu çizel (geometrik) biçimle...

Düzlemsel bileşenler nedir ne demek

Düzlemsel bileşenler nedir Düzlemsel bileşenler; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Düzlem üzerindeki noktanın yerini belir...

Düzlemsel kesit nedir ne demek

Düzlemsel kesit nedir Düzlemsel kesit; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir düzlemin bir yüzey ya da bir katı oyutl...

Düzlemsel tel nedir ne demek

Düzlemsel tel nedir Teknik terim anlamı: Bir düzlem içinde olan, ya da kıvrımlarının eksenleri bir düzlem içinde olan tel. Düzlem : Üzerinde girinti ve ç...

Düzlemsel ucaylanım nedir ne demek

Düzlemsel ucaylanım nedir Düzlemsel ucaylanım; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Titreşimlerin yayılma doğrultusana dik düzlem içinde ...

Düzlemsel üçgenölçü nedir ne demek

Düzlemsel üçgenölçü nedir Düzlemsel üçgenölçü; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Düzlemdeki üçgenleri konu edinen üçgenöl...

Düzlem demetinin merkezi nedir ne demek

Düzlem demetinin merkezi nedir Düzlem demetinin merkezi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Uzayda bir P noktasından geçen düz...

Düzlem geometri nedir ne demek

Düzlem geometri nedir Düzlem geometri; bir matematik terimidir. Düzlem : Ortam. Üzerine, kesişen iki doğrunun her noktasının dokunması gereken yüzey, müste...

Çok düzlem alıcısı nedir ne demek

Çok düzlem alıcısı nedir Çok düzlem alıcısı; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Walt Disney'nin canlıresme de...

Düşey düzlem nedir ne demek

Düşey düzlem nedir Düşey düzlem; bir geometri terimidir. Osmanlıca Düşey düzlem ne demek? Düşey düzlem Osmanlıca'da ne anlama gelir?: sath-ı şakulî Düşe...

Eğik düzlem nedir ne demek

Eğik düzlem nedir Eğik düzlem; bir fizik terimidir. Osmanlıca Eğik düzlem ne demek? Eğik düzlem Osmanlıca'da ne anlama gelir?: sath-ı mâil Eğik düzlem,...

Ekvatoryal düzlem nedir ne demek

Ekvatoryal düzlem nedir Ekvatoryal düzlem; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hücre bölünmesinde bütün kr...

Gerçek düzlem nedir ne demek

Gerçek düzlem nedir Gerçek düzlem; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Gerçek sayıların sıralı ikililerine karşılık ...

Kare düzlem nedir ne demek

Kare düzlem nedir Kare düzlem; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Merkezde metal iyonu karenin köşelerinde dört ligandın ...

Kesen düzlem nedir ne demek

Kesen düzlem nedir Kesen düzlem; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir geometrik şekli kesen düzlem. Düzlem : Üzer...

Temel düzlem nedir ne demek

Temel düzlem nedir Temel düzlem; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Küresel konsayıların temeli olarak tanımlanan...

Düzlemdeş doğrular nedir ne demek

Düzlemdeş doğrular nedir Düzlemdeş doğrular; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Ortak bir düzlemde bulunan doğrular. Doğ...

Düzlemdeş yöneyler nedir ne demek

Düzlemdeş yöneyler nedir Düzlemdeş yöneyler; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Ortak bir düzlem üzerinde bulunan yöneyle...

Düzleme nedir Yerel Türkçe anlamı: Düzlük yer. Bilimsel terim anlamı: (Zaman dizileri) Zaman dizilerindeki dalgalanmaları çeşitli amaçlarla ortadan...

Düzleme sürgüsü nedir ne demek

Düzleme sürgüsü nedir Düzleme sürgüsü; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kurşun borudaki ezik yerleri düzeltmekte kullanılan...

Düzlemek nedir ne demek

Düzlemek nedir Yerel Türkçe anlamı: Bir şeyin ucunu yontup sivriltmek. Hakaret etmek, rezil etmek. Düzeltmek. Yoldüzler : Dozer. Düzleme : Düzlemek ...

Düzlemsel nedir ne demek

Düzlemsel nedir Düzlemsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Düzlem : Üzerine, kesişen iki doğrunun her noktasının dokunması ge...

Düzlemsel geometri nedir ne demek

Düzlemsel geometri nedir Düzlemsel geometri; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Elemanter geometrinin, düzlemdeki şekill...

Düzlemsel kromatografi nedir ne demek

Düzlemsel kromatografi nedir Düzlemsel kromatografi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Düz bir yüzey halinde durgun fazın kullanıld...

Düzlemsel trigonometri nedir ne demek

Düzlemsel trigonometri nedir Düzlemsel trigonometri; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Düzlem üzerinde trigonometri problem...

Düzlemsel uzambilgisi nedir ne demek

Düzlemsel uzambilgisi nedir Düzlemsel uzambilgisi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Düzlemde çizeç ve çemberçizer ile çiz...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim