Dağıtım nedir ne demek

Dağıtım nedir "Dağıtım" ile ilgili cümle Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yapımcılar ile oynatımcılar arasında aracılık yapan, oynatımcıla...

 
 
 

Dağıtım bürosu nedir ne demek

Dağıtım bürosu nedir Dağıtım : Bir merkezden çeşitli yerlere gönderme işi. Dağıtma işi, tevzi. Büro : Çalışma odası, yazıhane. Bölüm, şube. Danışma ve yaz...

Dağıtım dingili nedir ne demek

Dağıtım dingili nedir Dağıtım dingili; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Motor kapaçlarını yöneten buruncukları taşıyan din...

Dağıtım dingili dişlisi imleci nedir ne demek

Dağıtım dingili dişlisi imleci nedir Dağıtım dingili dişlisi imleci; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dişlilerle döndürülen dağıtım dingi...

Dağıtım eşlemi nedir ne demek

Dağıtım eşlemi nedir Dağıtım eşlemi; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Dağıtımcıların gösterim için hazı...

Dağıtım kanalı nedir ne demek

Dağıtım kanalı nedir Dağıtım kanalı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye fiziksel ha...

Dağıtım kapağı nedir ne demek

Dağıtım kapağı nedir Dağıtım kapağı; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Motorun önünde bulunan ve dağıtım dingiline devinim ...

Dağıtım kutusu nedir ne demek

Dağıtım kutusu nedir Dağıtım kutusu; Gösteri, Televizyon alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ortak dalgalıkta...

Dağıtım maliyeti nedir ne demek

Dağıtım maliyeti nedir Dağıtım maliyeti; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Malların üretim merkezinden tüketiciye ulaştırılm...

Dağıtım süresi nedir ne demek

Dağıtım süresi nedir Dağıtım süresi; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmin piyasaya sürülüşünden ...

Elektrik dağıtım ağı nedir ne demek

Elektrik dağıtım ağı nedir Elektrik dağıtım ağı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir yerleşim yerinde ya da bir konutta elektrik ...

Halsey kazanç dağıtım planı nedir ne demek

Halsey kazanç dağıtım planı nedir Halsey kazanç dağıtım planı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşçiye, günlük belirli en az ücret veril...

Kar dağıtım çizelgesi nedir ne demek

Kar dağıtım çizelgesi nedir Kar dağıtım çizelgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gelir çizelgesinin altında gösterilen vergilerd...

Kentsel dağıtım ağı nedir ne demek

Kentsel dağıtım ağı nedir Kentsel dağıtım ağı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Su, elektrik, havagazı gibi kent gereksinmelerini ...

Sözlendirilmiş dağıtım eşlemi nedir ne demek

Sözlendirilmiş dağıtım eşlemi nedir Sözlendirilmiş dağıtım eşlemi; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Çevrildiği dilden ...

Tecimdışı dağıtım hakkı nedir ne demek

Tecimdışı dağıtım hakkı nedir Tecimdışı dağıtım hakkı; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir dağıtımcıya herhangi...

En iyi dağıtım nedir ne demek

En iyi dağıtım nedir En iyi dağıtım; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (örnek) İstenilen nicelik en büyük olacak biçimde...

Seçici dağıtım nedir ne demek

Seçici dağıtım nedir Seçici dağıtım; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın, ürününü yalnızca önceden belirlediği ...

Tecimdışı dağıtım nedir ne demek

Tecimdışı dağıtım nedir Tecimdışı dağıtım; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Herhangi bir filmin tecimsel ...

Yoğun dağıtım nedir ne demek

Yoğun dağıtım nedir Yoğun dağıtım; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üreticilerin satışlarını ençoklamak ve çok sayıda pe...

Dağıtım alanı nedir ne demek

Dağıtım alanı nedir Dağıtım alanı; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çürütme çukurundan gelen kirli suyun yeraltına sızdırı...

Dağıtım bölgesi nedir ne demek

Dağıtım bölgesi nedir Dağıtım bölgesi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir ülkenin, coğrafya durumuna,...

Dağıtım dalgası nedir ne demek

Dağıtım dalgası nedir Dağıtım dalgası; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yazışmalı soruşturuda, postayla yollanan soru...

Dağıtım dingili dişlisi nedir ne demek

Dağıtım dingili dişlisi nedir Dağıtım dingili dişlisi; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Anadingil dişlisinden aldığı dönme devimiyl...

Dağıtım eşitliği nedir ne demek

Dağıtım eşitliği nedir Dağıtım eşitliği; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ekonomideki çıktının bireyler arasında adaletli y...

Dağıtım hakkı nedir ne demek

Dağıtım hakkı nedir Dağıtım hakkı; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmin dağıtım işiyle ilgili ...

Dağıtım kanalı çatışması nedir ne demek

Dağıtım kanalı çatışması nedir Dağıtım kanalı çatışması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Firmanın ürettiği mal ve hizmetleri dağıt...

Dağıtım katsayıları nedir ne demek

Dağıtım katsayıları nedir Teknik terim anlamı: Verilmiş bir renkölçümşel dizgede, bir eşit erke tayfının tek renkli parçacıklarının (elementlerinin) üçrenksel ...

Dağıtım makarası nedir ne demek

Dağıtım makarası nedir Dağıtım makarası; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dağıtıcıdaki akımı ateşleme sırasına göre ateşlik...

Dağıtım sözleşmesi nedir ne demek

Dağıtım sözleşmesi nedir Dağıtım sözleşmesi; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmin dağıtım hakkını s...

Ana dağıtım odası nedir ne demek

Ana dağıtım odası nedir Ana dağıtım odası; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kent elektriğinin girdiği ve tiyatro yapısının tüm...

Gider dağıtım temeli nedir ne demek

Gider dağıtım temeli nedir Gider dağıtım temeli; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Üretimde ortak ve genel giderlerin dağıtımı kon...

Kafa dağıtım dingili nedir ne demek

Kafa dağıtım dingili nedir Kafa dağıtım dingili; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dağıtım dingilinin motor kafasına yerleştiril...

Kar payı dağıtım oranı nedir ne demek

Kar payı dağıtım oranı nedir Kar payı dağıtım oranı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dağıtılan kâr paylarının şirket gelirlerine...

Negatif dağıtım eşlemi nedir ne demek

Negatif dağıtım eşlemi nedir Negatif dağıtım eşlemi; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Dağıtım eşleminin çoğaltı...

Su dağıtım ağı nedir ne demek

Su dağıtım ağı nedir Su dağıtım ağı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kent ya da kasabada suyu kaynağından alarak konut ...

Alttan dağıtım nedir ne demek

Alttan dağıtım nedir Alttan dağıtım; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Suyun yapıya alt kattan dağıtılması. Dağı : Tarlalard...

Fiziksel dağıtım nedir ne demek

Fiziksel dağıtım nedir Fiziksel dağıtım; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Malların sevki, korunması, ambalajlanması, taşınm...

Seçimli bilgi dağıtım nedir ne demek

Seçimli bilgi dağıtım nedir Seçimli bilgi dağıtım; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgi yayım dizgesinde, aboneleri...

Üstten dağıtım nedir ne demek

Üstten dağıtım nedir Üstten dağıtım; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Suyun ya da buharın yapıya üstten dağıtılması. Dağı ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim