Dağ nedir Dağ; kökeni farsça dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Yanık yarası Orman. Oyunda kale Yanık, yara. Dert Coğrafya'daki terim a...

 
 
 

Dağ alabalığı nedir ne demek

Dağ alabalığı nedir Teknik terim anlamı: Büyük lekeli alabalık. Alaba : Uşak şehri, Banaz ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi Alabal :...

Dağ anası nedir ne demek

Dağ anası nedir Dağ anası; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Kadın : Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, bece...

Dağ armudu nedir ne demek

Dağ armudu nedir Dağ armudu; bir bitki bilimi terimidir. Ahlat : Bir karışım içindeki parçalar, ögeler. Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine a...

Dağ aslanı nedir ne demek

Dağ aslanı nedir Dağ aslanı; bir bilimi terimidir. Puma (Puma concolor), Kuzey ve Güney Amerika'da yaşayan, kedigiller (Felidae) [#familyasından [#yır...

Dağ ayısı nedir ne demek

Dağ ayısı nedir Dağ ayısı; bir hayvan bilimi terimidir. Yabani : Görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat (kimse). Doğada kendiliğinden yetişen (bitki). Doğad...

Dağ bayır nedir ne demek

Dağ bayır nedir Bayır : Küçük yokuş, belen, kıran, şev. Kır : Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer, dağ bayır. Beyazla az miktar...

Dağ birliği nedir ne demek

Dağ birliği nedir Dağ birliği; bir askerlik terimidir. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As. Şart : Temel kur...

Dağ börüğü nedir ne demek

Dağ börüğü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yamaç. Börü : Kurt. Böcek, akrep, çıyan, örümcek v.s. [bkz: böcü]. [bkz: böcük]. Çivi. Yiğit, bahadır, cesu...

Dağ buzulu nedir ne demek

Dağ buzulu nedir Dağ buzulu; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: İki anabuzul türünden biri, örtü buzulunun karşı...

Dağ çamı nedir ne demek

Dağ çamı nedir Dağ çamı; bir bitki bilimi terimidir. Dağ çamı (Pinus mugo), çamgiller (Pinaceae) familyasından Orta ve Güney Avrupa'nın dağlık bölge...

Dağ çayı nedir ne demek

Dağ çayı nedir Dağ çayı; bir bitki bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, otsu, sarı, eflatun renkli, göv...

Dağ çileği nedir ne demek

Dağ çileği nedir Dağ çileği; bir bitki bilimi terimidir. "Dağ çileği" ile ilgili cümle örnekleri Biyoloji'deki anlamı: Gülgiller (Rosacea) familyasınd...

Dağ dizgesi nedir ne demek

Dağ dizgesi nedir Dağ dizgesi; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Alplerde olduğu gibi, birçok ikincil kollarla g...

Dağ duruğu nedir ne demek

Dağ duruğu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dağın tepesi. Dağ : Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş b...

Dağ düğümü nedir ne demek

Dağ düğümü nedir Dağ düğümü; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Ayrı yönlerden gelen dağ sıralarının bir yörede b...

Dağ eriği nedir ne demek

Dağ eriği nedir Dağ eriği; bir bitki bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, yaprakları basit ya da hafif p...

Dağ eteği buzulu nedir ne demek

Dağ eteği buzulu nedir Dağ eteği buzulu; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Yukarı enlemlerdeki yüksek dağların eteğin...

Dağ evi nedir Şehir : Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerl...

Dağ göçümü nedir ne demek

Dağ göçümü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Heyelan, kayşa. Dağ : Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş...

Dağ açılmak nedir ne demek

Dağ açılmak nedir Teknik terim anlamı: Yara açılmak. Açıl : Açılmanın yapılması için verilen komut. Büyü, serpil, geliş” anlamında bir söz Açılma : Açı...

Dağ adamı nedir ne demek

Dağ adamı nedir Dağ adamı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Diğer sözlük anlamları: Bir nevi maymun, nesnas Adamı : Bir işi en...

Dağ alası nedir ne demek

Dağ alası nedir Dağ alası; bir hayvan bilimi terimidir. [#benekli alabalık ya da Dağ alabalığı, Dağalısı (Salmo trutta macrostigma, syn. Salmo cettii...

Dağ armıdı nedir ne demek

Dağ armıdı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yabani armut, ahlat. Dağ : Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça ...

Dağ arslanı nedir ne demek

Dağ arslanı nedir Dağ arslanı; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Etçiller (Carnivora) takımından, Amerika'da yaşayan, ç...

Dağ aşuru nedir ne demek

Dağ aşuru nedir Teknik terim anlamı: Dağ arkasında, dağın öbür tarafında. Dağ : Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ...

Dağ başı nedir ne demek

Dağ başı nedir "Dağ başı" ile ilgili cümleler Dağ başından duman eksik olmaz : "büyük adamların, büyük iş yapanların her zaman üzüntüleri, sıkıntıla...

Dağ bilimi nedir ne demek

Dağ bilimi nedir Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, bel...

Dağ böğrü nedir ne demek

Dağ böğrü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yamaç. Dağ : Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alan...

Dağ bukalemunu nedir ne demek

Dağ bukalemunu nedir Dağ bukalemunu; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Pullu sürüngenler (Squamata) takımının,...

Dağ bülbülü nedir ne demek

Dağ bülbülü nedir Dağ bülbülü; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes)...

Dağ çatı nedir ne demek

Dağ çatı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Vadi, koyak. Çatı : Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü. Bir yapıyı örten ve eğik yüzeyler...

Dağ çayırı nedir ne demek

Dağ çayırı nedir Dağ çayırı; bir bitki bilimi terimidir. Çayır : Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer. Böyle yerde biten ot. Dağlık : Birçok dağın b...

Dağ dalak otu nedir ne demek

Dağ dalak otu nedir Dağ dalak otu; bir bitki bilimi terimidir. Dalak : Omurgalı hayvanlarda lenf bezine benzeyen ve kan damarları çok olan bir organ. Tek...

Dağ döşü nedir ne demek

Dağ döşü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yamaç. Dağ eteği. [bkz: dağ böğrü]. Dağ : Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâ...

Dağ düğdüsü nedir ne demek

Dağ düğdüsü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dağın tepesi. Düğdü : Balta, kazma, keser ve benzerleri aygıtların çivi, kazık çakmaya yarayan kısmı. Ağzı ...

Dağ elması nedir ne demek

Dağ elması nedir Dağ elması; bir bitki bilimi terimidir. Elmas : Mücevher olarak kullanılan, saydam, değerli taş. Bu taşlarla yapılmış. Elmastıraş. Ye...

Dağ eteği nedir ne demek

Dağ eteği nedir Dağ eteği; bir coğrafya terimidir. "Dağ eteği" ile ilgili cümle Yamacı : Ayakkabı yamayan, onaran kimse, ayakkabı eskicisi. Bölüm : C...

Dağ eteği düzlüğü nedir ne demek

Dağ eteği düzlüğü nedir Dağ eteği düzlüğü; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Dağlık bir yüksekliğin önünde, yer yer bu...

Dağ göçmesi nedir ne demek

Dağ göçmesi nedir Dağ göçmesi; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Sağlam ya da yeğnice ufalanmış ve temelleri ile ba...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim