Dava nedir Dava; bir hukuk terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Dava" ile ilgili cümleler Dava, bir hakkın, kanalıyla devletin organları olan mahkemeler vasıtasıyla kullanılmasıdır. Dava; asli (başlıbaşına bir iddia olup, ...

 
 
 

Dava gideri nedir ne demek

Dava gideri nedir Dava gideri; bir hukuk terimidir. Dava : Sorun. Sav. Sevgili. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. Ülkü. Ücret : Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para. İş gücünün karşılığı ol...

Dava vekilliği nedir ne demek

Dava vekilliği nedir Dava : Sevgili. Sorun. Ülkü. Sav. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. Vekil : Bakan. Milletvekili. Bir görevde, asıl görevlinin yerine bakan kimse. Birinin, işini görmesi için kendi yerine ...

Davacılık nedir ne demek

Davacılık nedir Davacı : Dava eden kimse, savlayıcı, müddei. Dava : Sevgili. Sav. Sorun. Ülkü. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiye...

Davalaşmak nedir ne demek

Davalaşmak nedir Dava : Ülkü. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. Sav. Sorun. Sevgili. Aleyh : Bir şeyin veya bir kimsenin karşısında olma, leh karşıtı. Mahkeme : Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlar...

Davalık nedir Davalık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Davalı : Davası olan (kimse). Dava konusu olan. Dava edilen (kimse), müddeialeyh. Dava : Sav. Ülkü. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organların...

Davazlar nedir Davazlar; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Antalya şehrinde, Kale belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Dava : Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için ya...

Dava adamı nedir ne demek

Dava adamı nedir Dava : Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. Sav. Sevgili. Sorun. Ülkü. Adamı : Bir işi en iyi yapan. Adam : Görevli kimse. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse. Bir alanı benimseyen ...

Dava arkadaşı nedir ne demek

Dava arkadaşı nedir Dava : Sav. Sevgili. Sorun. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. Ülkü. Arkadaş : Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik. Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimse...

Dava vekili nedir ne demek

Dava vekili nedir Dava vekili; bir hukuk terimidir. "Dava vekili" ile ilgili cümle örnekleri Avukat : Gerekmediği hâlde başkasını savunan, onun adına konuşan kimse. Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dair...

Davacı nedir Davacı; bir hukuk terimidir. "Davacı" ile ilgili cümleler Davacı olmak : Dava etmek. Davacın kadı olursa yardımcın allah olsun : "seni yargılayacak kişi, senden davacı olan kişi ise elbette kendisini haklı çıkaracak ve san...

Davalaşma nedir ne demek

Davalaşma nedir Dava : Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. Ülkü. Sevgili. Sav. Sorun. Davalaşmak : Birbiri aleyhinde mahkemeye başvurmak. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, ...

Davalı nedir Davalı; bir hukuk terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Davalı" ile ilgili cümleler Dava : Sav. Sorun. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. Ülkü. Sevgili. Daval...

Davar nedir "Davar" ile ilgili cümleler Davar, koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlara ve sürüsüne verilen ad. [#Kökeni eski tabar [#sözcüğüdür. Koyun : Verilen buyruklara uyan, kendi kişiliğini gösteremeyen kimse. Koruyucu, şefkatli ç...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim