Değer nedir "Değer" ile ilgili cümle örnekleri - Değer - Değer Vermek - [#Değerlendirmek - +(artı) Değer == DEĞERLİ ve -(eksi) Değer = DEĞERSİZ Değer Kavramı çok büyük perspektife sahip geniş kapsamlı çerçeveye sığmayacak bir kavr...

 
 
 

Değer düşümü nedir ne demek

Değer düşümü nedir Değer düşümüne uğramak : Değersizleşmek. Değer : Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan ...

Değer düşürümü nedir ne demek

Değer düşürümü nedir Değer düşürümü; bir ekonomi terimidir. Değer : Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir değişkenin ...

Değer katma nedir ne demek

Değer katma nedir Değer katma; bir ekonomi terimidir. Değer : Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, ...

Değer kazanma nedir ne demek

Değer kazanma nedir Değer kazanma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Esnek kur sisteminde, bir ülkenin ulusal parasının diğer ülke ulusal parası karşısında değerli hâle gelmesi. Tahvil, hisse senedi, bina, arsa...

Değer kuramları nedir ne demek

Değer kuramları nedir Değer kuramları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Mallar arasında olması gereken değişim oranlarını açıklamaya yönelik kuramlar. karşılığı emek değer kuramları, fayda kuramı. Değer : Bir şe...

Değer payı nedir ne demek

Değer payı nedir Değer payı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İki değer arasındaki değişiklik, paranın yazılı değeri ile dönüşüm değeri, altın para ile kâğıt para değerleri arasındaki değişiklik. Değer : Bir ş...

Değer sayışımları nedir ne demek

Değer sayışımları nedir Değer sayışımları; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Mal, kasa, durağan değerler, belgitler, ürem, indirim gibi kişisel olmayan değer sayışımları. Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel y...

Değer teslim sistemi nedir ne demek

Değer teslim sistemi nedir Değer teslim sistemi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belirli mal veya hizmetin üretilmesi, geliştirilmesi, dağıtılması ve satılmasıyla ilgili etkinliklerin tümü. Değer : Bir şeyin önemini ...

Değer analizi nedir ne demek

Değer analizi nedir Değer : Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bi...

Değer artırma nedir ne demek

Değer artırma nedir Değer artırma; bir ekonomi terimidir. Değer : Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Üstün, yararlı nitelikleri olan kim...

Değer düşürme nedir ne demek

Değer düşürme nedir Değer düşürme; bir ekonomi terimidir. Değer : Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Üst...

Değer ilkesi nedir ne demek

Değer ilkesi nedir Değer ilkesi; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gümrük bildirmeliklerinde, mal değerinin vergiye temel alınması. Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği kar...

Değer kaybı nedir ne demek

Değer kaybı nedir Değer kaybı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi karar birimlerinin ellerinde bulunan maddi olmayan varlıkların değerinde meydana gelen azalma. Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye ya...

Değer kuramı nedir ne demek

Değer kuramı nedir Değer kuramı; bir felsefe terimidir. Değer : Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, ...

Değer kümesi nedir ne demek

Değer kümesi nedir Değer kümesi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir T = (G, A, B) bağıntısı için, G bağıntı çizgesinin ikinci izdüşüm dönüşümü altındaki görüntüsü..altkümesi. Değer : Bir şeyin önemini...

Değer saklama aracı nedir ne demek

Değer saklama aracı nedir Değer saklama aracı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Para, döviz, altın gibi zaman içinde kendi değerini koruyan ve bu nedenle değer biriktirme amacıyla kullanılan nesneler. Aracı : Ara bu...

Değer sözcüğü nedir ne demek

Değer sözcüğü nedir Değer sözcüğü; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Bir tümcede öbür sözcüklerden daha çok anlam taşıyan sözcük. Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşı...

Değer üzerinden nedir ne demek

Değer üzerinden nedir Değer üzerinden; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gümrük vergilerinin; malın niteliğine ya da ağırlığına göre değil, değeri üzerinden alınacağını gösteren deyim. Üzer : Kaymak, süt, yoğurt yü...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim