Değerli nedir Değerli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Değerli" ile ilgili cümle Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak...

 
 
 

Değerli kağıt nedir ne demek

Değerli kağıt nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Üzerinde yazılı bir değer taşıyan ve elinde bulunduranın istediği an paraya çevirebileceği belge. İ...

Değerli madenler nedir ne demek

Değerli madenler nedir Değerli madenler; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Geçmişte para olarak da kullanılan, altın, gümüş ...

Değerli özdekler öndeliği nedir ne demek

Değerli özdekler öndeliği nedir Değerli özdekler öndeliği; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Değerli özdeklerin tutusu karşılığı alınan ...

Çok değerli doğrusal eklem nedir ne demek

Çok değerli doğrusal eklem nedir Çok değerli doğrusal eklem; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İkiden çok sayıda doğruluk değeri alabile...

Düşük değerli toprak nedir ne demek

Düşük değerli toprak nedir Düşük değerli toprak; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: işleyimsel ya da başka türlü gelişmeler yüzünden...

Gerçel değerli fonksiyon nedir ne demek

Gerçel değerli fonksiyon nedir Gerçel değerli fonksiyon; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Değer kümesi gerçel sayılar kümesi...

İki değerli doğrusal eklem nedir ne demek

İki değerli doğrusal eklem nedir İki değerli doğrusal eklem; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Temel doğruluk çizelgesinde yalnız "doğru...

İsme yazılı değerli kağıt nedir ne demek

İsme yazılı değerli kağıt nedir İsme yazılı değerli kağıt; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üzerinde sahip olanın isminin yazılı oldu...

Yöney değerli işlev nedir ne demek

Yöney değerli işlev nedir Yöney değerli işlev; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: yöney işlevi]. İşle : Nakış: İşle...

Eş değerli nedir ne demek

Eş değerli nedir Eş değerli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Değerli : Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli, kıymetta...

Sıfır değerli nedir ne demek

Sıfır değerli nedir Sıfır değerli; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Soy uçunlarda olduğu gibi dış eksicik kabuğu dolu olduğu iç...

Değerlik nedir ne demek

Değerlik nedir Değerlik; Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir öğeciğin ya da bir kökçenin öteki öğeciklerle ya d...

Değerlik bağ yöntemi nedir ne demek

Değerlik bağ yöntemi nedir Değerlik bağ yöntemi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Kovalent bağları atomik ya da melez atomik yörü...

Değerlik buzsulu nedir ne demek

Değerlik buzsulu nedir Değerlik buzsulu; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Öğecikleri değerdeş bağla tutunmuş buzsul. Buzsul : Beli...

Değerlik elektronları nedir ne demek

Değerlik elektronları nedir Değerlik elektronları; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: En büyük baş kuant numaralı elektron tabakasın...

Değerlik kabuğu elektron çifti itmesi kuramı nedir ne demek

Değerlik kabuğu elektron çifti itmesi kuramı nedir Değerlik kabuğu elektron çifti itmesi kuramı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Merkez atomunun değerli...

Değerlik sayısı nedir ne demek

Değerlik sayısı nedir Değerlik sayısı; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir öğeciğin başkaları ile birleşim sürecinde yitirdiği, ...

Beş değerlikli nedir ne demek

Beş değerlikli nedir Beş değerlikli; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Değerliğin 5 olması hali. Değerlik : Bir öğeciğin ya...

Değişken değerlik nedir ne demek

Değişken değerlik nedir Değişken değerlik; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir elementin değişik sayılarda, SO2 ve SO3 bileşi...

Değerli belgeler nedir ne demek

Değerli belgeler nedir Değerli belgeler; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İnanca, borçlanım, tutu, pay, borç belgitleri, taşı...

Değerli etler nedir ne demek

Değerli etler nedir Değerli etler; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir besi hayvanı karkasından elde edilen ve...

Değerli kağıtlar nedir ne demek

Değerli kağıtlar nedir Değerli kağıtlar; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: kıymetli evrak. Kağıt : Hamur durumuna...

Değerli madenler karşılığı öndelik nedir ne demek

Değerli madenler karşılığı öndelik nedir Değerli madenler karşılığı öndelik; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Değerli madenler (çıkarılmış ya d...

Ara değerli borçlanma nedir ne demek

Ara değerli borçlanma nedir Ara değerli borçlanma; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Borç belgitleri saymaca değeri üstünde bir öde...

Çok değerli mantık nedir ne demek

Çok değerli mantık nedir Çok değerli mantık; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İkiden çok doğruluk değerine yer veren mantık dizg...

Gerçek değerli işlev nedir ne demek

Gerçek değerli işlev nedir Gerçek değerli işlev; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Değer kümesi R olan işlev, Anlamdaş. ge...

Hamiline yazılı değerli kağıt nedir ne demek

Hamiline yazılı değerli kağıt nedir Hamiline yazılı değerli kağıt; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üzerinde “hamiline” yazılı olan çek, ...

İki değerli mantık nedir ne demek

İki değerli mantık nedir İki değerli mantık; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: "Doğru" ile "yanlış"tan başka doğruluk değerine ye...

Karmaşık değerli işlev nedir ne demek

Karmaşık değerli işlev nedir Karmaşık değerli işlev; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: karmaşık işlev]. İşle : Nakış:...

Dört değerli nedir ne demek

Dört değerli nedir Dört değerli; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Değerliğin dört olması durumu. Değer : Bir şeyin önemi...

Ortalı değerli nedir ne demek

Ortalı değerli nedir Ortalı değerli; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Frekansı genellikle 200Hz ve 1300Hz arası olara...

Üç değerli nedir ne demek

Üç değerli nedir Üç değerli; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Üç değeri olan (üşer ya da özdecik). Üç : İkiden sonra gelen s...

Değerlik açısı nedir ne demek

Değerlik açısı nedir Değerlik açısı; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Çok öğecikli bir özdecikte iki komşu öğeciği orta öğeciğe b...

Değerlik bağı kuramı nedir ne demek

Değerlik bağı kuramı nedir Değerlik bağı kuramı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bağ oluşumunu, komşu atomların atomik orbitalle...

Değerlik eksiciği nedir ne demek

Değerlik eksiciği nedir Değerlik eksiciği; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir öğeciğin dolmamış dış kabuğunda yer alan ve onun do...

Değerlik kabuğu nedir ne demek

Değerlik kabuğu nedir Değerlik kabuğu; Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Öğeciklerin değerlik eksiciklerinin dolandığı dı...

Değerlik kuşağı nedir ne demek

Değerlik kuşağı nedir Değerlik kuşağı; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Katı buzsul izgesinde buzsul öğeciklerini bağlayan değerl...

Değerlilik nedir ne demek

Değerlilik nedir Değerli : Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli, kıymettar. Değer : Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Kişin...

Çok değerlikli nedir ne demek

Çok değerlikli nedir Çok değerlikli; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Üç veya daha fazla yükseltgenme basamağına sahip olma...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim