Değerli nedir Değerli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Değerli" ile ilgili cümle Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı: Muş ilinde, Karaköy bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Hakkâri kenti, Yüksekov...

 
 
 

Değerli kağıt nedir ne demek

Değerli kağıt nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Üzerinde yazılı bir değer taşıyan ve elinde bulunduranın istediği an paraya çevirebileceği belge. İngilizce'de Değerli kağıt ne demek? Değerli kağıt ingilizcesi nedir?: negotiable instrume...

Değerli madenler nedir ne demek

Değerli madenler nedir Değerli madenler; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Geçmişte para olarak da kullanılan, altın, gümüş ve benzerleri kıt madenler. karşılığı mal para. Made : Yemek yeme isteği. Mide. Arapça kö...

Değerli özdekler öndeliği nedir ne demek

Değerli özdekler öndeliği nedir Değerli özdekler öndeliği; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Değerli özdeklerin tutusu karşılığı alınan borç para, ya da sağlanan öndelik. Önde : Orada : Kalem önde Öndel : Önce gelen, birinci,...

Değerlik açısı nedir ne demek

Değerlik açısı nedir Değerlik açısı; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Çok öğecikli bir özdecikte iki komşu öğeciği orta öğeciğe bağlayan düşsel iki çizgi arasındaki açı. Değerlik : Bir öğeciğin ya da bir kökçenin öteki...

Değerlik bağı kuramı nedir ne demek

Değerlik bağı kuramı nedir Değerlik bağı kuramı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bağ oluşumunu, komşu atomların atomik orbitallerinde elektron spinlerinin çiftleşmesi ile ifade eden kuram. Bağı : Büyü. Hayvanların aya...

Değerlik eksiciği nedir ne demek

Değerlik eksiciği nedir Değerlik eksiciği; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir öğeciğin dolmamış dış kabuğunda yer alan ve onun doğabilimsel ve kimyasal özelliklerini belirleyen eksiciklerin her biri. Değerlik : Bir öğe...

Değerlik kabuğu nedir ne demek

Değerlik kabuğu nedir Değerlik kabuğu; Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Öğeciklerin değerlik eksiciklerinin dolandığı dış kabuk. Kimya'da terim anlamı: Bir atomun en dış kabuğu. Değerlik : Bir öğeciğin ya da b...

Değerlik kuşağı nedir ne demek

Değerlik kuşağı nedir Değerlik kuşağı; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Katı buzsul izgesinde buzsul öğeciklerini bağlayan değerlik eksiklerinin erkelerini veren erke basamağının oluşturduğu kuşak. Değerlik : Bir öğeci...

Değerli belgeler nedir ne demek

Değerli belgeler nedir Değerli belgeler; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İnanca, borçlanım, tutu, pay, borç belgitleri, taşınır değer, güvence ödeği, her tür tecimsel belgit, borsada işlem görsün ya da görmesin iy...

Değerli etler nedir ne demek

Değerli etler nedir Değerli etler; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir besi hayvanı karkasından elde edilen ve diğer parçalara oranla tüketiciler tarafından daha fazla tercih edilen ve daha yüksek fi...

Değerli kağıtlar nedir ne demek

Değerli kağıtlar nedir Değerli kağıtlar; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: kıymetli evrak. Kağıt : Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarm...

Değerli madenler karşılığı öndelik nedir ne demek

Değerli madenler karşılığı öndelik nedir Değerli madenler karşılığı öndelik; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Değerli madenler (çıkarılmış ya da çıkarılmamış) karşılığında ödenen borç para ya da sağlanan saycalar. Değerli madenler :...

Değerlik nedir ne demek

Değerlik nedir Değerlik; Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir öğeciğin ya da bir kökçenin öteki öğeciklerle ya da kökçelerle belirli oranlarda birleşebilirliği. Verilen bir öğeciğin ya da kökçenin hidr...

Değerlik bağ yöntemi nedir ne demek

Değerlik bağ yöntemi nedir Değerlik bağ yöntemi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Kovalent bağları atomik ya da melez atomik yörüngemsilerin örtüşmesiyle açıklama yöntemi. Elektronun bulunma olasılığı (ya da elektron y...

Değerlik buzsulu nedir ne demek

Değerlik buzsulu nedir Değerlik buzsulu; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Öğecikleri değerdeş bağla tutunmuş buzsul. Buzsul : Belirli bir uzambilgisel biçim altında katılaşmış özdek. Miniölçekte, katıyı oluşturan özdeci...

Değerlik elektronları nedir ne demek

Değerlik elektronları nedir Değerlik elektronları; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: En büyük baş kuant numaralı elektron tabakasında bulunan elektronlar. Değerlik : Bir öğeciğin ya da bir kökçenin öteki öğeciklerle ya d...

Değerlik kabuğu elektron çifti itmesi kuramı nedir ne demek

Değerlik kabuğu elektron çifti itmesi kuramı nedir Değerlik kabuğu elektron çifti itmesi kuramı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Merkez atomunun değerlik kabuğunda bulunan elektron çiftlerinin birbirlerini karşılıklı itmesine dayanan, molekü...

Değerlik sayısı nedir ne demek

Değerlik sayısı nedir Değerlik sayısı; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir öğeciğin başkaları ile birleşim sürecinde yitirdiği, kazandığı ya da ortak olduğu, eksicik sayısı. Değerlik : Bir öğeciğin ya da bir kökçenin ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim