Değiş nedir Osmanlıca Değiş ne demek? Değiş Osmanlıca'da ne anlama gelir?: mübadele Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı: Konya kenti, Derbent ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Değiş etmek : Bir şey verip...

 
 
 

Değiş dolaş nedir ne demek

Değiş dolaş nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değiş tokuş, mübadele, alışveriş. Değiş : Değme işi. Değişim Değiş tokuş : Değişim. Alışveriş : Satın alma ve satma işi, alım satım, iş, muamele, ahzüita, aksata, pazar. İlişki, münasebet. Mübadel...

Değiş düğüş nedir ne demek

Değiş düğüş nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değiş tokuş, mübadele, alışveriş. Düğüş : Gelin almaya gelen kimseler Değiş : Değme işi. Değişim. Düğü : Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur. Pirinç. Değiş tokuş : Değişim. Alışveriş : Sa...

Değiş etmek nedir ne demek

Değiş etmek nedir Etme : Etmek işi Değiş : Değme işi. Değişim. Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak. Demek, söylemek. Eşit değer kazanmak. Birini bir şeyden yoksun bırakmak. Küçük ya da büyük abdestini yapmak. ...

Değiş olmak nedir ne demek

Değiş olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Naklolmak, yer değiştirmek. Değiş : Değme işi. Değişim Olma : Olmak işi. Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Bir y...

Değiş oynamak nedir ne demek

Değiş oynamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aynı cinsten biriyle cinsi münasebette bulunmak. Değiş : Değme işi. Değişim Oynama : Oynamak işi. Oynamak : Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle uğraşmak. Tehlikeye düşürmek. B...

Değiş tokuş nedir ne demek

Değiş tokuş nedir "Değiş tokuş" ile ilgili cümleler Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Bir fizik terimi olarak tanımı: İki parçacığın tüm yerlemlerinin (uzay yerlemleri ve fırılı) karşılıklı olarak birbirleri ile değiştirilmesi. Jeoloj...

Değiş tokuşlama nedir ne demek

Değiş tokuşlama nedir Değiş tokuşlama; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Birkaç nesnenin yerlerini ya da adlarını aralarında değiştirme. Toku : Kirli giysileri yıkamaya yarayan tahta tokmak. Çapı beş ...

Değişebilir dekor nedir ne demek

Değişebilir dekor nedir Değişebilir dekor; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir oyunda çabucak değiştirilebilecek biçimde .hazırlanmış dekor düzeni. Değiş : Değme işi. Değişim Dekor : Tiyatro, sinema ve televizyonda...

Değiş aracı nedir ne demek

Değiş aracı nedir Değiş aracı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Paranın değişebilen dört niceliğinden birisinin dönüşüm aracı olması özelliği. Aracı : Ara bulucu. Üretici ile tüketici arasında alım satım konus...

Değiş dokuş nedir ne demek

Değiş dokuş nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değiş tokuş, mübadele, alışveriş. Dokuş : Çarpışma, mücadele Değiş : Değme işi. Değişim. Doku : Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç. Bir bütünün y...

Değiş döğüş nedir ne demek

Değiş döğüş nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değiş tokuş, mübadele, alışveriş. Döğü : Değirmende çekilerek kırılmış mısır Döğüş : Yavrulu, sağmal inek. Değiş : Değme işi. Değişim. Değiş tokuş : Değişim. Alışveriş : Satın alma ve satma işi, a...

Değiş ederi nedir ne demek

Değiş ederi nedir Değiş ederi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çevrilebilir bir borç belgitinin pay belgitleri ile değiştirilmelerine dayanak olmak üzere önceden saptanan ederi. Değiş : Değme işi. Değişim Ede...

Değiş eylemek nedir ne demek

Değiş eylemek nedir Teknik terim anlamı: Mubadele etmek. Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle Değiş : Değme işi. Değişim. Eylem : Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Fiil. Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde et...

Değiş oranı nedir ne demek

Değiş oranı nedir Değiş oranı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çevrilebilir bir borç belgitini pay belgitleri ile değiştirme oranı. Değiş : Değme işi. Değişim Oran : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şe...

Değiş tohuş nedir ne demek

Değiş tohuş nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değiş tokuş, mübadele, alışveriş. Değiş : Değme işi. Değişim Değiş tokuş : Değişim. Alışveriş : Satın alma ve satma işi, alım satım, iş, muamele, ahzüita, aksata, pazar. İlişki, münasebet. Mübadel...

Değiş tokuş öbeği nedir ne demek

Değiş tokuş öbeği nedir Değiş tokuş öbeği; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir dizi nesnenin yerlerini ya da adlarını, aralarında değiştirme işlemlerinden oluşan matematiksel öbek. Toku : Kirli giysil...

Değişe gitmek nedir ne demek

Değişe gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İmece çalışmak: Yazın değişe gideriz. Değiş : Değme işi. Değişim Gitme : Gitmek işi. Gitmek : Bir yere doğru yönelmek. Yeter olmak, yetmek, yetişmek. Herhangi bir durumda olmak. Ölmek. Bir yerden ...

Değişebilir sahne nedir ne demek

Değişebilir sahne nedir Değişebilir sahne; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İstenilen biçime sokulabilen sahne türü. Değiş : Değme işi. Değişim Sahn : Avlu. Cami, medrese ve kiliselerde umumun toplanmasına mahsus üs...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim