Değişi nedir Değişi; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etken olmadan özbiçimleriyle olgularının büyük ölçüde değişmesi, bk. değişi kuramı. değişikli...

 
 
 

Değişicilik nedir ne demek

Değişicilik nedir Değişicilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Değişi : Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etken olmadan özbiçimleriyle olgularının büyük ölçüde değişmesi, bk. değişi kuramı Değiş : Değme işi...

Değişik almaç işgal teorisi nedir ne demek

Değişik almaç işgal teorisi nedir Değişik almaç işgal teorisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir ilacın yaptığı etkinin şiddetinin, o ilacın intinsik etkinliğinin ölçüsü olan alfa-değeriyle işgal edilen almaç s...

Değişik marmenevişleme nedir ne demek

Değişik marmenevişleme nedir Değişik marmenevişleme; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Mb ile Ms sıcaklıkları arasında tutulan bir yağ yunağında yapılan marmenevişleme işlemi. Değişi : Halkbilim olaylarıyla ürü...

Değişik öğecikli nedir ne demek

Değişik öğecikli nedir Değişik öğecikli; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: İki öğeciği değişik özdecik. Değişi : Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etken olmadan özbiçimleriyle olgularının b...

Değişik tümdeğer nedir ne demek

Değişik tümdeğer nedir Değişik tümdeğer; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geçerli koşullar dışında gerçekleşen mal değeri. Yapım kurallarının ya da ham madde değerlerinin değiştirilmesi yoluyla bulunan tümdeğer. De...

Değişikleme nedir ne demek

Değişikleme nedir Değişikleme; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Gramer şekillerinden biri yerine başka birini kullanma. Gittin bulamadın, hemen dönersin gibi ki gittiğinde bulamıyacak olursan.. ...

Değişiklik kararı nedir ne demek

Değişiklik kararı nedir Değişiklik kararı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İlgili bir ya da birkaç yükümlünün vergi örgütüne baş vurarak iyesi bulundukları yapı ya da arsa ve tarlalardan alınan vergilerde gösterdik...

Değişiklik önergesi nedir ne demek

Değişiklik önergesi nedir Değişiklik : Farklılık. Değişik olma durumu. Amaca uygun biçime getirmek için yapılmış olan değiştirme, tadil. Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum. Değişik : Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çoc...

Değişi kuramı nedir ne demek

Değişi kuramı nedir Değişi kuramı; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkbilim ürünleriyle olaylarının hiçbir dış etken olmadan kendiliklerinden değişeceklerine ilişkin kuram. bk. değişi. Değişi : Ha...

Değişici nedir ne demek

Değişici nedir Değişici; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Değiş : Değişim. Değme işi. Biçim : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Tarz. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şek...

Değişik nedir ne demek

Değişik nedir Değişik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Değişik" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: 1.bk.değiş dokuş. Süt toplama sırası Değiş tokuş, mübadele, alışveriş Ödünç süt alıp verme. Yedek (iç çama...

Değişik etmek nedir ne demek

Değişik etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İki erkek bir diğerinin kız kardeşiyle evlenmek: Ahmet'le Remzi değişik etmişler. Değişi : Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etken olmadan özbiçimleriyle olgularının büyük ölçüde değişm...

Değişik okunuşlu nedir ne demek

Değişik okunuşlu nedir Değişik okunuşlu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde aynı harflerle yazıldığı halde çok türlü okunan (kelime). Değişi : Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etken olma...

Değişik saldırılar nedir ne demek

Değişik saldırılar nedir Değişik saldırılar; Eskrim alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Karşı yarışmacının ilk saldırıya karşılık vermemesi, bunda gecikmesi ya da vücut savmasıyle kendini koruması üzerine, yeniden ve aralık ver...

Değişikkirpikliler nedir ne demek

Değişikkirpikliler nedir Teknik terim anlamı: Ağız çevresini örten kirpikler, vücudun başka bölgesindekilere göre daha uzun olan ve birçok türü insanlarla hayvanlarda sindirim aygıtı asalağı olarak yaşayan haşlamlılar takımı. Değişi : Halkbilim ol...

Değişiklik nedir ne demek

Değişiklik nedir "Değişiklik" ile ilgili cümle örnekleri Bilimsel terim anlamı: Her yerde belirli zamanlarda yapılmış olan genel bina ve arsa, tarla yazılımlarından sonra yeniden yazılım yapılıncaya kadar gerek binanın yapılışında ve gerek...

Değişiklik nedenleri nedir ne demek

Değişiklik nedenleri nedir Değişiklik nedenleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Vergi yöntemi yasasında ayrıntılarıyla belirtilen nedenler. Değişi : Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etken olmadan özbiçiml...

Değişiklik teklifi nedir ne demek

Değişiklik teklifi nedir Değişiklik : Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum. Değişik olma durumu. Amaca uygun biçime getirmek için yapılmış olan değiştirme, tadil. Farklılık. Değişik : Yedek iç çamaşırı, giyecek. Çok hasta...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim