Değişi nedir Değişi; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etke...

 
 
 

Eksi değişi nedir ne demek

Eksi değişi nedir Eksi değişi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: f gerçek işlevinin tanım kümesindeki bir x sayıs...

Değişicilik nedir ne demek

Değişicilik nedir Değişicilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Değişi : Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etken olmad...

Değişik almaç işgal teorisi nedir ne demek

Değişik almaç işgal teorisi nedir Değişik almaç işgal teorisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir ilacın yaptığı etkinin ş...

Değişik marmenevişleme nedir ne demek

Değişik marmenevişleme nedir Değişik marmenevişleme; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Mb ile Ms sıcaklıkları arasında tu...

Değişik öğecikli nedir ne demek

Değişik öğecikli nedir Değişik öğecikli; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: İki öğeciği değişik özdecik. Değişi ...

Değişik tümdeğer nedir ne demek

Değişik tümdeğer nedir Değişik tümdeğer; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geçerli koşullar dışında gerçekleşen mal değeri. Ya...

Değişikleme nedir ne demek

Değişikleme nedir Değişikleme; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Gramer şekillerinden biri yerine başka bi...

Değişiklik kararı nedir ne demek

Değişiklik kararı nedir Değişiklik kararı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İlgili bir ya da birkaç yükümlünün vergi örgütüne ...

Değişiklik önergesi nedir ne demek

Değişiklik önergesi nedir Değişiklik : Farklılık. Değişik olma durumu. Amaca uygun biçime getirmek için yapılmış olan değiştirme, tadil. Bir bütünün bir bölümü...

Değişiklik yapan alfa büyüme etkeni nedir ne demek

Değişiklik yapan alfa büyüme etkeni nedir Değişiklik yapan alfa büyüme etkeni; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Diğer büyüme faktörlerinin bu...

Değişilmek nedir ne demek

Değişilmek nedir Teknik terim anlamı: Değiştirilmek. Değişi : Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etken olmadan özbiçimleriyle olgularının bü...

Değişim aracı nedir ne demek

Değişim aracı nedir Değişim aracı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Mal ve hizmetlerin iktisadi karar birimleri arasında...

Değişim hızı nedir ne demek

Değişim hızı nedir Değişim hızı; Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir niceliğini bağlı olduğu bir değişkene göre ne ...

Değişim katsayısı nedir ne demek

Değişim katsayısı nedir Değişim katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Ölçünlü sapmanın ortalamaya göre yüzdesi, anl...

Değişim yöntemi nedir ne demek

Değişim yöntemi nedir Değişim yöntemi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: İşlevlerdeki küçük değişimler altında toplam eylemin karar...

Değişimler işlençesi nedir ne demek

Değişimler işlençesi nedir Değişimler işlençesi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Tümlevlenen işlevin bağımsız değişkeni...

Değişimli eklem nedir ne demek

Değişimli eklem nedir Değişimli eklem; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Değişik yönlerde devinim olanağı sağlayan eklem, b...

Değişimli ünsüzler nedir ne demek

Değişimli ünsüzler nedir Değişimli ünsüzler; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Ünsüz uyumuna bağlı olarak süreklilik ve süreksizlik bakımı...

Değişimsizlik nedir ne demek

Değişimsizlik nedir Değişimsizlik; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Belirli dönüşüm işlemleri altında değişmeden korunan bir bü...

Değişi kuramı nedir ne demek

Değişi kuramı nedir Değişi kuramı; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkbilim ürünleriyle olaylarının hiçbir ...

Artı değişi nedir ne demek

Artı değişi nedir Artı değişi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: f gerçek işlevinin tanım kümesindeki bir x sayı...

Değişici nedir ne demek

Değişici nedir Değişici; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Değiş : Değişim. Değme işi. Biçim : Sanat ve edebiyat eserlerinde d...

Değişik nedir ne demek

Değişik nedir Değişik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Değişik" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: 1.bk.değiş dokuş....

Değişik etmek nedir ne demek

Değişik etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İki erkek bir diğerinin kız kardeşiyle evlenmek: Ahmet'le Remzi değişik etmişler. Değişi : Halkbilim olayla...

Değişik okunuşlu nedir ne demek

Değişik okunuşlu nedir Değişik okunuşlu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde aynı harflerle yazıldığı halde ço...

Değişik saldırılar nedir ne demek

Değişik saldırılar nedir Değişik saldırılar; Eskrim alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Karşı yarışmacının ilk saldırıya karşılık vermemes...

Değişikkirpikliler nedir ne demek

Değişikkirpikliler nedir Teknik terim anlamı: Ağız çevresini örten kirpikler, vücudun başka bölgesindekilere göre daha uzun olan ve birçok türü insanlarla hay...

Değişiklik nedir ne demek

Değişiklik nedir "Değişiklik" ile ilgili cümle örnekleri Bilimsel terim anlamı: Her yerde belirli zamanlarda yapılmış olan genel bina ve arsa, tarla y...

Değişiklik nedenleri nedir ne demek

Değişiklik nedenleri nedir Değişiklik nedenleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Vergi yöntemi yasasında ayrıntılarıyla belirtil...

Değişiklik teklifi nedir ne demek

Değişiklik teklifi nedir Değişiklik : Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum. Değişik olma durumu. Amaca uygun biçime getirmek için ya...

Değişiklik yapan beta büyüme etkeni nedir ne demek

Değişiklik yapan beta büyüme etkeni nedir Değişiklik yapan beta büyüme etkeni; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Birçok hücre tarafından meyda...

Değişim nedir ne demek

Değişim nedir "Değişim" ile ilgili cümle örnekleri Dil bilgisi olarak anlamı: Bir ekin ünlü uyumlarına ya da ünsüz benzeşmelerine göre türlü biçiml...

Değişim değeri nedir ne demek

Değişim değeri nedir Değişim değeri; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Neoklasik ve emek değer kuramlarına göre...

Değişim kat sayısı nedir ne demek

Değişim kat sayısı nedir Değişim kat sayısı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Standart sapmanın ortalamaya yüzde or...

Değişim yönetimi nedir ne demek

Değişim yönetimi nedir Değişim yönetimi; bir ekonomi terimidir. Değişim : Rüzgârın yön değiştirmesi. Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değiş...

Değişim yuvarı nedir ne demek

Değişim yuvarı nedir Değişim yuvarı; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Yer havayuvarında rüzgârların, yağışların ...

Değişimli nedir ne demek

Değişimli nedir Değişimli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bir fizik terimi olarak tanımı: Yerlem çatkılarının birinden öteki...

Değişimli suverme nedir ne demek

Değişimli suverme nedir Değişimli suverme; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Su verme işlemi sırasında, soğuma hızın...

Değişimsiz nedir ne demek

Değişimsiz nedir Değişimsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bir fizik terimi olarak tanımı: Bağıl devinim içinde bulunan yerl...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim