Değişim nedir ne demek

Değişim nedir "Değişim" ile ilgili cümle örnekleri Dil bilgisi olarak anlamı: Bir ekin ünlü uyumlarına ya da ünsüz benzeşmelerine göre türlü biçimlere girmesi: İyelik eki -i ve değişimleri -ı, -ü, -u; çıkma durumu eki -den ve değişimler...

 
 
 

Değişim hızı nedir ne demek

Değişim hızı nedir Değişim hızı; Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir niceliğini bağlı olduğu bir değişkene göre ne denli çabuk değiştiğini belirten ve işlev değişiminin, değişken değişimine oranı öle ölçü...

Değişim katsayısı nedir ne demek

Değişim katsayısı nedir Değişim katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Ölçünlü sapmanın ortalamaya göre yüzdesi, anlamdaş yüzde ölçünlü sapma. Değişi : Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etken ol...

Değişim yöntemi nedir ne demek

Değişim yöntemi nedir Değişim yöntemi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: İşlevlerdeki küçük değişimler altında toplam eylemin kararlı olması gerektiği koşulunu kullanarak devinim denklemilerini elde etme. Değişi : Halkbi...

Değişimler işlençesi nedir ne demek

Değişimler işlençesi nedir Değişimler işlençesi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Tümlevlenen işlevin bağımsız değişkenine göre, belirli tümlevin çıkaç ya da ineç değerine ulaşması sorunu ile uğraşan uzbilim d...

Değişimli eklem nedir ne demek

Değişimli eklem nedir Değişimli eklem; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Değişik yönlerde devinim olanağı sağlayan eklem, bağlantı. Değişi : Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etken olmadan özbiçimleriy...

Değişimli ünsüzler nedir ne demek

Değişimli ünsüzler nedir Değişimli ünsüzler; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Ünsüz uyumuna bağlı olarak süreklilik ve süreksizlik bakımından biribirinin yerine geçen ünsüzler: p / b, ç/c, t/d, k / g> k / ğ (dip / dibi, kitap ...

Değişimsizlik nedir ne demek

Değişimsizlik nedir Değişimsizlik; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Belirli dönüşüm işlemleri altında değişmeden korunan bir büyüklüğün ya da bir sayı dizgesinin dunumu. Değişi : Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiç...

Değişim aracı nedir ne demek

Değişim aracı nedir Değişim aracı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Mal ve hizmetlerin iktisadi karar birimleri arasında el değiştirmesinde kullanılan ve genel kabul gören nesneler. Paranın temel işlevlerinden...

Değişim değeri nedir ne demek

Değişim değeri nedir Değişim değeri; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Neoklasik ve emek değer kuramlarına göre iki mal arasındaki değişim oranı. Teknik terim anlamı: Mallar arasındaki değişim oranı. ...

Değişim kat sayısı nedir ne demek

Değişim kat sayısı nedir Değişim kat sayısı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Standart sapmanın ortalamaya yüzde oranı, varyasyon kat sayısı, CV. Değişi : Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etke...

Değişim yönetimi nedir ne demek

Değişim yönetimi nedir Değişim yönetimi; bir ekonomi terimidir. Değişim : Rüzgârın yön değiştirmesi. Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değişme. Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım....

Değişim yuvarı nedir ne demek

Değişim yuvarı nedir Değişim yuvarı; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Yer havayuvarında rüzgârların, yağışların oluştuğu, 10 km. yüksekliğe varan en alt katman. Değişi : Halkbilim olaylarıyla ürünlerin...

Değişimli nedir ne demek

Değişimli nedir Değişimli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bir fizik terimi olarak tanımı: Yerlem çatkılarının birinden ötekine dönüştürüldüğünde bir niceliğin kendine özdeş kalmama niteliği, örnek olarak Göreli uz...

Değişimli suverme nedir ne demek

Değişimli suverme nedir Değişimli suverme; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Su verme işlemi sırasında, soğuma hızının birden değişmesi gerektiğinde, soğutma gücü değişik, iki ortamda yapılan su verme işle...

Değişimsiz nedir ne demek

Değişimsiz nedir Değişimsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bir fizik terimi olarak tanımı: Bağıl devinim içinde bulunan yerlem çatkılarının birinden ötekine dönüştürüldüğünde, değeri hıza bağlı olarak değişmeyen (...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim