Değişke nedir ne demek

Değişke nedir Gitar terimi olarak anlamı: Çalgıların genel görünümlerinin veya bazı parçalarının kişiye özel olarak değiştirilmesi. Zooloji alanındaki anlamı: (karşılık: modifikasyon), (Lat. modus = ölçü, Lat. facera = yapmak) Çevre etk...

 
 
 

Değişke oranı dağılımı nedir ne demek

Değişke oranı dağılımı nedir Değişke oranı dağılımı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: F-dağılımı]. Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş erke ve oylumlu dizgelerden hangisinin daha çok olasılığı b...

Değişken nedir ne demek

Değişken nedir Değişken; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Değişken" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Nicelik ve ölçülebilir nitelik bakımından değişiklik gösteren gözlem. Bir evreni tems...

Değişken alan nedir ne demek

Değişken alan nedir Değişken alan; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belirli sınırlar arasında değişken uzunlukta herhangi bir veri alanı. Alan : Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. Eski Roma'da açık ha...

Değişken aşınma payı nedir ne demek

Değişken aşınma payı nedir Değişken aşınma payı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Her yıl değişik oranda ayrılan aşınma payı. Aşınma : Aşınmak işi. Erozyon. Korozyon Aşınma payı : Yıpranma payı. Değiş : Değme işi. Deği...

Değişken ayrımlı gösterim dizgesi nedir ne demek

Değişken ayrımlı gösterim dizgesi nedir Değişken ayrımlı gösterim dizgesi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Kök ayrımının, gereken konumda, bir özel damga ile deyimlendirilerek gösterildiği bir köksel sayılama dizgesi. Göst...

Değişken cinsli nedir ne demek

Değişken cinsli nedir Değişken cinsli; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde tekili başka, çoğulu başka cinsten olan kelime. Cins : Tür, çeşit. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler...

Değişken çıkarım yöntemi nedir ne demek

Değişken çıkarım yöntemi nedir Değişken çıkarım yöntemi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Zaman dizileri) Dizgesel ve rasgele bileşen içeren zaman dizisinin çözümlenmesi için bir yöntem. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çoc...

Değişken değerler nedir ne demek

Değişken değerler nedir Değişken değerler; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Üretilen ya da satılan birimlerin niceliğiyle doğrudan doğruya ya da orantılı olarak değişen tümdeğer öğeleri. Değer : Bir şeyin önemini be...

Değişke çözümlemesi nedir ne demek

Değişke çözümlemesi nedir Değişke çözümlemesi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Örneklem öbekleri arasında anlamlı ibir ayrım olup olmadığını, toplam değişimi bileşenlerine ayırarak çözümleme. Çözümleme : Çözümle...

Değişke oran sınaması nedir ne demek

Değişke oran sınaması nedir Değişke oran sınaması; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: F-sınaması]. Sına : Araba tekerleğinin çemberi. Yaşıt, akran Değiş : Değme işi. Değişim. Değişke : Varyant. Her canlıda dış e...

Değişke ortakdeğişke dizeyi nedir ne demek

Değişke ortakdeğişke dizeyi nedir Değişke ortakdeğişke dizeyi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: ortakdeğişke dizeyi]. Dizey : Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre, matris. İstatistikt...

Değişken akım nedir ne demek

Değişken akım nedir Değişken akım; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Belirli aralıklarla yönünü değiştiren elektrik akımı. Akım : Akma işi. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yönt...

Değişken antijen tipi nedir ne demek

Değişken antijen tipi nedir Değişken antijen tipi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Konağın bağışıklık sistemi tarafından tanınan ve organizmanın yüzeyinde bulunan, eksprese edilen antijenlerden herhangi bir...

Değişken ayna sazancık nedir ne demek

Değişken ayna sazancık nedir Teknik terim anlamı: Papağan plati. Ayna : Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam, gözgü, mirat. Gemilerde işaretçi erlerin kullandığı dürbün. Atların diz kapağı. İyi bir durumda, yolunda. Doğra...

Değişken boylu tutanak nedir ne demek

Değişken boylu tutanak nedir Değişken boylu tutanak; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: İçerdiği verilerin gereksemelerine göre, belirli sınırlar içerisinde değişken uzunlukta herhangi bir tutanak. Boyl : Bu defa ...

Değişken çeşidi nedir ne demek

Değişken çeşidi nedir Değişken çeşidi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Her yorumda aynı bir ortak değer alanını kazanan, sayısı da genellikle sonsuz olan değişkenlerin öbeği. Örnek: Befli bir dizimsel türden söze...

Değişken değerlemesi nedir ne demek

Değişken değerlemesi nedir Değişken değerlemesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir biçimsel dilin değişkenlerinin her birine belli bir değer bağlayan izerge. Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü,...

Değişken değerleri nedir ne demek

Değişken değerleri nedir Değişken değerleri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir nicel değişkenin aldığı ya da alabileceği çeşitli ya da olanaklı değerlerden her biri. Değişken değerler : Üretilen ya da satıl...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim