Değişken nedir ne demek

Değişken nedir Değişken; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Değişken" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anla...

 
 
 

Değişken antijen tipi nedir ne demek

Değişken antijen tipi nedir Değişken antijen tipi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Konağın bağışıklık sistemi tarafın...

Değişken ayna sazancık nedir ne demek

Değişken ayna sazancık nedir Teknik terim anlamı: Papağan plati. Ayna : Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam, gözgü, mirat. Gemilerd...

Değişken boylu tutanak nedir ne demek

Değişken boylu tutanak nedir Değişken boylu tutanak; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: İçerdiği verilerin gereksemelerine g...

Değişken çeşidi nedir ne demek

Değişken çeşidi nedir Değişken çeşidi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Her yorumda aynı bir ortak değer alanını kazanan, sa...

Değişken değerlemesi nedir ne demek

Değişken değerlemesi nedir Değişken değerlemesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir biçimsel dilin değişkenlerinin her birine b...

Değişken değerleri nedir ne demek

Değişken değerleri nedir Değişken değerleri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir nicel değişkenin aldığı ya da alabilec...

Değişken değiştirimi nedir ne demek

Değişken değiştirimi nedir Değişken değiştirimi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir uzbilimsel çokluk yerine bir başka...

Değişken fiyatlandırma nedir ne demek

Değişken fiyatlandırma nedir Değişken fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Maliyet ya da tüketici istemindeki değişmel...

Değişken gümrük vergileri nedir ne demek

Değişken gümrük vergileri nedir Değişken gümrük vergileri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dışalımı yapılan malın değerine göre ora...

Değişken kukla nedir ne demek

Değişken kukla nedir Değişken kukla; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Oyun sırasında birden değişik bir görünüm alabilen ku...

Değişken maliyetler nedir ne demek

Değişken maliyetler nedir Değişken maliyetler; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Firmanın üretim sürecinde kullandığı değişir g...

Değişken özgül yüzey glikoproteini nedir ne demek

Değişken özgül yüzey glikoproteini nedir Değişken özgül yüzey glikoproteini; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kimi Trypanosoma’ların...

Değişken rüzgarlar nedir ne demek

Değişken rüzgarlar nedir Değişken rüzgarlar; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Sürekli bir yönü olmayan, esiş süreleri ...

Değişken ses nedir ne demek

Değişken ses nedir Değişken ses; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tiz ve pes uzamlara kolayca inip çıkabilen ses. (Alman...

Değişken sığaç nedir ne demek

Değişken sığaç nedir Değişken sığaç; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: İki yaprak talkımından birini devindirerek sığası değiştir...

Değişken şekil nedir ne demek

Değişken şekil nedir Teknik terim anlamı: Aynı anlam ve görevdeki bir şekil bilgisi biriminin ses yapısı bakımından farklılaşan türü; şekil bilgisinin anl...

Değişken tarife nedir ne demek

Değişken tarife nedir Değişken tarife; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Olağanüstü durumlarda gümrük vergilerini artırma v...

Değişken uçma aygıtı nedir ne demek

Değişken uçma aygıtı nedir Değişken uçma aygıtı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sahnede oyuncuların istenilen yöne uçmasını sağ...

Değişken yanılgıları nedir ne demek

Değişken yanılgıları nedir Değişken yanılgıları; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Gözlem yanılgıları içeren değişkenlerin değ...

Değişken akım nedir ne demek

Değişken akım nedir Değişken akım; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Belirli aralıklarla yönünü değiştiren elektrik akımı....

Değişken alan nedir ne demek

Değişken alan nedir Değişken alan; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belirli sınırlar arasında değişken uzunlukta h...

Değişken aşınma payı nedir ne demek

Değişken aşınma payı nedir Değişken aşınma payı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Her yıl değişik oranda ayrılan aşınma payı. Aşı...

Değişken ayrımlı gösterim dizgesi nedir ne demek

Değişken ayrımlı gösterim dizgesi nedir Değişken ayrımlı gösterim dizgesi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Kök ayrımının, gereken kon...

Değişken cinsli nedir ne demek

Değişken cinsli nedir Değişken cinsli; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde tekili başka, çoğulu başka cinsten...

Değişken çıkarım yöntemi nedir ne demek

Değişken çıkarım yöntemi nedir Değişken çıkarım yöntemi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Zaman dizileri) Dizgesel ve rasgele bi...

Değişken değerler nedir ne demek

Değişken değerler nedir Değişken değerler; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Üretilen ya da satılan birimlerin niceliğiyle doğr...

Değişken değerlik nedir ne demek

Değişken değerlik nedir Değişken değerlik; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir elementin değişik sayılarda, SO2 ve SO3 bileşi...

Değişken dirence nedir ne demek

Değişken dirence nedir Değişken dirence; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Direncine değişik değerler verilebilecek biçimde düzenle...

Değişken girdi nedir ne demek

Değişken girdi nedir Değişken girdi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üretim için gerekli olan ve kullanılan miktarı üreti...

Değişken hücreler nedir ne demek

Değişken hücreler nedir Değişken hücreler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Deri ve mukozaların örtücü epiteli, Li...

Değişken maliyet nedir ne demek

Değişken maliyet nedir Değişken maliyet; bir ekonomi terimidir. Maliyet : Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamı. Değişken : Ceb...

Değişken ödeneklik nedir ne demek

Değişken ödeneklik nedir Değişken ödeneklik; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yapılan işlemlere göre değişen ödeneklik. Öden : M...

Değişken pano nedir ne demek

Değişken pano nedir Değişken pano; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dekor değişiminde kullanılan çok çabuk değişebilen pa...

Değişken sermaye nedir ne demek

Değişken sermaye nedir Değişken sermaye; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Marksist yaklaşımda, sermayenin üretim sürecine em...

Değişken seyir yeri nedir ne demek

Değişken seyir yeri nedir Değişken seyir yeri; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Değişik gösteriler ve amaçlar için kullanılabile...

Değişken simgeler nedir ne demek

Değişken simgeler nedir Değişken simgeler; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Çeşitli mantıklarda temel simge türlerinde...

Değişken şekillik nedir ne demek

Değişken şekillik nedir Teknik terim anlamı: Aynı anlam veya görevdeki bir şekil bilgisi biriminin ses yapısı bakımından çeşitlenmesi. Söz gelişi +lık addan ...

Değişken tümdeğer nedir ne demek

Değişken tümdeğer nedir Değişken tümdeğer; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Toplam üretimin azalıp çoğalmasına bağlı olarak ar...

Değişken yanılgı nedir ne demek

Değişken yanılgı nedir Değişken yanılgı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ölçümler üzerinde kazanıya bağlı olarak duru...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim