Değişken nedir ne demek

Değişken nedir Değişken; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Değişken" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Nicelik ve ölçülebilir nitelik bakımından değişiklik gösteren gözlem. Bir evreni tems...

 
 
 

Değişken antijen tipi nedir ne demek

Değişken antijen tipi nedir Değişken antijen tipi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Konağın bağışıklık sistemi tarafından tanınan ve organizmanın yüzeyinde bulunan, eksprese edilen antijenlerden herhangi bir...

Değişken ayna sazancık nedir ne demek

Değişken ayna sazancık nedir Teknik terim anlamı: Papağan plati. Ayna : Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam, gözgü, mirat. Gemilerde işaretçi erlerin kullandığı dürbün. Atların diz kapağı. İyi bir durumda, yolunda. Doğra...

Değişken boylu tutanak nedir ne demek

Değişken boylu tutanak nedir Değişken boylu tutanak; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: İçerdiği verilerin gereksemelerine göre, belirli sınırlar içerisinde değişken uzunlukta herhangi bir tutanak. Boyl : Bu defa ...

Değişken çeşidi nedir ne demek

Değişken çeşidi nedir Değişken çeşidi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Her yorumda aynı bir ortak değer alanını kazanan, sayısı da genellikle sonsuz olan değişkenlerin öbeği. Örnek: Befli bir dizimsel türden söze...

Değişken değerlemesi nedir ne demek

Değişken değerlemesi nedir Değişken değerlemesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir biçimsel dilin değişkenlerinin her birine belli bir değer bağlayan izerge. Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü,...

Değişken değerleri nedir ne demek

Değişken değerleri nedir Değişken değerleri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir nicel değişkenin aldığı ya da alabileceği çeşitli ya da olanaklı değerlerden her biri. Değişken değerler : Üretilen ya da satıl...

Değişken değiştirimi nedir ne demek

Değişken değiştirimi nedir Değişken değiştirimi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir uzbilimsel çokluk yerine bir başkasını yerleştirmek, Anlamdaş. ornatma. Değiştiri : Bir öbek nesnenin ya da bir dizi niceli...

Değişken fiyatlandırma nedir ne demek

Değişken fiyatlandırma nedir Değişken fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Maliyet ya da tüketici istemindeki değişmelere göre satıcıya, fiyat farklılaştırma olanağı sağlayan bir fiyatlandırma yöntemi. karşı...

Değişken akım nedir ne demek

Değişken akım nedir Değişken akım; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Belirli aralıklarla yönünü değiştiren elektrik akımı. Akım : Akma işi. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yönt...

Değişken alan nedir ne demek

Değişken alan nedir Değişken alan; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belirli sınırlar arasında değişken uzunlukta herhangi bir veri alanı. Alan : Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. Eski Roma'da açık ha...

Değişken aşınma payı nedir ne demek

Değişken aşınma payı nedir Değişken aşınma payı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Her yıl değişik oranda ayrılan aşınma payı. Aşınma : Aşınmak işi. Erozyon. Korozyon Aşınma payı : Yıpranma payı. Değiş : Değme işi. Deği...

Değişken ayrımlı gösterim dizgesi nedir ne demek

Değişken ayrımlı gösterim dizgesi nedir Değişken ayrımlı gösterim dizgesi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Kök ayrımının, gereken konumda, bir özel damga ile deyimlendirilerek gösterildiği bir köksel sayılama dizgesi. Göst...

Değişken cinsli nedir ne demek

Değişken cinsli nedir Değişken cinsli; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde tekili başka, çoğulu başka cinsten olan kelime. Cins : Tür, çeşit. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler...

Değişken çıkarım yöntemi nedir ne demek

Değişken çıkarım yöntemi nedir Değişken çıkarım yöntemi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Zaman dizileri) Dizgesel ve rasgele bileşen içeren zaman dizisinin çözümlenmesi için bir yöntem. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çoc...

Değişken değerler nedir ne demek

Değişken değerler nedir Değişken değerler; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Üretilen ya da satılan birimlerin niceliğiyle doğrudan doğruya ya da orantılı olarak değişen tümdeğer öğeleri. Değer : Bir şeyin önemini be...

Değişken değerlik nedir ne demek

Değişken değerlik nedir Değişken değerlik; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir elementin değişik sayılarda, SO2 ve SO3 bileşiklerinde S atomunun farklı değerliklerde olduğu gibi, kovalent bağ yapabilme yeteneği. De...

Değişken dirence nedir ne demek

Değişken dirence nedir Değişken dirence; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Direncine değişik değerler verilebilecek biçimde düzenlemeye elverişli düzen. Dirence : Kol demiri, destek. Bir çevrime istenilen değerde ek dire...

Değişken girdi nedir ne demek

Değişken girdi nedir Değişken girdi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üretim için gerekli olan ve kullanılan miktarı üretilen malın miktarı ile aynı yönde değişen girdi. Değiş : Değme işi. Değişim Değişke : Vary...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim